ภาคประชาสังคม 546 คนออกแถลงการณ์ยัน 10 ข้อเสนอของน.ศ.ไม่ผิดกม. ร้องรบ.เปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่าย

ภาคประชาสังคมออกแถลงการณ์ยัน 10 ข้อเสนอของน.ศ.ไม่มีข้อใดก้าวล่วง-จาบจ้วงสถาบันกษัตริย์  เรียกร้องทุกฝ่ายยอมรับความเห็นต่าง รัฐต้องไม่คุกคามประชาชนหรือใช้วิธีนอกกฎหมาย และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนให้แต่ละฝ่ายอย่างเท่าเทียม

14 ส.ค. 2563 วานนี้ (13 ส.ค.) คนทำงานภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปทั้งหมด 546 คน ร่วมลงชื่อในแถลงการณ์ต่อการปราศรัยของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน โดยระบุว่า ทางกลุ่มได้พิจารณาข้อเสนอ 10 ข้อของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าไม่มีข้อเสนอใดที่ถือเป็นการก้าวล่วงหรือจาบจ้วงสถาบันกษัตริย์ ในทางตรงข้าม ข้อเสนอเหล่านั้นต้องการธำรงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์สมัยใหม่ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนานาอารยะประเทศ

"สังคมไทยจึงควรถือโอกาสนี้พินิจพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวอย่างถ่องแท้ และขบคิดแลกเปลี่ยนจากมุมมองและความเข้าใจของหลายฝ่าย โดยรับฟังเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างตั้งใจ และตระหนักว่าการเปิดพื้นที่เท่านั้นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ขณะที่การปิดกั้นไม่ได้แก้ปัญหาแต่อย่างใด รังแต่จะทำให้พื้นที่การพูดคุยอย่างอารยะในสังคมไทยหมดไป" แถลงการณ์ระบุ

แถลงการณ์ยังระบุข้อเรียกร้องว่า

(1) รัฐบาลและทุกพรรคการเมืองจะต้องยอมรับว่าความคิดเห็นอันแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นรากฐานของสังคมประชาธิปไตย

(2) รัฐบาลจะต้องไม่ดำเนินคดีหรือใช้วิธีการนอกกฎหมายคุกคามผู้ที่เสนอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญประท้วงรัฐบาลในทุกพื้นที่ ดังเช่นกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ทหารข่มขู่คุกคามผู้ออกมาประท้วงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

(3) รัฐบาลจะต้องเปิดพื้นที่ให้แก่การพูดคุยประเด็นต่างๆ ที่มีความแหลมคมอย่างมีอารยะ และให้ความเท่าเทียมต่อทุกฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

(4) กองทัพจะต้องไม่ริดรอนอำนาจประชาชนด้วยการทำรัฐประหารหรือใช้ความรุนแรงใดๆ

โดยขณะนี้ยังเปิดให้ประชาชนสามารถร่วมลงชื่อในแถลงการณ์นี้ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg0EUmG43O5GCciM6Is_8RS-fwkYy-ArviLrWAjI0yz_GKcA/viewform?fbclid=IwAR2EPlY104YF_vnQTPH52JAu4P9wdlg2Gp_L1lFz0B-2_RgZkUmeSVTVzmQ

 

แถลงการณ์จากภาคประชาสังคมต่อการปราศรัยของผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน

“ถ้าเสรีภาพจะมีความหมายอะไรอยู่บ้าง
เสรีภาพคือสิทธิที่จะบอกกับผู้คนในสิ่งที่พวกเขาไม่อยากได้ยิน”

จอร์จ ออร์เวลล์
ผู้เขียนนิยาย Animal Farm, 
Burmese Days และ 1984

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 กลุ่ม #ธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้จัดชุมนุมที่ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีผู้เข้าร่วมราว 5,000 คน โดยในช่วงหนึ่งของการชุมนุมได้มีการอภิปรายถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทย และได้แถลง 10 ข้อเสนอเพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์  ซึ่งการอภิปรายถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยดังกล่าวอาจเป็นเรื่องที่สังคมไทยในช่วงไม่กี่สิบปีนี้ไม่คุ้นเคยนัก เนื่องจากการปลูกฝังทางวัฒนธรรมและความหวาดกลัวที่ฝังรากลึก เช่น ผ่านการใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 ที่มีบทลงโทษ จำคุกสูงสุดถึง 15 ปี 

