Skip to main content
sharethis

เกือบสามสัปดาห์แล้วที่ผู้สื่อข่าวทำหนังสือถึงดีเอสไอเพื่อขอทราบความคืบหน้าคดีผู้เสียชีวิตจากสลายชุมนุมปี 53 แต่หนังสือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะให้ข้อมูลหรือไม่

26 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวประชาไทติดตามความคืบหน้าการขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 2553 จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กองคดีความมั่นคงแจ้งว่าหนังสือขอข้อมูลยังอยู่ระหว่างพิจารณาของอธิบดีฯ

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวได้ทำหนังสือถึงรองอธิบดี ดีเอสไอ ซึ่งในขณะนี้มีตำแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งอธิบดีเพื่อขอทราบข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. คดีของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทางการเมือง ปี 2553 ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดของดีเอสไอ มีทั้งส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและพลเรือนใช่หรือไม่
  2. ความคืบหน้าคดีของผู้เสียชีวิตตามรายชื่อในเอกสารแนบท้าย
    1. สำนวนคดีที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
    2. คดีใดบ้างที่ส่งสำนวนให้อัยการหรือหน่วยงานอื่น(เช่น ศาลทหาร) พิจารณาแล้ว

จากการติดตามทำให้ทราบว่าหนังสือขอทราบข้อมูลดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังกองคดีความมั่นคงตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้ทำเรื่องอธิบดีแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณา ผู้สื่อข่าวจึงได้ติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันนี้ (26 มิ.ย.63) ซึ่งหากนับตั้งแต่วันที่ทางประชาไทส่งหนังสือถึงดีเอสไอวันนี้ถือเป็นวันที่ 21 แล้วที่ยังคงไม่ได้รับคำตอบว่าทางดีเอสไอจะมีการดำเนินการอย่างไร

การขอทราบข้อมูลครั้งนี้ประชาไทได้ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เนื่องจากเห็นว่าเป็นเพียงข้อมูลจำนวนคดีและความคืบหน้าว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการสืบสวนสอบสวน ซึ่งไม่กระทบต่อการสืบสวนสอบสวนและการฟ้องร้องดำเนินคดี

ทั้งนี้ประชาไทได้ติดตามความคืบหน้าของคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตจากการสลายการชุมนุมครั้งนั้น จากการตรวจสอบผ่านระบบฐานข้อมูลของศาลอาญา รัชดาฯ และศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งมีเขตอำนาจศาลครอบคลุมพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ทั้งหมด พบว่านอกจากกรณีผู้เสียชีวิตที่ทั้งสองศาลเคยพิจารณาคดีในกระบวนการไต่สวนการตายจำนวน 33 คนแล้ว ผู้เสียชีวิตอีก 55 คน(ตามตารางท้ายรายงาน) ยังคงไม่ปรากฏชื่อในฐานข้อมูลของทั้งสองศาล

ผู้สื่อข่าวจะยังคงติดตามเรื่องนี้ต่อไป หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ลำดับ

รายชื่อ

สถานที่เสียชีวิต

10 เมษายน 2553

1

นายธวัฒนะชัย กลัดสุข

ตะนาว (สี่แยกคอกวัว)

2

นายไพรศล ทิพย์ลม

ตะนาว (สี่แยกคอกวัว)

3

นายอำพน ตติยรัตน์

ตะนาว (สี่แยกคอกวัว)

4

นายอนันต์ สิริกุลวาณิชย์

ตะนาว (สี่แยกคอกวัว)

5

นายเทิดศักดิ์ ฟุ้งกลิ่นจันทร์

ตะนาว (สี่แยกคอกวัว)

6

นายสวาท วางาม

ตะนาว (สี่แยกคอกวัว)

7

นายบุญธรรม ทองผุย

ตะนาว (สี่แยกคอกวัว)

8

นายสมิง แตงเพชร

ตะนาว (สี่แยกคอกวัว)

9

นายสมศักดิ์ แก้วสาร

ตะนาว (สี่แยกคอกวัว)

