กวีประชาไท: ฉุกเฉิน? ที่ไม่ฉุกเฉิน!

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

แต่ละวันต่ำ 10 หยิบมือเดียว ?
หัวเลี้ยวหัวต่อกราฟหักสักพักแล้ว
ตีวงล้อมน้อมรัศมีไว้ในแนว
ไร้วี่แวว Aftershock ระลอกใหม่

ความสงบเรียบร้อยถอยกระทบ ?
ความปลอดภัยเลิกอพยพไปอยู่ไหน !
หน้ากาก, เจล, Lกฮ ขาดแคลนรึไง ?
จำเป็นเร่งด่วนอย่างไรไม่ทราบ

สถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลง !
รู้สึกไม่มั่นคง-ไม่เป็นเอกภาพ
จึงรวบปืนมีดกระบี่โล่หอกดาบ
เผื่อไว้ว่าต้องกำราบ-ปราบปราม

ต่างกลุ่มเริ่มประสานกันในแนวระนาบ
คงใจหายวาบมิอยากเห็นภาพการชุมนุม

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์