กวีประชาไท: ศรีเปรอะเจอะศรีปราชญ์

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ฮะหายกระต่ายเต้น    ชมจันทร์

มันบ่เจียมตัวมัน      ต่ำต้อย

นกยูงหากกระสัน      ถึงเมฆ

มันบ่เจียมตัวน้อย      ต่ำต้อยเดียรฉาน

 

ถนนราชดำเนิน      เป็นพยาน

เราก็ศิษย์มีอาจารย์      หนึ่งบ้าง

เราผิดท่านประหาร      เราชอบ

เราบ่ผิดท่านมล้าง      นกหวีดนี้คืนสนอง

                                     

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์