กลุ่มผู้มีรายชื่อท้ายแถลงการณ์นี้ได้พิจารณาข้อเสนอ 10 ข้อของกลุ่มผู้ชุมนุมโดยละเอียดแล้ว เห็นว่าไม่มีข้อเสนอใดที่ถือเป็นการก้าวล่วงหรือจาบจ้วงสถาบันกษัตริย์ ในทางตรงข้าม ข้อเสนอเหล่านั้นต้องการธำรงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์สมัยใหม่ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนานาอารยะประเทศ

ทว่าหลังการปราศรัยในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 พรรคการเมืองหลายพรรคและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวหากลุ่มผู้ชุมนุม #ธรรมศาสตร์จะไม่ทน ว่าใช้ถ้อยคำจาบจ้วงและก้าวล่วงสถาบันกษัตริย์ แต่หากอ่าน ฟัง และมองด้วยใจเป็นธรรมแล้ว ข้อเสนอทั้ง 10 ข้อไม่ได้เกินเลยกรอบกฎหมายแต่อย่างใด อีกทั้งยังเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงพูดคุยอย่างจริงจังอย่างไม่เคยปรากฏ มาก่อนในสังคมไทย จึงกล่าวได้ว่าข้อเสนอทั้ง 10 ข้อของผู้ชุมนุมเป็นการเสนอให้สถาบันกษัตริย์ยังคงมีสถานะเป็นที่เคารพสักการะในสังคมประชาธิปไตยสมัยใหม่ได้อย่างไร้ข้อกังขา 

ยิ่งไปกว่านั้น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นยังเป็นเสรีภาพที่ได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้รับการรับรองโดยกติกาสากล ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2539 ซึ่งเท่ากับว่ารัฐไทยได้ยอมรับข้อผูกพันว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงออกตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลแล้ว

สังคมไทยจึงควรถือโอกาสนี้พินิจพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวอย่างถ่องแท้ และขบคิดแลกเปลี่ยนจากมุมมองและความเข้าใจของหลายฝ่าย โดยรับฟังเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างตั้งใจ และตระหนักว่าการเปิดพื้นที่เท่านั้นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ขณะที่การปิดกั้นไม่ได้แก้ปัญหาแต่อย่างใด รังแต่จะทำให้พื้นที่การพูดคุยอย่างอารยะในสังคมไทยหมดไป

แน่นอนว่าเราทุกคนคงไม่สามารถเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดได้ แต่การเปิดพื้นที่พูดคุยอย่างเท่าเทียมจะช่วยให้สังคมไทยสามารถความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น และพร้อมจะก้าวเดินสู่อนาคตที่การแลกเปลี่ยนเห็นต่างกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมประชาธิปไตยดังที่เราใฝ่ฝัน 

 

ผู้มีชื่อตามรายนามด้านล่างนี้จึงขอเรียกร้องดังนี้

(1) รัฐบาลและทุกพรรคการเมืองจะต้องยอมรับว่าความคิดเห็นอันแตกต่างหลากหลายนั้นเป็นรากฐานของสังคมประชาธิปไตย

(2) รัฐบาลจะต้องไม่ดำเนินคดีหรือใช้วิธีการนอกกฎหมายคุกคามผู้ที่เสนอให้ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หรือใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญประท้วงรัฐบาลในทุกพื้นที่ ดังเช่นกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ทหารข่มขู่คุกคามผู้ออกมาประท้วงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

(3) รัฐบาลจะต้องเปิดพื้นที่ให้แก่การพูดคุยประเด็นต่างๆ ที่มีความแหลมคมอย่างมีอารยะ และให้ความเท่าเทียมต่อทุกฝ่ายที่มีความเห็นแตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืน

