รร.ราชินี ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองห้าม นร. ก้าวล่วงสถาบันกษัตริย์ ไม่พอใจให้ลาออก

โรงเรียนราชินีส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตย ระบุขอใช้ “สิทธิ์ของโรงเรียน" ห้ามนักเรียนก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระทําการใดๆ ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน หากไม่พอใจ โรงเรียนยอมรับ “สิทธิ์ของผู้ปกครอง" ที่จะนํานักเรียนลาออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น

21 ส.ค. 2563 โรงเรียนราชินีส่งหนังสือเลขที่ สผ.035/2563 เรื่อง การเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตย ถึงผู้ปกครองนักเรียน และในวันเดียวกัน ข่าวสดออนไลน์ รายงานว่ามีประกาศโรงเรียนราชินี เรื่อง การเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตย เผยแพร่โดยมีเนื้อหาแบบเดียวกับหนังสือเลขที่ สผ.035/2563 โดยระบุว่า โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พื้นที่โรงเรียนไม่เคยใช้ในทางการเมืองและไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลใดมาใช้พื้นที่ แต่ปรากฏว่า นักเรียนที่เรียกร้องทางการเมืองกลับกระทําการที่ไม่เป็นหลักของประชาธิปไตย ใช้วิธีข่มขู่นักเรียนอื่นที่เห็นต่าง ก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศ และนําชื่อของโรงเรียนไปใช้ให้เกิดความเสียหาย

ทางโรงเรียนจึงขอใช้ “สิทธิ์ของโรงเรียน" ไม่อนุญาตให้ นักเรียนก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระทําการใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ การเคารพธงชาติและการข่มขู่นักเรียนอื่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากนักเรียนฝ่าฝืน โรงเรียนจะต้องลงโทษตาม กฎระเบียบ และหากเป็นเรื่องผิดกฎหมาย โรงเรียนไม่อาจปกป้องนักเรียนจากการถูกดําเนินคดีหรือถูกเจ้าหน้าที่ เข้ามาจัดการตามกฎหมายใต้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และโรงเรียนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับ ผู้ปกครองในการดูแลอบรมนักเรียนดังที่เคยปฏิบัติเสมอมา หากผู้ปกครองคนใดไม่พอใจเรื่องที่โรงเรียนแจ้งนี้ โรงเรียน ยอมรับ “สิทธิ์ของผู้ปกครอง" ที่จะนํานักเรียนลาออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น

ขณะที่นักเรียนบางส่วน เมื่อได้รับจดหมายถึงผู้ปกครองดังกล่าว ก็โปรยจดหมายทิ้งลงมาจากระเบียงอาคารเรียน

ประกาศโรงเรียนราชินี เรื่อง การเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตย

ตามที่ผู้ปกครองทราบกันดีว่า ในขณะนี้ มีการเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตยโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีนักเรียนบางคนของโรงเรียนเข้าร่วมด้วย ทางโรงเรียนจึงขอชี้แจงดังนี้

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้พระราชทานกําเนิดโรงเรียนราชินี เมื่อพุทธศักราช 2557 เพื่อให้กุลสตรีไทยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และเจ้านายหลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีได้ทรงอุปถัมภ์โรงเรียนตลอดมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในปัจจุบันโรงเรียนราชินี จัดการเรียนการสอนโดยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พื้นที่โรงเรียนไม่เคยใช้ในทางการเมืองและไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลใดมาใช้พื้นที่ โดยผ่านนักเรียนหรือนักเรียนเก่า ไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นขบวนการประชาธิปไตยหรือขบวนการอื่นใดในทางการเมือง เพราะโรงเรียนต้องวางตัวเป็นกลาง ปรากฏว่าในช่วงเวลานี้มีนักเรียนหลายคนพยายามที่จะใช้พื้นที่โรงเรียนเพื่อประเด็นในทางการเมือง โดยมีความฝักใฝ่ขบวนการทางการเมืองนอกโรงเรียน เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลักษณะที่เสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมายและสร้างความไม่สงบภายในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามสมควรภายในกรอบของกฎหมาย และต้องอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน ซึ่งต้องไม่กระทบการเรียนการสอนและสร้างความเดือดร้อนร้าคาญหรือก่อความแตกแยก ความเกรงกลัวในหมู่นักเรียนด้วยกัน และผู้อํานวยการยังเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาทุกชั้นพูดคุยด้วยและแสดงความคิดเห็น ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันทุกคน

แต่ปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าวกลับกระทําการที่ไม่เป็นหลักของประชาธิปไตย ใช้วิธีข่มขู่นักเรียนอื่นที่เห็นต่าง (Bully) จึงเกิดความหวาดกลัวในหมู่นักเรียนและความเป็นห่วงของผู้ปกครองนักเรียนเหล่านั้น และที่สําคัญ ก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศ นําชื่อของโรงเรียนไปใช้ให้เกิดความเสียหาย ทําให้สังคมทั่วไปเข้าใจว่า โรงเรียนราชินีสนับสนุนการไม่มีเสถาบันพระมหากษัตริย์ อันขัดต่อจุดยืนของโรงเรียน

ดังนั้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของโรงเรียนราชินี้ ทางโรงเรียนจึงขอใช้ “สิทธิ์ของโรงเรียน" ไม่อนุญาตให้ นักเรียนก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระทําการใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นระเบียบ การเคารพธงชาติและการข่มขู่นักเรียนอื่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากนักเรียนฝ่าฝืน โรงเรียนจะต้องลงโทษตาม กฎระเบียบ และหากเป็นเรื่องผิดกฎหมาย โรงเรียนไม่อาจปกป้องนักเรียนจากการถูกดําเนินคดีหรือถูกเจ้าหน้าที่ เข้ามาจัดการตามกฎหมายใต้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และโรงเรียนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับ ผู้ปกครองในการดูแลอบรมนักเรียนดังที่เคยปฏิบัติเสมอมา หากผู้ปกครองคนใดไม่พอใจเรื่องที่โรงเรียนแจ้งนี้ โรงเรียน ยอมรับ “สิทธิ์ของผู้ปกครอง" ที่จะนํานักเรียนลาออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น

21 สิงหาคม 2563

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์