เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมฯ 336 รายชื่อ ร้อง รบ.-พรรคการเมือง พิจารณา 10 ข้อเพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างจริงจัง

บุคคล 336 รายชื่อ ในนาม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลและพรรคการเมืองหันหน้ามาเผชิญความจริงของปัญหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งถูกบังคับอยู่ในความเงียบมาตลอด และพิจารณาข้อเสนอ 10 ข้อเพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างจริงจัง 

13 ส.ค.2563 หลังชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อเสนอ 10 ประการในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ รวมทั้งแถลงการณ์ของเยาวชนปลดแอก Free Youth และคณะประชาชนปลดแอกที่มีข้อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ หยุดคุกคามประชาชน, ร่างรัฐธรรมนูญใหม่, ยุบสภา รวมทั้ง 2 จุดยืน ไม่ยอมรับการทำรัฐประหาร, ไม่ยอมรับรัฐบาลแห่งชาติ อีกทั้ง ข้อเสนอ 1 ความฝันที่สถาบันกษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ นั้น

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า วันนี้ (13 ส.ค.63) บุคคล 336 รายชื่อ ในนาม เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลและพรรคการเมืองหันหน้ามาเผชิญความจริงของปัญหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งถูกบังคับอยู่ในความเงียบมาตลอด และพิจารณาข้อเสนอ 10 ข้อเพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างจริงจัง

รัฐบาลและพรรคการเมืองยอมรับความคิดเห็นอันแตกต่างหลากหลายเป็นรากฐานของสังคมประชาธิปไตย ไม่ดำเนินคดีหรือใช้วิธีนอกกฎหมายคุกคามผู้ที่เสนอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ หรือผู้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญประท้วงรัฐบาล รวมถึงไม่ข่มขู่คุกคามผู้ออกมาประท้วง รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้พูดคุยประเด็นต่างๆ ที่มีความแหลมคมอย่างมีอารยะเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน และกองทัพต้องไม่ลิดรอนอำนาจประชาชนด้วยการทำรัฐประหารหรือใช้ความรุนแรงใดๆ

โดยมีรายชื่อและรายละเอียดแถลงการณ์ดังนี้ : 

แถลงการณ์จากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตย                               

 

สืบเนื่องจากที่ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศได้แสดงออกอย่างกล้าหาญในการพูดถึงปัญหาของสังคมไทยอย่างเปิดเผยมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงขณะนี้ ในการชุมนุมทุกครั้งได้มีการเสนอข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาทางโครงสร้างที่เกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน จนมาถึงข้อเสนอ 10 ประการในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ในเวทีชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน การปราศรัยในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมทั้งแถลงการณ์ของเยาวชนปลดแอก Free Youth และคณะประชาชนปลดแอกที่มี ข้อเรียกร้อง 3 ข้อ (หยุดคุกคามประชาชน, ร่างรัฐธรรมนูญใหม่, ยุบสภา) 2 จุดยืน (ไม่ยอมรับการทำรัฐประหาร, ไม่ยอมรับรัฐบาลแห่งชาติ) ข้อเสนอ 1 ความฝันที่สถาบันกษัตริย์ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

ข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นไปอย่างสุจริตใจ สง่างาม ต่อการหยิบยก นำเสนอปัญหาต่างๆ ของประเทศอย่างมีอารยะ มิได้สร้างความวุ่นวาย ก้าวล่วง จาบจ้วง และใช้ความรุนแรงอย่างที่บางฝ่ายกล่าวหาและไม่สบายใจ หากแต่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพทางการแสดงออกอย่างถูกกฎหมายและชอบธรรม แต่กลับเป็นฝ่ายถูกละเมิด ข่มขู่คุกคาม ถูกบังคับให้ปิดปาก ให้ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเสียเอง ทั้งจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล และอำนาจอันธพาลในที่มืดที่ฉวยอ้างใช้ความสงบเรียบร้อย ความดี และศรัทธาเข้ากดปราบประชาชนผู้ส่งเสียงขอมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ

การปราศรัยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีการพูดถึงบทบาทและปัญหาของสถาบันกษัตริย์และสังคมไทยอย่างเปิดเผย โดยเสนอให้แก้ไขกฎหมายและรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยและให้รักษาสถานภาพของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เรา ผู้ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ต่างมีความเห็นพ้องตรงกับกลุ่มคณาจารย์ที่ได้ออกแถลงการณ์ในกรณีข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ว่าการแสดงออกครั้งนี้เป็นการแสดงออกตามครรลองของกฎหมาย บนหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย และเห็นด้วยกับแนวทางปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ตามข้อเสนอทั้ง 10 ประการของผู้ชุมนุม ข้อเสนอเหล่านี้คือข้อเสนออย่างตรงไปตรงมาในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เรา คนทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ประสบกับปัญหาดังกล่าวนี้เช่นกัน เมื่อกลุ่มคนในเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมถูกกด ถูกแทรกแซงสามัญสำนึกในการสร้างเนื้อหาเรื่องราว หนทางของการสร้างสรรค์ ซึ่งถูกครอบและจำกัดเสรีภาพทางการแสดงออก ผ่านระเบียบแบบแผน ธรรมเนียมประเพณี ซึ่งขยายพื้นที่ล้นเกินจนเป็นอรรถาธิบายหลัก ผ่านการทำงานของรัฐและกระทรวง ผ่านคุณค่าของความดี ความงาม ความจริงของธรรมเนียมปฏิบัติบังคับให้เราไม่อาจส่งเสียง นำเสนอความเห็นต่าง เสรีภาพทางการสร้างสรรค์ถูกบีบบังคับให้เหลือพื้นที่น้อยลงเรื่อยๆ และบังคับให้เราพอใจต่อการถูกขยายขอบเขตล้นเกินไม่จบสิ้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนทำงานศิลปะถูกติดตาม ข่มขู่คุกคามเพิ่มขึ้นอีกด้วยในยุคปัจจุบัน หากไม่สร้างงานผ่านอรรถาธิบายหลัก อันตรายถึงชีวิตจึงเกิดได้ทั้งการแทรกแซงทางเนื้อหา การสร้างสรรค์ และชีวิตของผู้ทำงาน

การสร้างผลงานศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นภาพสะท้อนมโนทัศน์ของสังคมและจิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องธำรงรักษาเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะ และการเข้าถึงข้อเท็จจริงนั้นด้วย เพื่อให้การสร้างสรรค์นั้นมีอิสระ เป็นภาพสะท้อนความคิดเห็นของตนสู่สาธารณะได้อย่างแท้จริง เราส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการแสวงหาทางออกของปัญหาด้วยการอภิปราย แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่เราควรต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอันท้าทายนี้ด้วยความอดทนอดกลั้น อันเป็นลักษณะที่สำคัญอย่างยิ่งของสังคมประชาธิปไตย ทั้งนี้การสร้างสรรค์นั้นไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือของการโฆษณาชวนเชื่อของบุคคลหรือองค์กรใด ด้วยกรอบของกฎหมาย และงบประมาณสาธารณะ

เรา คนทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม ขอเรียกร้องให้

1.         รัฐบาลและพรรคการเมืองหันหน้ามาเผชิญความจริงของปัญหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ซึ่งถูกบังคับอยู่ในความเงียบมาตลอด และพิจารณาข้อเสนอ 10 ข้อเพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างจริงจัง

2.         รัฐบาลและพรรคการเมืองยอมรับความคิดเห็นอันแตกต่างหลากหลายเป็นรากฐานของสังคมประชาธิปไตย

3.         ไม่ดำเนินคดีหรือใช้วิธีนอกกฎหมายคุกคามผู้ที่เสนอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ หรือผู้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญประท้วงรัฐบาล รวมถึงไม่ข่มขู่คุกคามผู้ออกมาประท้วง

