กวีประชาไท: ความศรัทธา

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

อันศรัทธาถ้าจะเสื่อมเลื่อมใสหงา
แต่ก่อนหนาพาเพื่อนฟังดังลั่นบ้าน
ตามไปดูอยู่ทุกที่มีคาราวาน
แต่แล้วกาลผ่านมาหงาเปลี่ยนไป

หงาคนเก่าเขาเปลี่ยน แปลงเศียรแล้ว
แปลงเปลี่ยนแก้วเสียงเก่าเอานายใหม่
ศรัทธาหงามาก ๆ จากกันไกล
พ่นพิษภัยใส่ลูกหลานสันดาน.......ลว

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์