10

นายนภพล เผ่าพนัส

ตะนาว (สี่แยกคอกวัว)

11

นายบุญจันทร์ ไหมประเสริฐ

ดินสอ(สตรีวิทยา)

12

นายยุทธนา ทองเจริญพูลพร

ดินสอ(สตรีวิทยา)

13

นายคนึง ฉัตรเท

ดินสอ(สตรีวิทยา)

14

พลทหาร ภูริวัฒน์ ประพันธ์

ดินสอ(สตรีวิทยา)

15

พลทหาร อนุพงษ์ เมืองรำพัน

ดินสอ(สตรีวิทยา)

16

พ.อ. ร่มเกล้า ธุวธรรม

ดินสอ(สตรีวิทยา)

17

พลทหาร สิงหา อ่อนทรง

ดินสอ(สตรีวิทยา)

18

พลทหาร อนุพงศ์ หอมมาลี

ดินสอ(สตรีวิทยา)

7-8 พฤษภาคม 2553

1

ส.ต.อ. กานต์ณุพัฒน์ เลิศจันทร์เพ็ญ

อาคารซิลลิคเฮ้าส์ ถนนสีลม

2

จ.ส.ต.วิทยา พรมสารี

สวนลุมพินี

13-19 พฤษภาคม 2553

1

พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล

สวนลุมพินี

2

นายเสน่ห์ นิลเหลือง

บ่อนไก่ พระราม 4

3

นายอินแปลง เทศวงศ์

บ่อนไก่ พระราม 4

4

นายวารินทร์ วงศ์สนิท

บ่อนไก่ พระราม 4

5

นายเกรียงไกร เลื่อนไธสง

บ่อนไก่ พระราม 4

6

นายวงศกร แปลงศรี

บ่อนไก่ พระราม 4

7

นายสุพรรณ์ ทุมทอง

บ่อนไก่ พระราม 4

8

นายเฉลียว ดีรื่นรัมย์

บ่อนไก่ พระราม 4

9

นายวุฒิชัย วราคัม

บ่อนไก่ พระราม 4

10

นายสมัย ทัดแก้ว

ทางเท้าหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลุมพินี

11

นายสุพจน์ ยะทิมา

ซอยหลังสวน

12

นายถวิล คำมูล

ราชดำริ

13

นายธนโชติ ชุ่มเย็น

ราชดำริ

14

ส.อ. อนุสิทธิ์ จันทร์แสนตอ

ราชดำริ

15

ชายไม่ทราบชื่อ

ราชดำริ

16

นายทิพเนตร เจียมพล

ราชปรารภ

17

นายกิติพันธ์ ขันทอง

ราชปรารภ

18

นายชัยยันต์ วรรณจักร

ราชปรารภ

19

นายธันวา วงศ์ศิริ

ราชปรารภ

20

นายบุญทิ้ง ปานศิลา

ราชปรารภ

21

นายสรไกร ศรีเมืองปุน

ราชปรารภ

22

นายเหิน อ่อนสา

ราชปรารภ

23

น.ส.สัญธะนา สรรพศรี

ราชปรารภ

24

นายมนูญ ท่าลาด

ราชปรารภ

25

นายสมาพันธ์ ศรีเทพ

ราชปรารภ

26

นายสุภชีพ จุลทัศน์

ราชปรารภ

27

นายอำพล ชื่นสี

ราชปรารภ

28

นายธนากร ปิยะผลดิเรก

ราชปรารภ

29

นายอุทัย อรอินทร์

ราชปรารภ

30

นายสมพาน หลวงชม

ราชปรารภ

31

นายเยื้อน โพธิ์ทองคำ

ราชปรารภ

32

นายมูฮัมหมัด อารี (ออง ละวิน ชาวพม่า)

ราชปรารภ

33

นางประจวบ เจริญทิม

ราชปรารภ

34

นายปรัชญา แซ่โค้ว

ราชปรารภ

35

น.ส.วาสินี เทพปาน

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net