4.         เปิดพื้นที่ให้พูดคุยประเด็นต่างๆ ที่มีความแหลมคมอย่างมีอารยะเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

5.         กองทัพต้องไม่ลิดรอนอำนาจประชาชนด้วยการทำรัฐประหารหรือใช้ความรุนแรงใดๆ

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาธิปไตย

 

1          กมลสรวง อักษรานุเคราะห์

2          กรกฤช เจียรพินิจนันท์

3          กรินทร์ ใบไพศาล

4          กริษณภูมิ นิลมานะ

5          กฤช เหลือลมัย

6          กฤตนัย จงไกรจักร

7          กฤตภัทธ์ ฐานสันโดษ

8          กฤติพัฒน์ นัยวัฒนกุล

9          กฤษณ์มงคล เพียรทอง

10        กฤษดา นาคะเกตุ

11        กวิน พิชิตกุล

12        กัญญาณัฐ ปริ่มผล

13        กัมปนาท สังข์สร

14        กานต์ ทัศนภักดิ์

15        การะเกตุ ศรีปริญาศิลป์

16        การัณยภาส ภู่ยงยุทธ์

17        กิตติพล สรัคคานนท์

18        กิตติพัฒน์ กนกนาค

19        กิรฎา พิพัฒนามงคล

20        เกวลี วรุตม์โกเมน

21        คณิน นิ้มกุล

22        คมน์ธัช ณ พัทลุง

23        คหัฐ เศรษฐเสรี

24        คัทลิยา เผ่าศรีเจริญ

25        คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง

26        คานธี วสุวิชย์กิต

27        ฆนัท นาคถนอมทรัพย์

28        ฆนัท นิ่มวิจิตร

29        จรัล มานตรี

30        จักกริช สงฆ์เจริญ

31        จักรพงษ์ เอี่ยมสอาด

32        จามร ศรเพชรนรินทร์

33        จารุนันท์ พันธชาติ

34        จิรภัทร ตันติวัฒนากุล

35        จิรเมธ โง้วศิริ

36        จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์

37        จิรัฏฐ์ ประเสริฐทรัพย์

38        จิรัศยา วงษ์สุทิน

39        จิราพร แซ่ลี้

40        จิราภรณ์ วิหวา

41        จีรวรรณ โยธาทูล

42        จุฑา สุวรรณมงคล

43        จุฑามาศ ตั้งสันติกุล

44        จุฬญาณนนท์ ศิริผล

45        ฉันทนา ทิพย์ประชาติ

46        ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่

47        เฉลิมรัฐ กวีวัฒนา

48        ชนสรณ์ ชัยกิตติภรณ์

49        ชนะชัย แสงจันทร์

50        ชนาง อำภารักษ์

51        ชลเทพ ณ บางช้าง

52        ชลนที พิมพ์นาม

53        ชลนิภา วัชรสินธุ์

54        ชลัท ศิริวาณิชย์

55        ชวณัฐ สุวรรณ

56        ชัยวัช​ เวียนสันเทียะ

57        ชาคริต เจริญฉิม

58        เชตวัน เตือประโคน

59        เชียงมั่น งามกนกวรรณ

60        โชคชัย ชยวัฑโฒ

61        โชติรส นาคสุทธิ์

62        โชติอนันต์ เกษมวงศ์หงส์

63        ญาดามิณ แก้วมโนเรือง

64        ฐณฐ จินดานนท์

65        ฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล

66        ฐิติภัทร์ รจนากร

67        ณฐพล บุญประกอบ

68        ณพล วรรณโชติ

69        ณรรธราวุธ เมืองสุข

70        ณวรรษ เลี้ยงวัฒนาแอม

71        ณัชพล โชติสุระกัลยา

72        ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล

73        ณัฐกานต์ โอชาวัฒน์

74        ณัฐพัชร อาษากิจ

75        ณัฐพันธ์ จุนอนันตธรรม

76        ณัฐวร สุริยสาร

77        ณัฐวุฒิ นิมิตชัยโกศล

