กลุ่มนักเรียนเลวตัดผมประท้วงหน้า ศธ. ขอความชัดเจนการไว้ทรงผมนักเรียน

เดอะสแตนดาร์ด รายงานว่า 3 ก.ค. 2563 กลุ่มนักเรียนที่เรียกตัวเองว่า องค์กรนักเรียนเลว เดินทางมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยื่นหนังสือขอความชัดเจนในการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ด้วยการตัดผมเพื่อให้ผู้ใหญ่ในกระทรวงรับรู้และเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มารับหนังสือด้วยตนเอง พร้อมกล่าวยืนยันว่าทุกโรงเรียนต้องออกกฎทรงผมใหม่ตามระเบียบกระทรวงฯ ปี 2563 ห้ามใช้กฎเดิม ย้ำ ห้ามใช้กฎเดิม โดยกระทรวงจะส่งหนังสือถึงทุกโรงเรียนเพื่อยืนยันให้ปฏิบัติตามนี้อีกครั้ง

3 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอความชัดเจนในการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือของนายดรัณภพ ศรีสมบัติ และคณะ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563, หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 1209/10439 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ตามที่ตัวแทนจากองค์กรนักเรียนเลว ได้เข้าหารือกับ โกวิท คูพะเนียด ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการศึกษาเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2563 ซึ่งท่านและคณะได้แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงไว้อย่างละเอียด แต่ท่านไม่อนุญาตให้เผยแพร่ความชัดเจนที่เกิดขึ้นในที่ประชุมออกสู่สาธารณะ ทางเราเห็นว่าข้อมูลที่ท่านแสดงในที่ประชุมจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนจำนวนมากหากได้รับการเผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วกัน จึงได้ทำหนังสือขอให้เผยแพร่ความชัดเจนในการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงตามที่ท่านชี้แจงต่อเราในที่ประชุมออกสู่สาธารณะ เพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจให้ตรงกันจึงขอย้ำความในหนังสือที่ยื่นให้ท่านในวันนั้น ดังนี้

1. ให้ยืนยันว่าว่ากฎทรงผมเดิมของสถานศึกษาที่บังคับใช้มาก่อนการออกระเบียบกระทรวง กระทรวงจะไม่มีผลบังคับใช้กับนักเรียนได้แล้วในปัจจุบัน

2. ให้ยืนยันว่าระหว่างสถานศึกษาดำเนินการออกกฎทรงผมใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงให้สถานศึกษาบังคับใช้กฎทรงผมตามระเบียบกระทรวงข้อ 4 และข้อ 5 ไปพลางก่อน

3. ให้ยืนยันว่าการออกกฎทรงผมฉบับใหม่ในแต่ละสถานศึกษาจะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

ข้อสรุปทั้ง 3 ดังกล่าว ทางเราได้รับมาจากการหารือในวันนั้น และขอยืนยันว่า โกวิท คูพะเนียดและคณะ ได้ชี้แจงข้อสรุปทั้ง 3 นี้ต่อเราจริง แต่ในหนังสือตอบกลับจากกระทรวงไม่ได้กล่าวถึงการยืนยันข้อสรุปจากการหารือ 3 ข้อข้างตันแต่อย่างใด ทำให้นักเรียนทั้งหลายไม่สามารถรับทราบได้ถึงข้อสรุปข้างต้นและไม่มีหลักฐานใดจากกระทรวงที่กล่าวชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงว่าเป็นไปตามข้อสรุปนี้ จึงขอให้กระทรวงได้ยืนยันความขัดเจนแบบไม่อ้อมค้อมอีกครั้งถึงข้อสรุปทั้ง 3 และประกาศให้นักเรียนทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน รวมถึงขอให้กระทรวงตั้งหน่วยงานตรวจสอบการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงในแต่ละสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ให้มีการเพิกเฉยต่อระเบียบกระทรวง หรือบังคับใช้ระเบียบกระทรวงในทางที่มิชอบจนก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการโดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนขอแสดงความนับถือ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์