กวีประชาไท: ระคายเคือง?

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

เพียงแค่สัมผัสกระดาษสีขาวเปลือยเปล่า
หมาต๋าก็ตบเท้าเข้ามาไต่ถาม
ในนามความมั่นคงรุกคืบคุกคาม ?
Censor เสี้ยนหนาม ? ระคายตาข้าแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์