กวีประชาไท: บัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

1

ขอให้เสียงแผดร้องตะโกน

ลั่นดังกึกก้อง

ถึงบัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

ถึงเวลาแล้ว

บัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

ถึงเวลาแล้วที่จะต้องยินเสียง

ยินเสียงของผืนแผ่นดิน

ถึงเวลาแล้วที่ผืนแผ่นดิน

จะสั่นสะเทือนดังก้องกึก

ถึงบัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

2

บัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

ดำรงอยู่ได้

จากการเหยียบย่ำ

บนผืนแผ่นดิน

บัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

ดำรงอยู่ได้

จากหยดเหงื่อ

และหยาดเลือด

ในผืนแผ่นดิน

บัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

ดำรงอยู่ได้

จากเสียงร่ำไห้

แห่งผืนแผ่นดิน

บัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

ดำรงอยู่ได้

จากความตาย

ของผืนแผ่นดิน!

3

บัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

สักวันหนึ่งจะต้องทรุดโทรม

บังลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

สักวันหนึ่งจะต้องแตกร้าว

บัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

สักวันหนึ่งจะต้องพังทลาย

บัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

สักวันหนึ่งจะต้องสูญสลาย

บัลลังก์ทองคำบนท้องฟ้า

สักวันหนึ่งจะต้องร่วงหล่น

ตกกระแทกลง สู่ผืนแผ่นดิน!

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์