กวีประชาไท: เราทุกคนอาจเป็นวันเฉลิมได้

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

⦿ เราทุกคนอาจเป็นวันเฉลิมได้
ในความหมายถูกลักกุมจับอุ้มฆ่า
หรือบังคับให้สูญหายในเวลา
กระทั่งถูกไล่ล่าสารพัด

⦿ ในกระแสอึงอลกี่คนหาย
กี่ชีวิตหล่นรายละม้ายสัตว์
ท่ามกระแสพายุคุโถมซัด
กี่ครอบครัวเคยแตกพลัดกระจัดกระจาย

⦿ ตราบใดที่มีอำนาจคอยวาดกรอบ
ตั้งระบอบตามใจข้าขึงตาข่าย
กล้าก็เก็บเจ็บก็ซ้ำสั่งทำลาย
สิ้นสุดที่ความตายมากี่คน

⦿ เราทุกคนอาจเป็นวันเฉลิมหนึ่ง
เพียงมองกลับไปถึงจุดตั้งต้น
อะไรเล่าดับไฟให้มัวมน
ดับเสียจนแทบมืดสิ้นแผ่นดินนี้ฯ

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์