กวีประชาไท: เพื่อนร่วมทุกข์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ยาวนาน
เดินร่วมกันบนวิบากของการเมือง
ล้มลุกคลุกคลานบนทางทุรกันดาร
รวดร้าวและทรมานด้วยความรู้สึกเดียวกัน
ความเป็นและความตายเบียดใกล้กันแนบสนิท
คิดแทน รู้สึกแทน เจ็บแทน ลุกขึ้นแทน
ผู้จากพราก ผู้ตาย ผู้สูญหาย ผู้ถูกคุมขัง
วังวนบนดินแดนอยุติธรรม
โอ... เพื่อนข้า
เราต่างมาเพื่อร่วมชะตากรรม
หว่านเพาะสัมพันธภาพเพื่อเยียวยาความรวดร้าว
ยาวนาน...
แต่ครั้นสัมพันธภาพเติบโต
แต่ครั้นสัมพันธภาพแผ่ขยาย
เมล็ดพันธุ์แตกยอดขึ้นทดแทนไม้ที่ถูกโค่น
ก่อลักษณาการดั่งแสงตะวันยามเช้า
อบอุ่น เบิกบาน และเปี่ยมหวัง
หยัดยืนขึ้น
เป็นขาหยั่งให้ประเทศที่กำลังพังทลาย

โอ... เพื่อนข้า
แท้แล้วเราต่างมา
เพื่อสร้างโชคชะตาร่วมกัน
คิดแทน รู้สึกแทน เจ็บแทน
เพื่อลุกขึ้นแทน

(ขอบคุณภาพจาก บีบีซีไทย)

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์