(4) กองทัพจะต้องไม่ริดรอนอำนาจประชาชนด้วยการทำรัฐประหารหรือใช้ความรุนแรงใดๆ

รายชื่อ

 1. อดิศร เกิดมงคล
 2. ภัทรภร ภู่ทอง
 3. พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ
 4. ณรรธราวุธ เมืองสุข
 5. กานต์ ทัศนภักดิ์
 6. อัครพล ตีบไธสง
 7. วิภาวดี พันธุ์ยางน้อย
 8. ธัญญมาศ เทพญา
 9. นิธินันท์ ยอแสงรัตน์
 10. กฤดิกร วงศ์สว่างพานิช
 11. สุรารักษ์ ใจวุฒิ
 12. ชูเวช เดชดิษฐรักษ์
 13. บารมี ชัยรัตน์ 
 14. ชัยพงษ์ สำเนียง
 15. ธนพร ศรีสุขใส 
 16. ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์
 17. อภิศักดิ์ สุขเกษม
 18. ภัทรภูมิ เติงจันต๊ะ
 19. นุติกานต์ ไชยสุวรรณ
 20. ซาฮารี เจ๊ะหลง
 21. ฮาซัน บือแน 
 22. อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
 23. สร​พจน์​ เสวนคุณากร​
 24. วศิน พงษ์เก่า
 25. เยาวลักษณ์ อนุพันธุ์
 26. เฉลิมชัย วัดจัง
 27. สรวิศ เหลาเกิ้มหุ่ง
 28. ซูกริฟฟี ลาเตะ
 29. อาเต็ฟ โซ๊ะโก
 30. พัชรี แซ่เอี้ยว
 31. พรสุข เกิดสว่าง
 32. รจเรข วัฒนพาณิชย์
 33. นันท์ณิชา ศรีวุฒิ
 34. ภัควดี วีระภาสพงษ์
 35. สุภารัตน์ สถาพรอานนท์
 36. ฐิตินันทน์ สันติทรัพย์พูล
 37. ธนาวิ โชติประดิษฐ 
 38. ศจี กองสุวรรณ 
 39. สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
 40. เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง
 41. ซูกริฟฟี ลาเตะ
 42. อาเต็ฟ โซ๊ะโกจ    
 43. นิศารัตน์ จงวิศาล
 44. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
 45. วาริช หนูช่วย
 46. อรัญ ยิมเรวัต  
 47. ปพนศักดิ์ ละออ
 48. ปิยะรัศมิ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์
 49. อินทิรา วิทยสมบูรณ์
 50. พงศธร ศรเพชรนรินทร์
 51. พิศาล แสงจันทร์
 52. ทายาท เดชเสถียร
 53. ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์
 54. ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
 55. ปสุตา ชื้นขจร 
 56. เถาวัลย์​  ภูเก้าล้วน 
 57. นวภู แซ่ตั้ง
 58. ธนพล แสงจันทร์
 59. สุมนมาลย์ สิงหะ 
 60. ฤทธิชัย โฉมอัมฤทธิ์
 61. บวรภัค อิทธิเสรีกุล
 62. จิตติพงศ์ ตะสัย
 63. รัตนาภร เหล่าลิ้ม
 64. นิรภัย สายธิไชย 
 65. ชนะ จันทร์ฉ่ำ
 66. ศิริชัย ลีเลิศยุทธ์ 
 67. ยิ่งยอด หวังประโยชน์
 68. ธรรมนนท์ กิจติเวชกุล   
 69. พรพิศ ผักไหม
 70. พรทิพย์ ฝนหว่านไฟ
 71. สิกขา สองคำชุม
 72. จักรพล ผลละออ
 73. ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ
 74. พงศ์ภรณ์ พงษ์พันธุ์
 75. วรกมล องค์วานิชย์
 76. ณัฐพล อิ้งทม
 77. ดาราวรรณ ทองวิกัย
 78. หฤทัย บัวเขียว
 79. สุภาพ หริมเทพาธิป
 80. ธิดา ผลิตผลการพิมพ์
 81. ภาส พัฒนกำจร
 82. จุฑิมาศ สุกใส
 83. เอกภพ ผาวงษ์
 84. ธิตา อ่อนอินทร์ 
 85. สุข์ปราณีย์  คันธะชัย
