กวีประชาไท: รัฐธรรมนูญของใคร?

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เมื่อมิได้มีที่มาจากปวงชน
แต่เป็นผลจากการรัฐประหาร
อำนาจอยู่ข้างเขาแม้ยาวนาน
ทว่ากาลเวลาอยู่ข้างเรา

ถึงเวลาพลเมืองถูกปลุกตื่น
ผู้แทนเราลุกขึ้นยืนต่อหน้าเขา
จะเรียกร้องให้แก้ไขโดยพวกเรา
ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย

จะเรียกร้องให้แก้ไข้เพื่อพวกเรา
รัฏฐาธิปัตย์เจ้าของอำนาจที่แท้จริง
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์