78        ดนย บุญทัศนกุล

79        ดนยา จุฬพุฒิพงษ์

80        ดวงกมล คงธนะเจริญชัย

81        ดาวุธ ศาสนพิทักษ์

82        ดาหลา เจนณรงค์

83        ดำนาย ประทานัง

84        ดุจดาว วัฒนปกรณ์

85        เดชา ปิยะวัฒน์กูล

86        เดือนเพ็ญ จุ้ยประชา

87        เดือนวาด พิมวนา

88        ตรีวิทย์ บุญกวีศิลป์

89        ตะวัน หิรัณยพงศ์

90        เถกิง พัฒโนภาษ

91        ทวิทธิ์ เกษประไพ

92        ทัศนัย เศรษฐเสรี

93        ทิพย์วรรณ นรินทร

94        ธงชัย พิมาพันธุ์ศรี

95        ธนนพ กาญจนวุฒิศิษฎ์

96        ธนพนธ์ อัคควทัญญู

97        ธนพล ชีวินปีติ

98        ธนพล วิรุฬหกุล

99        ธนวัฒน์ นุ่มเจริญ

100      ธนวัฒน์ อัศวอิทธิพร

101      ธนวิช รัตนมาลา

102      ธนาคาร สาระคำ

103      ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์

104      ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ

105      ธรรณญธรณ บุญท่วม

106      ทองทัช เทพารักษ์

107      ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง

108      ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์

109      ธัญธร สุนันทวดี

110      ธันวรัตม์ สมบัติวัฒนา

111      ธันวา ลุจินตานนท์

112      ธาดา เฮงทรัพย์กูล

113      ธิดา ผลิตผลการพิมพ์

114      ธิติบดี รุ่งธีรวัฒนานนท์

115      ธีพิสิฐ มหานีรานนท์

116      ธีรโชติ จิวรเศรษฐ์กุลฃ

117      ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์

118      ธีรภัทร์ เจนใจ

119      ธีรวัฒน์ ทรงคัชชะ

120      ธีระวัฒน์ มุลวิไล

121      ธีระวัฒน์ รุจินธรรม

122      ธีระศักดิ์ ทองสุก

123      นคร โพธิ์ไพโรจน์

124      นลธวัช มะชัย

125      นพพร ศักดานเรศว์

126      นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์

127      นภสินธุ์ สามแก้วแจ่ม

128      นวภู แซ่ตั้ง

129      นัสรี ละบายดีมัญ

130      นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์

131      นิรันดร​ เลาะ​นะ

132      นีลชา เฟื่องฟูเกียรติ

133      นูรฮายา แหละตี

134      เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

135      บดินทร์ เทพรัตน์

136      บัณฑิต เทียนรัตน์

137      บุญทม วันสูง

138      บุญฤทธิ์ เวียงนนท์

139      เบญญา หงษ์ทอง

140      เบียร์ ยิ่งสุวรรณชัย

141      ใบพัด นบน้อม

142      ปฏิกาล ภาคกาย

143      ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล

144      ปฏิพล อัศวมหาพงษ์

145      ปฐมพล เทศประทีป

146      ปพนศักดิ์ ละออ

147      ประกาย ปรัชญา

148      ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์

149      ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์

150      ประวีณ ศรีสมบัติ

151      ปรัชญา สุรกำจรโรจน์

152      ปรางทิพย์ เค่งเปี่ยม

153      ปราบดา หยุ่น

154      ปริวัตร สมบัติ

155      ปัณยวีร์ พงศ์สินไทย

156      ปานจันทร์ โคจรโรจน์

157      ปารย์พิรัชย์ ผดุงเจริญ

158      ปุณยนุช เดี่ยวรัตนกุล