 86. โชคชัย ชยวัฑโฒ
 87. คมสันติ์ จันทร์อ่อน
 88. คัดไว้ พิชญกันตกุล
 89. วรเทพ อรรคบุตร
 90. ธิติบดี รุ่งธีรวัฒนานนท์
 91. นพพร ศักดานเรศ
 92. พัชร เอี่ยมตระกูล
 93. ธารา บัวคำศรี
 94. พณิช จิระวัฒนานันท์
 95. นคร โพธิ์ไพโรจน์
 96. เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์
 97. ธูปทอง เลี่ยมสุวรรณ
 98. กฤตภัทธ์ ฐานสันโดษ
 99. นัทกฤษ ยอดราช
 100. ณัฐวุฒิ นิมิตชัยโกศล
 101. สุทธิธีร์ ศรีรชตธนบูลย์
 102. ณายิบ อาแวบือซา
 103. อริสา พลโยธา
 104. ชุมาพร (วาดดาว) แต่งเกลี้ยง
 105. อรพรรณ ปถมเล็ก
 106. วรรณพร หุตะโกวิท
 107. ศรันย์  สมันตรัฐ
 108. พิชญ์สุชา สุวรรณพูล
 109. ชานนท์ ลัภนะทิพากร
 110. ชาญชัย ชัยสุขโกศล
 111. เสฎฐวุฒิ ประสิทธิ์
 112. กฤนกรรณ สุวรรณกาญจน์
 113. จิตติพร วงษ์พันธ์
 114. ศิวานันท์ ศิวะศิลป์ประศาสน์
 115. ณัฐวร สุริยสาร
 116. พาลาบึ สุพงษ์เกื้อกูล
 117. ศรีไพร นนทรีย์
 118. วรวรรณ แรมวัลย์
 119. เซีย จำปาทอง
 120. เยาวภา ดอนเส
 121. สุธิลา ลืนคำ
 122. จิตรา คชเดช
 123. ตวงพร ปฏิปทาพานิชย์
 124. อัญชนา หีมมิหน๊ะ
 125. อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
 126. อินทิรา เจริญปุระ
 127. นาตยา อยู่คง
 128. ดาราณี ทองศิริ
 129. ชลธร วงศ์รัศมี
 130. ปิยฉัตร สินพิมลบูรณ์
 131. นันทา เบญจศิลารักษ์
 132. ต่อบุญ พิพิธโกศลวงศ์
 133. เทพฤทธิ์ ภาษี
 134. จามร ศรเพชรนรินทร์
 135. ปองจิต สรรพคุณ
 136. พาฝัน ศุภวานิช
 137. พฤหัส พหลกุลบุตร 
 138. ฉัตรวรุณ  เล้าแสงชัยวัฒน์
 139. ประกายดาว คันธะวงศ์ 
 140. ธนุพล ยินดี
 141. ญาดา เกรียงไกรวุฒิกุล
 142. ธนาคาร สาระคำ
 143. ปิญณ์ชาน์ เหล็กเพชร 
 144. สุมล ว่องวงศ์ศรี 
 145. ปุณณวิชญ์ เทศนา
 146. ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์
 147. เอื้อการย์ อารามรักษ์
 148. อัจฉรา อิงคามระธร
 149. ภาณุ ตรัยเวช
 150. ศุภชัย เกศการุณกุล
 151. พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ
 152. ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง 
 153. อนรรรฆิยา เสรีถนอมกุล
 154. กัปตัน จึงธีรพานิช
 155. ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์
 156. กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
 157. ศักดิ์สินี เอมะศิริ
 158. ขนิษฐา ธรรมปัญญา
 159. ขวัญชัย หมื่นยิ่ง 
 160. อารียา ติวะสุระเดช
 161. นิพิฐพนธ์ คำยศ
 162. ชนะชัย แสงจันทร์
 163. เอเลีย ฟอฟิ
 164. วรวรรณ แรมวัลย์
 165. ดาหลา เจนณรงค์
 166. พรรณิศา วงศ์กองแก้ว
 167. อนันต์ เกษตรสินสมบัติ
 168. จีรวรรณ โยธาทูล
 169. วิภาดา ฉุนกล้า
 170. วัชรพล นาคเกษม
 171. ธัญนรี ทองชุม
 172. ภัคชญากุล สุรินทร์ศิริรัฐ
 173. ธวัชชัย พัฒนาภรณ์
