นักศึกษา-นักกิจกรรม ม.เชียงใหม่ เรียกร้องปล่อยตัวทนายอานนท์-ไมค์ ระยอง หยุดคุกคาม ปชช.

กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่ พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ และชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ประณามการจับกุม และเรียกร้องให้ปล่อยตัวทนายอานนท์ และไมค์ ระยอง พร้อมเรียกร้องหยุดคุกคามประชาชน

8 ส.ค. 63 - กรณีตำรวจ สน.สำราญราษฎร์ จับกุม อานนท์ นำภา ทนายสิทธิมนุษยชน และภาณุพงศ์ จาดนอก โดยมีหลายข้อกล่าวหารวมทั้งมาตรา 116 ประมวลกฎหมายอาญานั้น กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่ พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ และชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกแถลงการณ์ประณามการจับกุม และเรียกร้องให้ปล่อยตัวอานนท์ และภานุพงศ์ มีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องจากทนายอานนท์ นำภา และภาณุพงศ์ จาดนอก โดนหมายจับในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และถูกควบคุมตัวไปที่ สน.สำราญราษฎร์ และ สน.บางเขนตามลำดับ จากการที่ทั้งสองท่านได้ออกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและเพื่อการมีประชาธิปไตย โดยทนายอานนท์ และคุณไมค์ ตั้งใจที่จะมาเป็นหนึ่งในปราศรัยของม็อบธรรมศาสตร์จะไม่ทนด้วยนั้น

พวกเราพรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอประณามความเลวทรามของผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจในทางมิชอบต่อนักกิจกรรมทั้งสองท่าน ที่เป็นผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและมนุษยชน การที่ผู้มีอำนาจได้ออกหมายจับ หมายความว่า ขณะนี้ประเทศไทยหมดสิ้นแล้วกับระบอบประชาธิปไตยและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ขณะนี้ประเทศไทยของเราเป็นเผด็จการอย่างสมบูรณ์แบบ

ทางพรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ ขอเรียกร้องให้ปล่อยตัวทนายอานนท์ นำภา และภาณุพงศ์ จาดนอก โดยทันที และให้รัฐบาลหยุดใช้อำนาจทางกฎหมายกำจัดผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ประชาธิปไตยที่พวก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ พรากมันไปจากประชาชนตลอดระยะเวลา 6 ปี

หากรัฐบาลไม่ปล่อยตัวนักกิจกรรมทั้งสอง ยังคงดำเนินการไล่จับกุมนักกิจกรรมท่านอื่นๆ เราและนักกิจกรรมท่านอื่นๆจะยกระดับการชุมนุม และจะไม่หยุด จนกว่าผู้มีอำนาจทุกฝ่ายจะทำตามข้อเรียกร้องของเรา

พรรคนักศึกษายุวธิปัตย์ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สิงหาคม 2563

แถลงการณ์ ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง: กรณีจับกุมทนายอานนท์ นำภา, นายภาณุพงศ์ จาดนอก และการออกหมายจับกลุ่มแนวร่วมประชาชนปลดแอก

สืบเนื่องจากกรณีทนายอานนท์ นำภา และภาณุพงศ์ จาดนอก ถูกควบคุมตัวที่ สน.สำราญราษฎร์ และ สน.บางเขน ตามลำดับ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ตามหมายจับ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จากการที่ทั้งสองฅนเคลื่อนไหวทางการเมือง เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและเพื่อประชาธิปไตยของประเทศ ทั้งนี้ยังมีการเปิดเผยในสื่อโซเชียลมีเดียถึงรายชื่อในหมายจับนี้ ร่วม 30 ฅน

ดังกล่าว จึงประณามการกระทำของรัฐฐะ ซึ่งได้บ่อนทำลายเสรีภาพแห่งการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน อันเป็นการใช้อำนาจโดยรัฐอย่างสามานย์เลวทรามที่พยายามควบคุมการออกมาเรียกร้องทางการเมือง และยังใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปิดปากประชาชน ผู้ออกมาร่ำร้องแสดงออกถึงความต้องการประชาธิปไตยอันเป็นระบบการปกครองของประเทศ จากการยึดอำนาจและสืบทอดอำนาจของผู้นำเผด็จการ ทั้งนี้การใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปิดปากประชาชนนั้น ยังกอปรก่อความเสื่อม อันนำไปสู่ความล่มสลายแห่งกระบวนการยุติธรรม ให้กลายเป็นเพียงฉากหน้าของการสร้างความชอบธรรมแก่รัฐในการดำเนินคดีต่อประชาชนที่เห็นต่าง และทำให้กระบวนการยุติธรรมเป็นเพียงความชอบธรรมสำหรับผู้มีอำนาจนำในสังคมและเป็นเพียงความยุติธรรมปาหี่เท่านั้น

การกระทำเช่นนี้ของรัฐฐะได้เปิดเผยให้เห็นแล้วว่า การครอบครองอำนาจของผู้นำเผด็จการ กว่า 6 ปีทำให้ประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยถูกดำเนินคดีมากมายเพียงใด ทำให้เห็นแจ่มชัดได้ว่าประเทศไทยได้หมดสิ้นความหวังแล้วกับระบอบประชาธิปไตยและการธำรงพิทักษ์ไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน
เพื่ออำนาจอธิปไตยอันเป็นอำนาจที่มาจากประชาชนในประเทศ จักกลับคืนสู่วิถีแห่งประชาธิปไตยนั้น จึงสำเหนียกด้วยว่าการกระทำเช่นนี้ ก็คือ ความอุบาทว์บ้าของผู้มีอำนาจนำในสังคม ซึ่งไม่มีความชอบธรรมในการบริหารประเทศตั้งแต่แรก จึงเรียกร้องให้ปล่อยตัวทนายอานนท์ นำภา และนายภาณุพงศ์ จาดนอก โดยทันที และยกเลิกหมายจับกลุ่มแนวร่วมประชาชนปลดแอกเสีย พร้อมทั้งให้รัฐบาลหยุดใช้อำนาจทางกฎหมายกำจัดผู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย

ทั้งนี้ ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอยืนเคียงข้างผู้รักษ์ประชาธิปไตยทุกท่านและขอยืนยันข้อเรียกร้องของการชุมนุม ได้แก่

1. หยุดคุกคามประชาชน
2. ให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่และใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 เป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราว
3. ให้รัฐบาลยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540

และหากรัฐบาลไม่ปล่อยตัวทนายอานนท์ นำภา และภาณุพงศ์ จาดนอก พร้อมทั้งยกเลิกหมายจับกลุ่มแนวร่วมประชาชนปลดแอก โดยยังคงดำเนินการไล่จับกุมนักกิจกรรมท่านอื่นๆ อีก เราและนักกิจกรรมท่านอื่นๆ จะยกระดับการชุมนุม และจะไม่หยุด! จนกว่าผู้มีอำนาจทุกฝ่ายจะทำตามข้อเรียกร้องที่ได้ให้ไว้

ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม
ชมรมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 สิงหาคม 2563

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์