159      ปุรินทร์ ฉายชยานนท์

160      ไปรยา​ เกตุกูล

161      ปองจิต สรรพคุณ

162      เผ่าภูมิ ชิวารักษ์

163      พงศกร ชาญเฉลิมชัย

164      พงศธร พิมเสน

165      พชร ปิยะทรงสุทธิ์

166      พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

167      พณิช จิระวัฒนานันท์

168      พรชนก ตันรัตนพงศ์

169      พรเทพ เพชรสัมฤทธิ์

170      พรรณ​ธิดา​ เกื้อกูล

171      พรรณิศา วงศ์กองแก้ว

172      พรสุข เกิดสว่าง

173      พระชาย​ วรธัมโม

174      พฤหัส พหลกุลบุตร

175      พลากร เจียมธีระนาถ

176      พวงสร้อย อักษรสว่าง

177      พสิษฐ์ ตันเดชานุรัตน์

178      พัชร เอี่ยมตระกูล

179      พัฒนา ค้าขาย

180      พันแสง คล่องดี

181      พิชญ์สุชา สุวรรณพูล

182      พิเชษฐ กลั่นชื่น

183      พิม สุทธิ​คำ

184      พิมนภา บุญชู

185      พิมพ์ชนก พุกสุข

186      พิสิฎฐ์กุล ควรแถลง

187      พีรพล กิจรื่นภิรมย์สุข

188      พีรมณฑ์ ตุลวรรธนะ

189      พุทธิพร สุทธิมานัฏ

190      เพชรรัตน์ กลิ่นเทศ

191      เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์

192      เพียงดาว จริยะพันธุ์

193      แพร พู่พิทยาสถาพร

194      ไพศาล ลิขิตปรีชากุล

195      เฟื่องเฉลย สังข์สกฤษณ์

196      ภรณ์ทิพย์ มั่นคง

197      ภัควดี วีระภาสพงษ์

198      ภัทรดิษ ภมรมนตรี

199      ภัทรภร ภู่ทอง

200      ภาณุ ตรัยเวช

201      ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์

202      ภาวิณี สมรรคบุตร

203      ภาส พัฒนกำจร

204      ภาสกร ตันตินันท์

205      ภู กระดาษ

206      ภูพิงค์ นัยยะ

207      ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์

208      ภูมิภัทร ถาวรศิริ

209      มนศักดิ์ คล่องชัยนันต์

210      มนัส สังข์จันทร์

211      มานิตา ชอบชื่น

212      มานุสส วรสิงห์

213      มารุต เหล็กเพชร

214      มิตร ใจอินทร์

215      มินตา ภณปฤณ

216      ยอดฉัตร บุพศิริ

217      ยิ่งศิวัช ยมลยง

218      ยุคนธร แก้วปราง

219      รพีพิมล ไชยเสนะ

220      รวิวาร รวิวารสกุล

221      รังสิมา ตันสกุล

222      รัฐธรรมนูญ ศุภภูธร

223      รัตนาภร เหล่าลิ้ม

224      โรฬา วรกุลสันติ

225      ลฎาภา โสภณกุลกิจ

226      ลัดดา สงกระสินธ์

227      ลือชา กิจบำรุง

228      ไลลา พิมานรัตน์

229      วชร กัณหา

230      วรกร ฤทัยวาณิชกุล

231      วรพจน์ พันธุ์พงศ์

232      วรพล ปรีชาเกรียงไกร

233      วรรษชล ศิริจันทนันท์

234      วรวรรณ แรมวัลย์

235      วรัฏฐา ทองอยู่

236      วริศ ลิขิตอนุสรณ์

237      วสวัส พังสอาด

238      วัชรพงศ์ แหล่งหล้า

239      วัชรพล สายสงเคราะห์

240      วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร

241      วัลลภ รุ่งกำจัด

242      วัลลภ แสงจ้อย

243      วาด รวี

244      วาดฝันย์ ดิลกสัมพันธ์

245      วิจักข์ตรี ถิระพัฒน์

246      วิชญ์พล ดิลกสัมพันธ์

247      วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล

248      วิชย อาทมาท

249      วิทวัส ทอง​เขียว

