9 องค์กรนักศึกษาประชาชน รวมตัวหน้าทำเนียบเรียกร้อง ยกเลิกบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

9 องค์กรนักศึกษาประชาชน เรียกร้องรัฐบาลยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพราะไม่มีความจำเป็นต่อการควบคุมโรคระบาดแล้ว และให้รัฐบาลออกขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยา 5 พันบาทถึงสิ้นปี ขยายผลประโยชน์ทดแทนการหยุดงานชั่วคราวจากเดิมรัฐจ่ายเป็น 75 เปอร์เซ็นต์ประกันรายได้คนตกงานในอัตค่าจ้างขั้นต่ำ ลดค่าลงทะเบียนระดับมหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่ง และเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 3 พันบาท

ที่มาภาพจาก: ไอลอว์ (iLaw)

18 มิ.ย. 2563 มีรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ที่บริเวณประตู 3 ทำเนียบรัฐบาล ได้มีคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.) สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) กลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตย (E.Y.D) กลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free YOUTH) กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) กลุ่มศิลปิน Iconoclastor กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) กลุ่มพลังมด กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย และประชาชน นำโดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข, โชติศักดิ์ อ่อนสูง และ "เพนกวิน" พริษฐ์ ชิวารักษ์ ทำกิจกรรมอ่านแถลงการณ์เรียกร้องให้ยกเลิกพ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 

โดยพริษฐ์ ปราศรัยเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน ด้วยการขยายเงินเยียวยา 5,000 บาทไปจนถึงสิ้นปีนี้ และขยายประโยชน์ทดแทนการหยุดงานชั่วคราวจาก 62 เปอร์เซ็นต์ เป็น 75 เปอร์เซ็นต์ ไปจนถึงสิ้นปีนี้ รวมทั้งประกันรายได้คนตกงานในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทุกคน ลดเงินค่าลงทะเบียนระดับมหาวิทยาลัยลงอีก 50 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนละ 3,000 บาท

พริษฐ์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ยังสามารถควบคุมได้ จึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีกต่อไป การที่รัฐบาลยังคงประกาศใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ต่อไปอีกจะส่งผลกระทบทําให้เศรษฐกิจตกต่ำ ยิ่งไปอีกจะนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน การจำกัด สิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น

ทั้งนี้ ก่อนที่กลุ่มผู้เรียกร้องจะเคลื่อนขบวนมายังบริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดุสิต ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้เรียกร้องทราบเรื่องการกระทำความผิดตามกฎหมายจากการรวมตัวชุมนุม ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ด้วย

แถลงการณ์ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เยียวยาประชาชนถ้วนหน้า

ตามที่รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 จนส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง มีคนว่างงานถึง 7 ล้านคน และฆ่าตัวตายอีกจำนวนมาก จนกระทั่งในทุกวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้นอีกติดต่อกันมาสามสัปดาห์แล้ว และในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา รัฐได้ยกเลิกเคอร์ฟิวไปแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ยังสามารถควบคุมได้ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกต่อไป

การที่รัฐบาลยังคงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีกจะส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจตกต่ำยิ่งขึ้นไปอีก จะนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนกันถ้วนหน้า อีกทั้งเป็นการใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินในการควบคุม จำกัดสิทธิเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็น การรวมตัว ร้องทุกข์ ร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชน การแสดงออกทางการเมือง เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทยตกต่ำ เสียหาย 

เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น องค์กรนักเรียน นิสิตนักศึกษา เยาวชน องค์กรผู้ใช้แรงงาน และองค์กรประชาชน ดังมีรายชื่อท้ายแถลงการณ์นี้ มีขอเรียกร้องดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้ใช้เพียงแต่ พ.ร.บ.ควบคุมโรคระบาด เพื่อให้การประกอบการธุรกิจ การค้า การลงทุนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

2. ให้รัฐบาลฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยมาตรการเร่งด่วนดังนี้

2.1 ประกันรายได้คนว่างงานทั้งหมดในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้ดำรงชีพอยู่ได้ทุกคน
2.2 ขยายประโยชน์ทดแทนการประกันรายได้การว่างงานกรณีสถานประกอบการได้สั่งหยุดงานชั่วคราวจากผลกระทบโควิดจากอัตราเดิมร้อยละ 62 เป็นร้อยละ 75 ไปอีกจนถึงสิ้นปี 2563 
2.3 ขยายระยะเวลาการเยียวยาคนละ 5,000 บาท ให้กับทุกคนจนถึงสิ้นปี 2563
2.4 ลดค่าลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐลงอีก 50 เปอร์เซ็นต์
2.5 เพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเดือนละ 3,000 บาท

เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลลงมือทำในทันที และขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าผนึกกำลังกันต่อสู้เรียกร้องให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ 

18 มิถุนายน 2563
หน้าประตูทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.)
กลุ่มเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิปไตย (E.Y.D) 
กลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free YOUTH)
กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.)
กลุ่มศิลปิน Iconoclastor
กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG)
กลุ่มพลังมด
คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ (คปอ.)
กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย

ที่มาจาก : สยามรัฐออนไลน์ , แนวหน้าออนไลน์ , มติชนออนไลน์ , ไทยพีบีเอสออนไลน์

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์