กมธ.วิสามัญพิจารณางบฯ ปี 64 ตั้งคณะอนุ กมธ. 8 คณะ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตั้งคณะอนุ กมธ. 8 คณะ ทำหน้าที่ปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น


ที่มาภาพ: สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่าโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบฯ ปี 2564 เผย พิจารณางบเสร็จสิ้นแล้ว 4 กระทรวง 3 กองทุน พร้อมตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 8 คณะ ทำหน้าที่ปรับลดงบที่ไม่จำเป็น ขณะที่ การจัดสรรตำแหน่งประธานคณะอนุกมธ. สัดส่วนประธานมาจากฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด มติเป็นเอกฉันท์ ไม่มีใครคัดค้านและเป็นไปตามสัดส่วน

นายยุทธพงษ์จรัสเสถียร พร้อมด้วยนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แถลงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมาธิการฯว่า ขณะนี้พิจารณาเสร็จสิ้นไปแล้ว 4 กระทรวง 3 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 10.1ซึ่งการพิจารณางบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจปลาสวยงามเนื่องจากปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมากและมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งมีข้อเสนอแนะไปยังกรมประมงในการส่งเสริมธุรกิจปลาสวยงามนอกเหนือจากการส่งเสริมการเลี้ยงปลาไว้เพื่อบริโภคเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการฯเพื่อพิจารณาปรับลดงบประมาณ 8 คณะ ได้แก่ 1.คณะอนุกมธ. การฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่นมี นายเอกราช ช่างเหลา เป็นประธาน / 2.คณะอนุกมธ.ครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนมีนายสุพลฟองงาม เป็นประธาน /3.คณะอนุ กมธ.การที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีนายชาดาไทยเศรษฐ์ เป็นประธาน / 4.คณะอนุ กมธ.จังหวัด กลุ่มจังหวัดและแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคมีนายภิญโญ นิโรจน์ เป็นประธาน /5.คณะอนุกมธ.ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพฯพัทยาและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนายบุญสิงห์วรินทร์รักษ์ เป็นประธาน / 6.คณะอนุกมธ.ด้านการศึกษามีนายสมศักดิ์ พันธ์เกษมเป็นประธาน / 7.คณะอนุกมธ.แผนงานบูรณาการ 1 มีนายมณเฑียร สงฆ์ประชา เป็นประธาน /8.คณะอนุกมธ.แผนงานบูรณาการ2 มีนางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัยเป็นประธาน

นายยุทธพงษ์ กล่าวถึงการจัดสรรตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมาธิการฯทั้ง 8 คณะ ว่าสัดส่วนมาจากฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดซึ่งมติเป็นเอกฉันท์ ไม่มีใครคัดค้านเป็นไปตามสัดส่วน โดยคณะอนุ กมธ.จะเริ่มประชุมในวันพุธที่ 29 ก.ค. นี้ซึ่งแต่ละอนุฯจะมีหน้าที่ในการปรับลดงบประมาณที่ยังไม่จำเป็นโดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงกลามโหมจะต้องดูอย่างเข้มข้นเพื่อนำงบประมาณที่ปรับลดมาดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด- 19

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์