 174. สร้อยแก้ว คำมาลา
 175. ดวงใจ พวงแก้ว
 176. พลวิทย์ เภตรา
 177. บุหลัน โชคมณีทรัพย์
 178. วรรณพร เพรชประดับ
 179. สราวุฒิ  คำมตะสีลา
 180. กันดิศ แก้วเพทาย
 181. กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์
 182. ชยุตม์ สาขา
 183. แก้วตา ธัมอิน
 184. สุมินตา สุภาผล
 185. โชติรส ตะเพียรทอง
 186. เพชรลัดดา แก้วจีน
 187. อนุสรณ์ หนองบัว
 188. ภัทธา สังขาระ
 189. สลิล ศิรินาม 
 190. จิตติมา ผลเสวก
 191. กมลพรรณ ภาคพิเศษ
 192. ธัญลักษณ์ กรมสุริยศักดิ์
 193. ปวัตร กาญจนะวงศ์
 194. พิชญ์สินี ชัยทวีธรรม
 195. จุฑามาศ​ อ่าง​กระ​โทก 
 196. ศักดิ์ดา แก้วบัวดี
 197. อภิรัฐ เจะเหล่า
 198. สวิชญา ชุติพิมลกุล
 199. การะเกตุ ศรีปริญญาศิลป์
 200. แบงค์ บุญชุม
 201. อโนมา สอนบาลี
 202. สุขทวี สุวรรณชัยรบ
 203. ปฐมพงษ์ ชัยเขื่อนขันธ์
 204. อาธร นวทิพย์สกุล
 205. วรรณิดา อาทิตยพงศ์
 206. ศรัทธารา หัตถีรัตน์
 207. ณัฐพล สวัสดี
 208. อนุสรณ์ ติปยานนท์
 209. ปรียาลักษณ์ บุญมั่น
 210. ภูมิสิทธิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย
 211. แววตา ธรรมภิบาล
 212. ศุจิรัตน์  ตัง
 213. สุกฤต อ่องชาติ
 214. นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย
 215. รภัสสา ไตรรัตน์
 216. บุปผชาติ ตรีพล
 217. นนทรี เสวลาภี
 218. ยศวริศ พุกกะณะสุต
 219. ธนทัต โชติวงษ์
 220. พงษ์พันธุ์ ภูงามทอง
 221. สิริพัชระ จึงธีรพานิช
 222. วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล
 223. ธาดา เฮงทรัพย์กูล
 224. สุจิตรา อุ่นเอมใจ
 225. กัลยา ศรีนันทวงศ์
 226. เจียระไน นะแส
 227. เสาวลักษณ์ ประทุมทอง
 228. นงลักษณ์  แก้วโภคา 
 229. เจษฎา บัวบาล
 230. อัจฉรา กันทวี
 231. จำรูญ  สวยดี
 232. จิระยุทธ คงหิ้น
 233. ชลธี ตะพัง
 234. รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์
 235. นนทวัฒน์ เจริญชาศรี
 236. ฑิฆัมพร กันติยุทธวงศ์
 237. ศมนต์ทิพพ์ พิพิธธำรงทรัพย์
 238. พจมาลย์​ วงษ์​พัน​ธุ์​
 239. ภนิธา โตปฐมวงศ์
 240. ศิริพร ฉายเพ็ชร
 241. เหมือนฝัน คงช่วย
 242. ไลลา พิมานรัตน์
 243. วีระพงษ์ ประภา
 244. สันติ โชคชัยชำนาญกิจ
 245. ศุภเกียรติ เมืองแก้ว
 246. ทับทิม ทับทิม 
 247. ชวณัฐ สุวรรณ
 248. ศรัญญา  ชินวรรธนวงศ์ 
 249. วีรภัทร จันทร์เริก 
 250. นิติกร ดาราเย็น
 251. สมบูรณ์ คำแหง
 252. สฤษดิ์ สิริธีรธำรง
 253. พิสิษฐ์ ด่านวิรุฬหวณิช
 254. อลิญา หมัดหมาน
 255. เมติมา ประวิทย์
 256. อนิวัตต์  พาลิพัง
 257. อาทิตย์ ศิวะหรรษาพันธ์ 
 258. รัตน์วิภา แสนโย
 259. ปุยเมฆ เชิญรุ่งโรจน์
 260. นล พันธุ์คงชื่น
 261. ภรรษนรร ลอระวี
 262. อุณาลักษณ์ สุวรรณพูล
 263. วิทิต จันทามฤต
 264. สุธาวัลย์ บัวพันธ์
 265. ปนัดดา จันทะขัมมา
