กวีประชาไท: ผีดิบ!

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ในห้องนั้นพวกเขาสุมหัวกันวางแผน
เขียนแบบแปลนสร้างบ้านตามวิสัย
แบ่งเค้กกันเรื่องบ้านช่างปะไร
สันดานลึกลงไปแก้ยาก...นักการเมือง

ผมหมายถึงนักการเมืองไอ้พวกนั้น
พวกที่มันไร้อุดมการณ์เล่นการเมือง
เล่นพวกพรรคเลือกนายผลาญงบเปลือง
นักการเมืองสันดานเดิม...ตลบแตลง

คนดีอยู่ไม่ได้บนดินเลวแหลกเละ
ถูกเตะถูกผลักไสถูกกลั่นแกล้ง
ที่เหลืออยู่แค่พวกเหลือบแมลง
เอาประเทศลงหม้อแกง...สวาปาม

ยุคกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย
ประเทศถอยกลับหลังในดงหนาม
นับจากบนลงล่างเชื้อลุกลาม
เป็นผีดิบสวาปาม...ทำลายประเทศ.

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์