สหภาพ นศ. ร้องรัฐปล่อย 'ทิวากร' ชี้ ไม่รักไม่ใช่บ้า หมดศรัทธาไม่ใช่อาชญากรรม

สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์ประนามการจับกุมและนำตัว 'ทิวากร' ผู้ใส่เสื้อ 'เราหมดศรัทธากับสถาบันกษัตริย์' ไปโรงพยาบาลจิตเวช ชี้ 'ไม่รักไม่ใช่บ้า หมดศรัทธาไม่ใช่อาชญากรรม' จี้ปล่อยตัวทิวากรทันที ขอทุกภาคส่วนติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิด

 

 

15 ก.ค. 2563 วันนี้สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการณ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ ต่อกรณีการจับกุมตัวทิวากร วิถีตน ชาวขอนแก่นผู้สวมเสื้อยืด “เราหมดศรัทธากับสถาบันกษัตริย์” พร้อมทั้งเข้ายึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เอกสาร ภาพถ่าย รวมถึงเสื้อยืดที่มีข้อความดังกล่าว และควบคุมตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เพื่อตรวจรักษาอาการทางจิตโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเฝ้าตัวนายทิวากรอย่างรัดกุมตลอด 24 ชั่วโมง 

ผู้สวมเสื้อ 'เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้ว' ถูกจับเข้าจิตเวชแล้ว

โดยสหภาพฯ ระบุว่า ไม่รักไม่ใช่บ้า หมดศรัทธาไม่ใช่อาชญากรรม และชี้ว่า การควบคุมตัวทิวากร ถือเป็นการอ้างใบรับรองแพทย์อุ้มผู้เห็นต่างทางการเมือง จึงขอประณามกรณีที่เกิดขึ้นและขอเรียกร้องให้มีการรับรองสวัสดิภาพและปล่อยตัวทิวากรโดยทันที นอกจากนี้ยังขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนรวมถึงผู้แทนราษฎรและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนร่วมติดตามกรณีของทิวากรอย่างใกล้ชิด

"กรณีของนายทิวากรถือเป็นความพยายามของรัฐที่จะบังคับความคิดของประชาชนและปิดกั้นมิให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ซึ่งถือเป็นการฝืนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน เราขอเรียกร้องให้รัฐยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและเคารพเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชา เพื่อให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ มิใช่มีเพียงครึ่งใบอย่างที่เป็นในปัจจุบัน" แถลงการณ์ระบุ

 

แถลงการณ์สหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย

“ไม่รักไม่ใช่บ้า หมดศรัทธาไม่ใช่อาชญากรรม”

เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 6 นายเข้าใช้กำลังเข้าจับกุมตัวนายทิวากร วิถีตน ประชาชนชาวขอนแก่นผู้ทำกิจกรรมสวมเสื้อยืดที่มีข้อความว่า “เราหมดศรัทธากับสถาบันกษัตริย์” พร้อมทั้งเข้ายึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เอกสาร ภาพถ่าย รวมถึงเสื้อยืดที่มีข้อความดังกล่าว และควบคุมตัวไปยังโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์เพื่อตรวจรักษาอาการทางจิตโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยเฝ้าตัวนายทิวากรอย่างรัดกุมตลอด 24 ชั่วโมง

ก่อนหน้านี้ นายทิวากรได้เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้ามาซักถาม พูดคุย รวมถึงข่มขู่คุกคามให้นายทิวากรเลิกสวมเสื้อดังกล่าวถึงที่พักอาศัยหลายครั้ง จึงเป็นที่น่าเคลือบแคลงใจว่าการจับกุมตัวนายทิวากร จะเป็นผลมาจากการสวมเสื้อ มิใช่ด้วยอาการทางจิต นอกจากนี้ ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าหากตรวจรักษานายทิวากรแล้วไม่พบอาการทางจิตจะดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์) ต่อไป แสดงให้เห็นได้ชัดว่าการจับกุมตัวนายทิวากรนั้นเป็นการปิดกั้นเสรีภาพทางการแสดงออกอย่างร้ายแรง และยังเป็นการตีตราผู้เห็นต่างทางการเมืองว่าเป็นคนวิกลจริต ดังที่ก่อนหน้านี้ นางสาวชญาดา ตระกูลรุ่งโรจน์ อดีตพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ที่เคยออกมาโต้แย้ง ความผิดปกติเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าความเสียหายในโครงการจำนำข้าว ก็ถูกกล่าวหาว่ามีอาการทางจิต โดยที่ภายหลังก็ไม่ปรากฎว่ามีการตรวจพบอาการดังกล่าวแต่อย่างใด

การควบคุมตัวนายทิวากร วิถีตน ถือเป็นการอ้างใบรับรองแพทย์อุ้มผู้เห็นต่างทางการเมือง สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเครือข่ายองก์กรสมาชิกจึงขอประณามกรณีที่เกิดขึ้นและขอเรียกร้องให้มีการรับรองสวัสดิภาพและปล่อยตัวนายทิวากรโดยทันที นอกจากนี้ เรายังขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนรวมถึงผู้แทนราษฎรและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนร่วมติดตามกรณีของนายทิวากรอย่างใกล้ชิด

กรณีของนายทิวากรถือเป็นความพยายามของรัฐที่จะบังคับความคิดของประชาชนและปิดกั้นมิให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ซึ่งถือเป็นการฝืนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน เราขอเรียกร้องให้รัฐยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและเคารพเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ มิใช่มีเพียงครึ่งใบอย่างที่เป็นในปัจจุบัน

องค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมแถลงการณ์
๑. กลุ่ม KMITL Political KMITL Political
๒. กลุ่มแนวร่วมนิสิตมมส.เพื่อประชาธิปไตย แนวร่วมนิสิต มมส. เพื่อประชาธิปไตย
๓. พรรค Thaprachan Awaken Thaprachan Awaken
๔. พรรควิฬา 
๕. กลุ่มพิราบขาวเพื่อมวลชน 
๖. พรรคโดมปฏิวัติ 
๗. กลุ่มไทอิสระ 
๘. กลุ่มภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
๙. กลุ่มสหภาพนักเรียน นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ศูนย์ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
๑๐. กลุ่มเสรีประชาธิปไตย นิสิต นักศึกษา อุดรธานี 
๑๑. กลุ่มโกงกาง 
๑๒. กลุ่ม Law Long Beach Law Long Beach - นักกฎหมายอาสา
๑๓. กลุ่ม ขอนแก่นพอกันที 
๑๔. กลุ่มแนวร่วมนักศึกษา ว.ป๋วย เพื่อประชาชน 
๑๕. สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์สงขลานครินทร์ 
๑๖. กลุ่มคบเพลิง ม.อุบลราชธานี 
๑๗. กลุ่ม Korat Noเผด็จการ 
๑๘. กลุ่มมดปฎิวัติ 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์