 266. เมลดา ปวงสุขปภาพร
 267. กวินเจตน์ ตันติธนาทรัพย์
 268. พยอม สมประสงค์
 269. จารุวรรณ แก้วมหานิล
 270. พระปัญญา สีสัน
 271. พระชาย​ วรธัมโม
 272. ประภาวี เหมทัศน์
 273. ธีรมล บัวงาม
 274. ปรกชล อู๋ทรัพย
 275. ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล
 276. พรพิมล นบวนกุล
 277. จักรชัย โฉมทองดี
 278. บดินทร์ รัชตาจ้าย
 279. อรอนงค์ ทิพย์พิมล
 280. ภาณุพันธุ์ สมพงษ์
 281. ชาญชัย บุญพิพัฒน์
 282. วันชัย พุทธทอง
 283. ธนวรรธ บุรณศิริ
 284. อุษณีย ตุลยานนท์ 
 285. อโลชา เวียงพงศ์
 286. พรทิพย์ หงชัย
 287. สุนทร หงชัย
 288. ภาพิมล หล่อตระกูล
 289. สุนีย์​ ทองชัย
 290. เถกิง พัฒโนภาษ
 291. ชุมพล บุษบก
 292. กุศล พยัคฆ์สัก
 293. รวีพร ดอกไม้
 294. สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย 
 295. ปัทมา ปรางค์พันธ์
 296. มินตา ภณปฤณ
 297. นิพัทธา ความหมั่น
 298. อนุภัทร มูนิค
 299. จรรยา วงศ์สุรวัฒน์
 300. ปฏิภาณ​ วอนน้ำเพชร
 301. อารีวัณย์ สมบุญวัฒนกุล
 302. สุเมธ เหรียญพงษ์นาม
 303. คณาสิต พ่วงอำไพ
 304. ณิศวร์ฐิตะ ทองน้อย
 305. ฤกษ์ อุปมัย
 306. จตุพล จางบัว
 307. กนกรัตน์ สถิตนิรามัย
 308. สุภาวดี​ เพชรรัตน์
 309. อำนาจ หงษ์โต
 310. ปริศนา  อนุโรจน์
 311. วรรณนิษา แหม่มเพชร
 312. ณัฐญา อยู่สม
 313. สุรศักดิ์ รุ่งวานิชการ
 314. ฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์
 315. นภาพร สีสุวรรณ
 316. จักรกริช ฉิมนอก
 317. ภัทรี ฉิมนอก
 318. ปรัชญา สุรกำจรโรจน์
 319. สมาน เกิดประทุม
 320. กนกมาศ สนาน้อย
 321. แทนฤดี เลาหกิจ
 322. ชญานิน เตียงพิทยากร
 323. ปัญชณิก แสวงสุข
 324. พริษฐ์ ชมชื่น
 325. นิชชาวัลย์ บุบผาชาติ
 326. อรภัคค รัฐผาไท
 327. อัจฉรา เพ็งทา
 328. ศุรเศกข์ ฐาปนวงศ์เวช
 329. ศุภิสรา ศรีมหาราชา
 330. จณิษฐ์ เฟื่องฟู
 331. กวิตา วัฒนะชยังกูร
 332. ลักษณารีย์ ดวงตาดำ
 333. กานต์ กุลอรรฆย์
 334. พงษ์สิทธิ์ กิจถาวรรัตน์
 335. พิชิต​ สารมาคม
 336. สุภาวดี บัณฑิต
 337. ปริยา รัตนโยธา
 338. กษิรา วรวัฒนะปริญญา
 339. อิสรีย์ ธีระสานต์
 340. ศุภกร​ ศรี​สกุล​
 341. เสนีย์ ไชยเสนีย์
 342. โซเฟีย ราชประดิษฐ์
 343. ธันยนันท์ อ่อยอารีย์
 344. กรมิษฐ์ วัชรเสถียร
 345. มูฮาหมัดอัณวัร หะยีเต๊ะ
 346. กรกนก คำตา
 347. วราภรณ์ แช่มสนิท 
 348. เอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์
 349. จรัญ คงมั่นใจ
 350. พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์
 351. อติวิชช์ ปัทมาภรณ์ศิริกุล
 352. วริษา สีหิรัญวงศ์
 353. วิไลพร จิตรประสาร
 354. มัทนา โกสุมภ์
 355. สิทธิพร เนตรนิยม
 356. อรุณรัตน์ แสนสิ่ง
 357. วรา จันทร์มณี
 358. กาญจนา ดีอุต
 359. พจน์ กริชไกรวรรณ
