กวีประชาไท: ยุวราษฎร

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ใกล้ค่ำย่ำสายัณห์ตะวันคล้อย
เหงื่อไหลย้อยอบอ้าวคราวฟ้าฝน
พยับเมฆเคลื่อนเลื่อนมานภาหม่น
แต่เธอผู้ไม่จำนนต่ออยุติธรรม์

ลงเปรี้ยงๆ ยินเสียงเพียงกึกก้อง
ฟ้าคะนองฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าลั่น
หยาดน้ำฟ้าปะทะร่มถล่มกลางคัน
แต่มิอาจจะขวางกั้นเจตนา

ใจห้าวหาญถากถางทางกลางห่าฝน
มิถดถอยแนวแถวร่นบนดินหญ้า
แสงเป็นสายแวบวาบไหวในแววตา
ยังปักหลักประจัญหน้ากล้ายืนกราน

รัตติกาลดักดานทุกข์ยุคทมิฬ
ทั้งแผ่นดินจนถ้วนทั่วชั่วลูกหลาน
จุดคบเพลิงเถลิงไฟไล่เผด็จการ
แลจดจารประวัติศาสตร์ยุวราษฎร

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์