ผลสำรวจเศรษฐกิจฐานราก มี.ค. 63 พบค่าแรงงานภาคเกษตรอยู่ที่ 6,013.47 บาท/เดือน

ผลสำรวจเศรษฐกิจฐานราก โดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน มี.ค. 2563 พบมีการการจ้างงานภาคเกษตรกรรม 11.28 ล้านคน ปรับตัวลดลง ส่วนค่าแรงงานภาคเกษตรอยู่ที่ 6,013.47 บาท/เดือน


ที่มาภาพประกอบ: Simonas Rupšys (CC BY-NC-ND 2.0)

9 ก.ค. 2563 เมื่อช่วงต้นเดือน ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เปิดเผยรายงาน Grassroots Focus Report รายงานภาวะเศรษฐกิจฐานราก เม.ย. – พ.ค. 2563 ระบุถึงประเด็นภาวะการจ้างงานไว้ว่า เดือน มี.ค. 2563 มีจำนวนการจ้างงานรวม 37.33 ล้านคน ปรับลดลงร้อยละ -1.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

โดยแบ่งเป็นการจ้างงานภาคเกษตรกรรมร้อยละ 30.22 (11.28 ล้านคน) และนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 69.78 (26.05 ล้านคน) โดยการจ้างงานภาคเกษตรกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ -5.13 ส่วนใหญ่ลดลงในกิจกรรมกำรปลูกอ้อย กิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนกำรผลิตพืชผล และกำรปลูกข้าวเจ้า

เมื่อจำแนกจำนวนผู้มีงานทำ ตามระดับการศึกษาพบว่าผู้มีงานทำที่ไม่มีการศึกษาหดตัวร้อยละ -11.76 ผู้มีงานทำที่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาขยายตัวร้อยละ 3.67 ส่วนผู้มีงานทำที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษา หดตัวร้อยละ -17.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาวะผู้ว่างงาน เดือน มี.ค. 2563 มีจำนวนผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน ขยายตัวร้อยละ 13.29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนร้อยละ 52.35 และเคยทำงานมาก่อนร้อยละ 47.65 เมื่อจำแนกจำนวนผู้ว่างงาน ตามระดับการศึกษาพบว่าผู้ว่างงานที่ไม่มีการศึกษาหดตัวร้อยละ -45.31 ส่วน ผู้ว่างงานที่มีกำรศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาขยายตัวร้อยละ 28.23 และผู้ว่างงานที่มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาหดตัวร้อยละ -11.54 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้าน ค่าจ้างแรงงาน พบว่าเดือน มี.ค. 2563 ค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ 6,013.47 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนค่าจ้างแรงงานเฉลี่ยนอกภาคเกษตรกรรมอยู่ที่ 15,609.45 บาทต่อเดือน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับ 'เศรษฐกิจฐานราก' จากรายงานฯ ก็มีอาทิเช่น

ปริมาณการขายรถจักรยานยนต์ พบว่าเดือน เม.ย. 2563 ปริมาณการขายรถจักรยานยนต์ อยู่ที่ 78,873 คัน ลดลงร้อยละ -34.49 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า พบว่าปริมาณการขายรถจักรยานยนต์ ปรับตัวลดลงร้อยละ -46.25

อัตราเงินเฟ้อของผู้มีรายได้น้อย เดือน พ.ค. 2563 ลดลงร้อยละ -2.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยหมวดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มลดลง

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์