อธิการ มธ.ลงนามประกาศ มหา'ลัย นศ.แต่งกายตาม 'เพศวิถี' ใครดูหมิ่น ผิดวินัย

'ธรรมศาสตร์' ประกาศอย่างเป็นทางการ "การส่งรูปและการแต่งกายของนักศึกษามธ.ให้เป็นไปตามเพศวิถี" ใครดูหมิ่นฯ ผิดวินัย 'ก้าวไกล' ชมเปิดกว้างแต่งกายตามเพศสภาพ พร้อมเรียกร้องสถาบันอื่นเปิดกว้าง

9 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจ 'องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์' ของ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เผยแพร่ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลงนามเรื่องแนวทางปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งการของนักศึกษา ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 ที่ลงนามโดย เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. โดยให้นักศึกษาสามารถแต่งกายได้ตามเพศวิถีของตนเองได้

โดยระบุว่า 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นตันไป 2. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด ถือเป็นความผิดวินัย

3. นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดมีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาในงานทั่วไป เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธี หรือเครื่องแบบเฉพาะของคณะ เพื่อเข้าขั้นเรียน เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา

4. ผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับ เพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเพศวิถีของตนได้โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยาฐานะ

5. ห้ามมิให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน ออกประกาศ ระเบียบ หรือกำหนด แนวปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด และ 6. ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา มีอำนาจออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

'ก้าวไกล' ชม มธ.เปิดกว้างแต่งกายตามเพศสภาพ พร้อมเรียกร้องสถาบันอื่นเปิดกว้าง

ทีมสื่อพรรคก้าวไกลรายงานว่า ธัญญ์วาริ​น​ สุข​ะ​พิ​สิษฐ์​ โฆษกพรรคก้าวไกลแสดงความคิดเห็นกรณีนี้ด้วยว่า รู้สึกชื่นชม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และถึงเวลาแล้วที่ทุกมหาวิทยาลัย​ต้องประกาศ​ให้นิสิตนักศึกษา​ผู้มีความ​หลากหลาย​ทางเพศ​ต้องสามารถ​แต่งกายตามเพศ​สภาพ​ของตนเองในการเข้าเรียน​  เข้า​สอบ​ และ​รับปริญญา​ได้​ และหากเจ้าหน้าที่​ครู อาจารย์​คนไหนแสดงการเหยียดเพศหรือเลือก​ปฏิบัติ​ด้วย​เหตุ​แห่ง​เพศ​ต้องถือเป็นการผิดวินัย​เหมือนที่​ ม.ธรรมศาสตร์​ได้ออกประกาศมา​ เนื่องจากมีหลายกรณีที่มหาวิทยาลัย​ต่างๆ​ เลือกปฏิบัติ​จากทั้งครูอาจารย์​และเจ้าหน้าที่ต่อนิสิต​นักศึกษา​ผู้มีความ​หลากหลาย​ทางเพศ​ขยเป็นเหตุให้​มีการร้องเรียน​เป็นข่าวอยู่​เรื่อยมา​ จนบางคนถึงขนาดต้องลาออกจากสถานศึกษา​เลยก็มี​​ ซึ่งกฏระเบียบ​ที่บังคับของมหาวิทยาลัย​ต่างๆที่ให้แต่งกายตามเพศกำเนิดนั้นเราต่อสู้​กัน​มาอย่างยาวนาน​ 

ล่าสุดได้มีประกาศของมหาวิทยาลั​ยธรรมศาสตร์​ออกมาให้นักศึกษา​ผู้มีความหลากหลาย​ทางเพศ​สามารถ​แต่งกายตามเพศสภาพ​ของตนเองในการเข้าเรียน​ เข้าสอบ​ และรับปริญญา​ได้​ โดยที่ถ้ามีเจ้าหน้าที่​ ครูอาจารย์​แสดงการเหยียดเพศหรือเลือกปฏิบัติ​จะถือเป็นความผิดทางวินัย​ ทั้งนี้ยังมี​ ม.ทักษิณ​และ​ ม.​พะเยา​ ก็มีประกาศ​แบบนี้ออกมาก่อนหน้าแล้วเช่นกัน​ 

โฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวด้วยว่า จึงอยากเรียกร้อง​ให้มหาวิทยาลัย​ทุกแห่งออกประกาศ​รับรอง​การแต่งกายตามเพศสภาพ​ในการเรียน​การ​สอน​ในมหาวิทยาลัย​เช่นนี้​เช่นเดียวกันค่ะ​ เพื่อให้สังคมมหาวิทยาลัย​เป็นพื้นที่ของสถานศึกษา​ที่เน้นที่ความรู้​ ความสามารถ​ การพัฒนา​ศักยภาพ​ของนักศึกษาในการผลิต​บุคคล​ที่มีคุณค่า​ต่อสังคม​ ส่งเสริมวัฒนธรรม​ประ​ชาธิปไตย​ที่โอบรับสิทธิ​มนุษยชน​ในทุกมิติของผู้มีความ​หลากหลาย​ทางเพศ​ ไม่ใช่เป็นที่บ่มเพาะความเกลียดชัง​ การสร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม​ และเหยียด​หยามความเป็นมนุษย์​ที่แตกต่างกัน

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์