 360. นิตยา ม่วงกลาง
 361. พิชญะ สุขมาก
 362. นริสรา ม่วงกลาง
 363. ภัทราภรณ์ แก่งจำปา
 364. อนุชา วินทะไชย
 365. อมรินทร์ พิมลรัตน์ไพบูลย์
 366. นาดา ไชยจิตต์
 367. ชยางกูร วรรักษา
 368. เจริญขวัญ จันทรวิจิตร
 369. สุชาดา สุมาลี
 370. สุรินทร​  ม่วงกลาง
 371. วิทยากร โสวัตร
 372. ปรีดา ปานเมือง
 373. กามารียะห์ สาแล๊ะ
 374. ชินกร คำภูธร
 375. ส.รัตนมณี พลกล้า
 376. อาทิชา วงเวียน
 377. อภิวัฒน์ แสงพัทธสีมา
 378. ธนวินท์ พันธุ์รัตน์
 379. กฤษดา เสรีมานะกิจ
 380. กฤต แสงสุรินทร์
 381. ดนย์ ทาเจริญศักดิ์
 382. ทสพร ดำริห์
 383. ปวีณา หมู่อุบล
 384. ศิววงศ์ สุขทวี
 385. นฤมล กระจ่างดารารัตน์
 386. จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม
 387. สุวิชชา พักกระสา
 388. ธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์
 389. วรา​นุช​ ชินวรโ​สภาค​
 390. พิรวิทย์ อนันตวงศ์
 391. ชนะชัย​ แสงจันทร์
 392. นารถดรุณ จิตต์เอื้อเฟื้อ
 393. ธนิษฐ์ นีละโยธิน
 394. นุชนลิน ลีระสันธนะ
 395. สรัลชนา สุขพัลลภรัตน์
 396. ฐาปนพงศ์ ยีขุน
 397. ธัญรดา วิมลชัยธีรสกุล
 398. สุชานาถ ขุนรา
 399. พัฒนาภรณ์ พัฒนาสันติชัย
 400. สุชัญญา จิตรช่วย
 401. วศินี เนตรทัศน์
 402. รัฐนันท์ สีดวงแก้ว
 403. กรกนก คำตา
 404. ธมนวรรณ หาญณรงค์
 405. ธิดารัตน์ เกตุจุมพล
 406. ทอฟ้า อเดโช
 407. ปชาบดี พุ่มพวง
 408. ปิยาภัสร์ สุขุวิทย์
 409. ศยามล แก้วอบเชย
 410. ชวพร ทองฟัก
 411. นลินา เจริญศรี
 412. ออมสิน บุญเลิศ
 413. อารีแอน สุทธวงศ์
 414. นีรนุช เนียมทรัพย์
 415. ศรายุธ ตั้งประเสริฐ
 416. นิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์
 417. สุวลี โพธิ์งาม
 418. ยืนยง บุญพา
 419. พริฤภา สุจริตเนิน
 420. มนัส หามาลา
 421. ชาล​ สร้อยสุวรรณ
 422. กันต์ วัฒนสุภางค์
 423. องอาจ ไวยบุญญา
 424. ธนวัฒน์ ขันฤทธิ์
 425. ชัยวัฒน์ คำดี
 426. นริณีย์ รุทธนานุรักษ์
 427. ไซราม ประกายกิจ
 428. สันติ ศรีมันตะ
 429. วริศรา มโนนัย
 430. นิทัศน์ อบรมชอบ
 431. กชพรรณ เดือนฉาย
 432. ศิปปชัย กุลนุวงศ์
 433. ธัญชนก พุ่มพวง
 434. ตวงทิพย์ เอมอยู่
 435. ดาวุธ ศาสนพิทักษ์
 436. ธัญชนิต พุ่มพวง
 437. ศิร​วิทย์​ ทองคำ​
 438. อักษิกา จันทรวินิจ
 439. สมภาร จิตนันท์ 
 440. มัจฉา  พรอินทร์
 441. วีรวรรณ วรรณะ
 442. นัฐพร องค์วิศิษฐ์
 443. พัชรินทร์​ รัก​สัตย์​
 444. สุชาติ สวัสดิ์ศรี
 445. พัชราคำ นพเคราะห์
 446. พดุงศักดิ์ คชสำโรง
 447. มรกต ดิษฐาอภิชัย
 448. นิวัตร สุวรรณพัฒนา
 449. พิมญาดา ราวด์
 450. ชนกาญจน์ พันธุ์เดิมวงศ์
 451. พรพิมล สันทัดอนุวัตร
 452. วรรณเกียรติ ชูสุวรรณ
 453. ชีวิน  อริยะสุนทร
 454. อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์
