ครช.ยื่นร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ ร่าง รธน.ใหม่ ฝ่ายค้านรับเร่งเสนอในสัปดาห์นี้

ครช.ยื่นร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฯ ถามความเห็นประชาชนอยากร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่ ฝ่ายค้านรับจะเสนอให้ภายในสัปดาห์นี้ยืนยันว่ามีประเด็นแก้ม.256 และต้องตั้ง ส.ส.ร. อนุสรณ์แจง ครช.จะจัดเวทีรับฟังความเห็นสัญจรให้ประชาชนทุกฝ่ายร่วมเสนอประเด็นร่างรัฐธรรมนูญ

10 ส.ค.2563 รัฐสภา เกียกกาย คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) เข้ายื่นพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... ถึงตัวแทนพรรคการเมือง โดยหวังว่าจะเกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญและรับฟังความเห็นจากประชาชนว่าควรยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาใหม่แทนรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หรือไม่

วันนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการกั้นรั้วตลอดแนวทางเท้าหน้ารัฐสภาและวางกำลังอยู่ทั่วบบริเวณ และยังจัดพื้นที่แยกส่วนการชุมนุมของศูนย์กลางประสานงานนักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันฯ (ศอปส.) ที่นัดชุมนุมในบริเวณและเวลาใกล้เคียงกัน

การแสดงระหว่างรอพรรคร่วมฝ่ายค้านมารับร่างกฎหมาย

อนุสรณ์ อุณโณ ประธาน ครช. อ่านแถลงการณ์ขณะนี้เกิดกระแสเรียกร้องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่กำลงขยายตัว  เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร ลิดรอนสิทธิเสรีภาพรวมถึงความสุขของประชาชน เพื่อให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องไปข้างหน้าได้

ครช. จึงผลักดันให้มีการเสนอกฎหมายออกเสียงประชามติว่าด้วยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยยกร่าง “พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....” ซึ่งจะมีคำถามหลักว่า “เห็นควรให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่”

สุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย และเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวว่า พรรคร่วมฝ่ายทั้ง 6 พรรครับเรื่องนี้ด้วยความขอบคุณ และรับปากว่าจะรีบตรวจสอบกลั่นกรองสาระของร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฯ และให้ ส.ส.ได้ลงชื่อเสนอญัตติ มั่นใจว่าจะเสนอได้ภายในสัปดาห์นี้ ส่วนรัฐธรรมนูญจะยื่นในวันที่ 17 ส.ค.2563แน่นอน เมื่อทั้งสองขั้นตอนเข้าสู่สภาแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะง่าย ขั้นตอนการทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ แต่ต้องร่วมมือกันมากขึ้นขอให้ทุกคนสบายใจว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านแน่วแน่และแก้ไขแน่นอน ในมาตรา 256 เพื่อให้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น และแก้ให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ถึงแม้ว่าบางพรรคอาจจะมีเพิ่มเติมในบางประเด็นแต่สองประเด็นนี้จะมีอยู่แน่นอน

อนุสรณ์ อุณโณ (ซ้าย) ยื่นร่างพ.ร.บ.ออกเสียงประชามติฯให้สุทิน คลังแสงและพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก 5 พรรค

ผู้สื่อข่าวได้ถามอนุสรณ์ถึงประเด็นที่ประชาชนบางกลุ่มก็อยากให้เกิดการถกเถียงได้ทุกประเด็นในรัฐธรรมนูญรวมถึงหมวดที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์แต่บางกลุ่มก็ไม่อยากให้แตะต้อง เขาตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงในรายละเอียดว่าจะมีประเด็นอะไรบ้างในการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ แต่เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาแล้วถ้าเกิดแก้บางรายมาตรา ตามมาตรา 256  ยังไงก็จะเจอทางตันหรือไม่ก็ล่าช้า จึงขอประชามติกันเลยดีกว่าว่าประชาชนในประเทศนี้คิดเห็นกันอย่างไร ถ้าเกิดว่าเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องร่างใหม่โดยประชาชนมีส่วนร่วมก็ขยับไปตรงนั้นเลย พ้นไปจากเงื่อนไขต่างๆ ที่ถูกวางไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ตอนนี้ข้อตั้งหลักกันก่อนว่าจะเขียนใหม่กันหรือไม่

อนุสรณ์กล่าวต่ออีกว่า เท่าที่เขาทราบกอีกกลุ่มที่มาวันนี้ก็ไม่ได้มีประเด็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรอย่างจำเพาะเจาะจง เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีของเขา และตนก็ยังไม่เห็นกลุ่มไหนที่ออกมาแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขหรือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีอย่างไรต้องใช้ต่อไปแบบไหน แต่อย่างไรก็ดีถ้ามีกลุ่มลักษณะนี้ขึ้นมาก็ยินดีที่จะเปิดเวทีกว้าง สิ่งที่ ครช. จะทำก็และเป็นหนึ่งในประเด็นที่รณรงค์กันคือ จะเปิดเวทีสาธารณะเป็นสัญจรไปตามมหาวิทยาลัยตามภูมิภาคต่างๆ  เพื่อเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งเนื้อหาที่ต้องเขียนใหม่รวมไปถึงสร้างกระแสในการเขียนซึ่งก็จะเป็นพื้นที่เปิดให้คนที่มีความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเข้าร่วมได้โดยไม่ปิดกั้น

ผู้เข้าร่วมยื่นร่างกฎหมายร่วมกันทำกงเต็ก(เผา) รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

ส่วนทางด้าน ศอปส. เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณหน้ารัฐสภาอ่านแถลงการณ์ว่ากลุ่มนักเรียนอาชีวะ นิสิต นักศึกษา ประชาชน ที่จงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันออกมาท้วงติงการกระทำของบุคคลที่พยายามยุยงปลุกปั่นให้เยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกมาเคลื่อนไหวโจมตีทหารและรัฐบาลโดยนำสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะล้มล้างระบอบการปกครองและวัฒนธรรม ก่อนที่จะทำให้เกิดความแตกแยกภายในครอบครัวไปจนถึงกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ศอปส. ได้ระบุถึงวิธีการจะใช้การต่อต้านทางสังคมแทนการใช้ความรุนแรง เริ่มจากการเปิดเผยตัวบุคคลที่ชังชาติต่อเพื่อเพื่อนบ้าน ครูอาจารย์ ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงการเร่งรัดให้ดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่หมิ่นสถาบันฯ และพร้อมที่จะเผชิญหน้าพูดคุยกับกลุ่มบุคคลที่หลงผิดตามคำหลอกลวงของผู้ชังชาติตลอดเวลาทุกสถานที่
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์