'ปิยบุตร' เสนอยกเลิก ม.279 เป็นอันดับแรก เพื่อยุติอำนาจ คสช.

'ปิยบุตร แสงกนกกุล' ในฐานะ กมธ. วิสามัญศึกษาแก้ไข รธน. เสนอยกเลิก ม.279 เป็นอันดับแรก เพื่อยุติอำนาจ คสช. พร้อมชี้หน้าที่ของ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาล 250 คน สิ้นสุดแล้วตั้งแต่โหวตเลือก 'ประยุทธ์'


ปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า (แฟ้มภาพ)

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563 สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รายงานว่านายปิยบุตร แสงกนกกุล แกนนำคณะก้าวหน้า ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฎร มองว่ารัฐธรรมนูญ ปี 2560 มีปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะในบทเฉพาะกาล ที่บัญญัติเอาไว้ เพื่อสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเห็นว่าสิ่งแรกที่จำเป็นจะต้องแก้ไข คือ เรื่อง การยกเลิกมาตรา 279 เกี่ยวกับการรับรองประกาศ คำสั่ง และการใช้อำนาจของ คสช.ต่าง ๆ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเป็นการยกเว้นให้กับการใช้อำนาจของ คสช.ตลอดช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมา ซึ่งบทเฉพาะกาลควรจะมีผลใช้บังคับชั่วคราว แต่ปัจจุบันกลับนำมาตรา 279 มาใช้บังคับตลอดกาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันสืบทอดอำนาจและรับรองการใช้อำนาจ คสช. 

นอกจากนี้ยังเสนอให้แก้ไขมาตรา 269, 270, 271 และ 272 ซึ่งว่าด้วยสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามบทเฉพาะกาล 250 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี นั้น ตนเห็นว่า ขณะนี้ภารกิจของ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลได้สิ้นสุดลงไปแล้ว คือ การเลือก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อความยุติธรรมกับทุกฝ่ายในกรณีที่หากจะมีการเลือกตั้งครั้งหน้า ส.ว. ทั้ง 250 คน ควรต้องยุติบทบาทตรงนี้ ส่วนคนที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ สามารถกลับเข้ามาสมัครใหม่เป็น ส.ว. ตามช่องทางปกติได้ อีกทั้งไม่ต้องกังวลเรื่องการออกกฎหมายเพื่อการปฏิรูปเพราะเสียงของรัฐบาลขณะนี้ชนะฝ่ายค้านอย่างท่วมท้น ทั้งนี้หากสามารถแก้ไข 2 เรื่องนี้ได้จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น และเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องผ่านประชามติ เพราะเป็นการแก้ไขในบทเฉพาะกาล
      
นายปิยบุตร ยังกล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางแก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมืองของนิสิตนักศึกษาว่าควรมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เห็นเป็นรูปธรรม เพื่อทำให้สถานการณ์การชุมนุมบรรเทาเบาบางลง

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์