 455. ชัยวัฒน์ ไชยจารุวณิช
 456. พิสิษฏ์ นาสี
 457. ผการัมย์ งามธันวา
 458. ศฤงคาร แสงโพธิ์
 459. กัญญาภัค  แสงโพธิ์
 460. ปรัชญ์จวรรณ  แสงโพธิ์
 461. อรรถเศรษฐ์  จริยธรรมานุกูล
 462. สุทธิพงษ์ อัศววิไลรัตน์
 463. ชลิกา ฮูเวอร์
 464. นคเรศ สุขสวัสดิ์
 465. กิติมา  ขุนทอง
 466. ปฐมาภรณ์ สุทธิชัยพิชาติ
 467. วิธญา คลังนิล
 468. คัทลียา วิศาลวิทย์
 469. ฝ้ายคำ หาญณรงค์
 470. วรงค์ หลูไพบูลย์
 471. นพดล ยิ่งสุข
 472. นนทวัฒน์ นำเบญจพล 
 473. กอใจ อุ่ยวัฒนพงศ์
 474. กรณิศา หัวหมื่น
 475. บุษย์น้ำเพชร พิสูตร
 476. นิจวิภา สมอแข็ง
 477. พิน สาเสาร์
 478. ธิติสุดา พุ่มประดับ
 479. ศิรประภา ปั่นตระกูล
 480. นลิน สินธุประมา
 481. รณกร เกิดโชติ
 482. ณัฎฐา ชื่นวัฒนาื
 483. นภหทัย สิทธิฤทธิ์
 484. เอกรัฐ​ หอมลออ
 485. ภาวัต เป็งวันผูก
 486. วราภรณ์ เรืองศรี
 487. เอกณพ สุวรรณโกสุม
 488. ณัฐรัตน์ กันตา
 489. วณิสา เฮงประเสริฐ
 490. อภิศรา อินชนะ
 491. ชนกชนม์ ศรีสุนทร
 492. สลิตา กลั่นเรืองแสง
 493. PARK JOENGWOO
 494. สุจิตรา โปร่งแสง
 495. สิริวิมล รังกูล
 496. สไบทิพย์ คำสาลี
 497. สมิดา เจียรรุ่งสิน
 498. กฤตพร น้อยทรง
 499. วิรัลยุพา วีระบรรเจิด
 500. นงนภัส วีระบรรเจิด
 501. ชญานิษฐ์ สุขพัลลภรัตน์
 502. ชอริสรา
 503. ฐิติมาศ คำวงษ์
 504. กนิษฐา กฤติยา
 505. เอฐ์เรียฐ์ ฟอฟิ
 506. นวกาญจน์ พลับกระสงค์
 507. กษิดิศ แย้มสุนทร
 508. ธนัยนันท์​ แสวงเชิดพงษ์​
 509. อารีรัตน์ อินชนะ
 510. เพ็ญศิริ ณรงค์แสง
 511. อทิติญา สมิธ
 512. อรออำนวย  อินทรฤทธิ์
 513. ชูวิทย์​ กลิ่นบัว​
 514. ชนะชัย แสงจันทร์ (**ซ้ำกับรายชื่อลำดับที่ 162 **)
 515. เสาวนีย์ สังขาระ
 516. ถิรนันท์ ถิรสิริสิน
 517. อนุชา วรรณาสุนทรไทย
 518. พรเทพ สงวนถ้อย
 519. นิธิวดี โห้เฉื่อย
 520. ชัยพัฒน์ ถนอมกลาง
 521. จริยา บุญพารังทอง
 522. จามรี บุญพารังทอง
 523. ลัดดาวรรณ์ ฤทธิ์ตระกูล
 524. จิตฏมาศ ดีทองงาม
 525. ณัฐธิดา จันทร์เอี่ยม
 526. วันวิสา ตันเฉลิมชัย
 527. สมบัติ บุญงามอนงค์
 528. อนันต์ โลเกตุ
 529. ณัฐชา ศิลปวาทยานนท์
 530. ภัทรนันท์ ทักขนนท์
 531. ฟาโรห์ จักรภัทรานน
 532. วัชราภรณ์ จันทะสม
 533. สุพัตรา สมสุข
 534. กันต์ ว่องประเสริฐกุล
 535. อรช โชลิตกุล
 536. เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์
 537. พรปวีณ์ ศรีตะวัน
 538. คัทลียา เผ่าศรีเจริญ
 539. พรนภัส ฤทธิ์คัมภีร์
 540. พรเทพ  กมลเพชร
 541. ธนภูมิ ลือชาเกียรติศักดิ์
 542. อลิสา บินดุส๊ะ
 543. ปิตุภูมิ นิตยานันทะ
 544. งามเพ็ญ ไชยบุรินทร์
 545. พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์
 546. ธีรชัย บุญโสภา

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์