กวีประชาไท: เฒ่าดักดาน

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

ชอบทำ'มิชอบธรรม'
และริยำแต่สาดโคลน
ใสใสจึ่งต้องโดน
กระหน่ำป้ายให้เปื้อนสี

ใหญ่อยู่มิรู้ใหญ่
วิวัฒน์ใดมิจักมี
จมปลักอยู่ฉะนี้
ไฉนเล่า'เฒ่าดักดาน' ฯ

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์