กวีประชาไท: ผู้แทนราษฎร

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เป็น ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ ของสภาฯ

เป็นผู้แทนของรากหญ้า ชนชั้นไพร่

เป็นเสาหลักที่พักพิง ของคนไทย

ที่เลือกไป ทำหน้าที่ในสภาฯ

 

ทุกข์ชาวบ้านต้องคิดอ่าน หาวิธี

พร้อมหยิบยื่นไมตรี อันมีค่า

คือหลักพิง พึ่งได้ ทุกเวลา

ลมหายใจคือคำว่า “ประชาชน”

 

ใช้แค่เพียงทำหน้าที่ “นิติบัญญัติ”

ทั้งงานรัฐ งานราษฎร์มิอาจบ่น

ทุกพื้นที่ต้องย่างก้าว สืบเท้าชน

มิตกหล่น ใส่ใจในทุกประเด็น

 

ธำรงอยู่ด้วยเกียรติยศ และศักดิ์ศรี

หมั่นทำดี แม้ไม่มีใครมองเห็น

คือปากเสียงเคียงข้างคน ยากลำเค็ญ

สมค่าเป็น “ผู้แทนราษฎร”

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์