'เนติวิทย์' ล่าชื่อค้าน หลังเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ปลดรูป อดีตนิสิตวีรชน 14 ตุลาออกจากคณะ

'เนติวิทย์' ล่าชื่อค้าน หลังเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ปลดรูป 'สมเด็จ วิรุฬหผล' อดีตนิสิตวีรชน 14 ตุลาออกจากคณะ ด้านคณบดีฯ แจ้งเหตุมีคนกราบไหว้บูชารูปในทางไม่เหมาะสม ระบุจะจัดกิจกรรมระลึกแทน ส่วนรูปส่งคืนครอบครัวในโอกาสที่เหมาะสม

5 ส.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักกิจกรรมและนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ชวนล่าชื่อคัดค้านการรือถอนภาพและป้าย สมเด็จ วิรุฬหผล นิสิตปี 1 ที่สละชีวิตในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 ผ่านเว็บไซต์ change.org โดยเนติวิทย์ ระบุว่า ตอนนี้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้รื้อถอนภาพสมเด็จที่ติดอยู่ 40 กว่าปีแล้ว เป็นภาพที่แสดงให้นิสิตรุ่นหลังเห็นรุ่นพี่ที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและประชาธิปไตย การรื้อถอนภาพ แม้ไม่ได้ตั้งใจแต่คือการทำลายประวัติศาสตร์ของคณะและจุฬาฯ

สำหรับการล่ารายชื่อเรียกร้องคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ทบทวนดังกล่าว ขณะนี้ มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 500 คน (23.20 น. วันที่ 5 ส.ค.63)

คณบดีฯ แจ้งเหตุมีคนกราบไหว้บูชารูปในทางไม่เหมาะสม ระบุจะจัดกิจกรรมระลึกแทน

มติชนออนไลน์ รายงานด้วยว่า ด้าน รศ.ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ชี้แจงผ่านโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ตามที่มีนิสิตบางท่านได้แสดงความกังวลใจเรื่องที่คณะฯ นำรูปสมเด็จออกจากห้องสโมสรนิสิตนั้น ตนขอชี้แจงการดำเนินการว่า คณะฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ใด ๆ ในการลบหลู่หรือบิดเบือนประวัติศาสตร์ เพียงแต่ต้องการให้มีการระลึกถึงเรื่องราวของสมเด็จในทางที่ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ชี้แจงต่อว่า ที่ผ่านมา ตนได้รับคำทักท้วงจากหลายท่านว่าการตั้งรูปของสมเด็จในห้องสโมสรแล้วมีนิสิตมากราบไหว้บูชารูปในลักษณะนี้เป็นการไม่เหมาะสม และคณะควรปรับปรุงให้มีการระลึกถึงคุณความดีในรูปแบบที่เหมาะสมมากขึ้น ตนจึงได้พูดคุยกับอาจารย์บางส่วน ตัวแทนนิสิต และครอบครัวของพี่สมเด็จถึงแนวคิดดังกล่าว และได้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันว่า ควรจัดกิจกรรมให้มีการระลึกถึงเรื่องราวของพี่สมเด็จในรูปแบบอื่น เช่น การจัดกิจกรรมวิชาการประจำปีหรือการจัดทำรางวัลเพื่อการระลึกถึงในลักษณะอื่นๆ และจะเรียบเรียงและถ่ายทอดเรื่องราวของพี่สมเด็จไว้ในบริเวณที่เหมาะสมกว่าในปัจจุบัน โดยคณะจะทำพิธีการส่งมอบรูปคืนให้กับครอบครัวของสมเด็จในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับรายละเอียดที่เนติวิทย์ตั้งใน change.org ระบุไว้ดังนี้

เนื่องด้วยในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ภาพถ่ายของคุณสมเด็จ วิรุฬหผล นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและป้ายอนุสรณ์อันมีข้อความว่า

“นายสมเด็จ วิรุฬหผล นิสิตปีที่1 คณะเศรษฐศาสตร์ 

ได้สละชีวิตในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 

ขอให้อนุชนรุ่นหลังจดจำและพิทักษ์รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยด้วยชีวิต 

เยี่ยงวีรชนที่ได้สละชีวิตของตนมาแล้ว”  

ได้ถูกปลดออกจากห้องที่ทำการสโมสรนิสิตเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากที่ตั้งอยู่ ณ ที่แห่งนั้นมาเป็นเวลากว่า 40 ปี 

เมื่อสอบถามพี่ชายของคุณสมเด็จ วิรุฬหผลจึงทราบความว่า รศ.ดร. สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนปัจจุบัน เป็นต้นคิดส่งภาพคุณสมเด็จ วิรุฬหผลคืนแก่ครอบครัว และจะนำนามไปตั้งเป็นชื่อห้องประชุม หรือรางวัล แทนในภายหลัง

การตัดสินใจนี้กระทำไปโดยลืมพิจารณาว่า  

1) คุณสมเด็จ วิรุฬหผล เป็นวีรชนนิสิตใน “เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516” ที่นิสิตนักศึกษาและประชาชนสามารถโค่นล้มอำนาจเผด็จการของถนอม-ประภาส-ณรงค์ ได้สำเร็จ

2) คุณสมเด็จ วิรุฬหผล ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงนิสิตเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 พลีชีวิตเพื่อประชาธิปไตยในเหตุการณ์นี้ โดย “ถูกยิงทางด้านหลัง ทะลุอกและขาทั้ง 2 ข้าง จากทหาร-ตำรวจที่อยู่ในกองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านฟ้า ขณะที่นายสมเด็จกำลังมุ่งหน้าจะไปธรรมศาสตร์ ในเวลาประมาณ 18.00 น. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516” 

การที่คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์แก่คุณสมเด็จ วิรุฬหผลที่ห้องสโมสรนิสิตเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และปณิธานที่กว้างไกลของคณะเศรษฐศาสตร์ซี่งหมายให้นิสิตรุ่นหลังเจริญรอยตามรุ่นพี่ที่มีจิตเห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง 

การตัดสินใจปลดภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์จึงเป็นการกระทำอันไม่คำนึงถึง

1) ปณิธานของคณะเศรษฐศาสตร์ที่หมายแสดงแบบอย่างแห่งการเสียสละอันน่าจดจำให้แก่อนุชน
2) จิตวิญญาณประชาธิปไตยของวันที่ 14 ตุลาคม 2516 
3) มิติทางประวัติศาสตร์ของภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์นี้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา การปลดภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์คุณสมเด็จ วิรุฬหผลจึงเป็นการไม่สมควร การนำนามของคุณสมเด็จมาตั้งเป็นชื่อประชุมหรือชื่อรางวัลไม่อาจทดแทนการเชิดชูเกียรติให้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์เห็นประจักษ์ดังที่เคยปรากฏมา

ในฐานะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อกระผมสัญจรผ่านคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งใด กระผมก็จะก้มศีรษะคารวะคุณสมเด็จ วิรุฬหผล นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นพี่ผู้พลีชีพเพื่อประชาธิปไตยทุกครั้ง ด้วยเหตุนี้ กระผมจึงขอร่วมกับเพื่อนนิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ และประชาชนผู้ศรัทธาในประชาธิปไตย คัดค้านการรื้อถอนภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์คุณสมเด็จ วิรุฬหผล ขอให้คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งปวงโปรดพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งโดยนำเอาภาพถ่ายและป้ายอนุสรณ์กลับคืนแหล่งเดิม เพื่อเป็นเกียรติภูมิของคณะเศรษฐศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่งสืบไป

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์