สมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดน เรียกร้องประชาคมโลกหนุนการเคลื่อนไหวในไทย

1 ส.ค. 2563 สมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดน ได้เผยแพร่แถลงการณ์ต่อการเคลื่อนไหวต่อสู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์