กวีประชาไท: พฤษภาป่าเถื่อน !

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ยัง #ลอยนวลพ้นผิด !
ฉากชีวิตกลับรุ่งโรจน์
มิใช่จำเลย ? มีแต่โจทก์ !
คำขอโทษ ? ถูกทอดทิ้ง !

ล้างเลือด ! ให้เหือดแห้ง
ร่วมแรง scene, Big Cleaning
#พื้นที่การใช้กระสุนจริง !
เหนี่ยวไกยิงประชาชน

#ที่นี่มีคนตาย 
90 กี่ราย ? 1 หน
น้ำมือทุรชน 
หุ่นยนต์จักรกลลายพราง !

ใน-นอก #เขตอภัยทาน ?
กระสุนซ่านเซ็นสู่ร่าง !
วิญญาณพล่านเคว้งคว้าง
ใจกลางทุ่งสังหาร !

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์