COVID-19 : 13 หน่วยงาน UN เรียกร้องรัฐยกเลิกศูนย์ฟื้นฟูและควบคุมตัวผู้ใช้ยาเสพติด หันมาใช้ให้บําบัดรักษาทางสังคม

หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 13 หน่วยงาน ออกแถลงการณ์ร่วมเรียกร้องให้รัฐยกเลิกศูนย์ฟื้นฟูและควบคุมตัวผู้ใช้ยาเสพติดแบบบังคับอย่างเร่งด่วน และบังคับใช้การให้บริการบําบัดรักษาทางสังคมและสุขภาวะแบบสมัครใจในชุมชน

1 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้ง สำนักงานเพื่อสิทธิมนุษยชนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่า หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ 13 หน่วยงาน ออกแถลงการณ์ร่วมเรื่องศูนย์ฟื้นฟูและควบคุมตัวผู้ใช้ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในบริบทของโรคโควิด-19

โดยเรียกร้องให้รัฐยกเลิกศูนย์ฟื้นฟูและควบคุมตัวผู้ใช้ยาเสพติดแบบบังคับอย่างเร่งด่วน และบังคับใช้การให้บริการบําบัดรักษาทางสังคมและสุขภาวะแบบสมัครใจในชุมชนตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและหลักฐานสนับสนุน เป็นมาตรการสําคัญเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงให้การสนับสนุนผู้ที่อยู่ในศูนย์เหล่านี้ในการฟื้นฟูและกลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคม

โดยมีรายละเอียดของแถลงการณ์ดังนี้

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์