250      วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา

251      วิศรุต ศรีพุธสมบูรณ์

252      วิสสุตา พลอยเพ็ชร

253      วิสุทธิชัย บุณยะกาญจน

254      เวลา อมตธรรมชาติ

255      ศรุต โกมลิทธิพงศ์

256      ศศพินทุ์ ศิริวาณิชย์

257      ศศิกานต์ แก่นมณี

258      ศักดิ์ดา แก้วบัวดี

259      ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

260      ศิวัช หอมขำ

261      ศุภกร ภูทองเงิน

262      ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ

263      ศุภณัฐ ทองประสงค์

264      ศุภวิทย์ น้อมเกียรติกุล

265      ศุภามาศ บุญนิล

266      ศุรัณยา ปุญญพิทักษ์

267      สกก์บงกช ขันทอง

268      สกัณห์ อายุรพงค์

269      สนานจิตต์ บางสพาน

270      สมชาย จิว

271      สมภพ นิลกำแหง

272      สมโภชน์ อั่ง

273      สมรัก ศิลา

274      สร้อยแก้ว คำมาลา

275      สร้อยฟ้า แสนคำก้อน

276      สันติ ศรีมันตะ

277      สันติภาพ วัฒนะ

278      สาธิต รักษาศรี

279      สายฟ้า ตันธนา

280      สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย

281      สินิทธ์ ปนุตติกร

282      สินีนาฏ เกษประไพ

283      สิรนันท์ ห่อหุ้ม

284      สิรยา เลิศสมิทวงศ์

285      สิรี ริ้วไพบูลย์

286      สุขพรรณสิณี สมเพ็ญกุล

287      สุชาติ สวัสดิ์ศรี

288      สุทธิรัตน์ ศุภรปริญญา

289      สุธรรม จีระศิลป์

290      สุภัทริณี ศรประดิษฐ์

291      สุภาพ หริมเทพาธิป

292      สุภาพร ประทุมรัตน์

293      สุรัตน์ แก้วสีคร้าม

294      สุริยนต์ แจ่มจันทร์

295      สุรีย์ฉาย แก้วเศษ

296      สุวัฒน์ ใจคำ

297      เสาวนีย์ วงศ์จินดา

298      หรินทร์ แพทรงไทย

299      อดิเรก วัฏลีลา

300      อติภพ  ภัทรเดชไพศาล

301      อนันต์ เกษตรสินสมบัติ

302      อนันต์ธนา มงคลศิริ

303      อนุพร พานแก้ว

304      อนุวัชร์ อำนาจเกษม

305      อนุสรณ์ ติปยานนท์

306      อนุสรณ์ สร้อยสงิม

307      อภิชน รัตนาภายน

308      อภิชาติพงษ์ วีระเศรษฐกุล

309      อภิวัฒน์ แสงพัทธสีมา

310      อภิสิทธิ์ คำเป๊ก

311      อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์

312      อรอริสา ทรัพย์สมปอง

313      อลงกต ใจสงค์

314      อสมาภรณ์ พิริยะโภคานนท์

315      อังกฤษ อัจฉริยโสภณ

316      อัจจิมา ณ พัทลุง

317      อัลวา ริตศิลา

318      อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ

319      อาทิตย์ มูลสาร

320      อาทิตย์ ศรีจันทร์

321      อานันท์ นาคคง

322      อานันท์ ปากบารา

323      อาริยา เทพรังสิมันต์กุล

324      อำนาจ เสริมพงศ์สุวัฒน์

325      อินทิรา เจริญปุระ

326      อุเชนทร์ เชียงเสน

327      อุทิศ เหมะมูล

328      อุทิศ อติมานะ

329      อุรุดา โควินท์

330      อุรุพงศ์ รักษาสัตย์

331      เอกพงษ์ สราญเศรษฐ์

332      เอกภพ ไป๋อารีย์

332      เอกภพ ผาวงษ์

334      เอกราช นาคบัณฑิตย์

335      เอเลีย ฟอฟิ

336      โอฬาร เกียรติสมผล

 

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์