กวีประชาไท: ผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน เมื่อใด

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่
แนววิถีกระสุนถั่งโถมสังหาร
ถึงแก่ชีวิตโดยเหตุและพฤติการณ์
ณ สถานที่เวลาขณะตาย

ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วจึงมีคำสั่ง
วิเคราะห์และรับฟังโดยหลากหลาย
พยานเบิกความว่า...ทั้งสองฝ่าย
แต่งตั้งทนายร่วมนำสืบซักถาม

วิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 150 วรรค 5-4-3
ชันสูตรพลิกศพเพื่อทราบถ้อยความ
อาวุธสงครามปราบปรามประชาชน

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์