คุมตัวอานนท์-ภาณุพงศ์ ฝากขังศาลจังหวัดธัญบุรีคดีธรรมศาสตร์จะไม่ทน

25 ส.ค. 2563 ทนายอานนท์ นำภา รับทราบข้อหาคดีโต้รองโฆษกกองทัพบกกล่าวหาม็อบมุ้งมิ้ง ก่อนถูกจับไป สภ.คลองหลวง ขอฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีพร้อม 'ไมค์' ภาณุพงศ์ จาดนอก หลังทั้งคู่ถูกออกหมายจับจากการขึ้นปราศรัยบนเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทน เมื่อ 10 ส.ค. 2563

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. อานนท์ นำภา, สุวรรณา ตาลเหล็ก, พริษฐ์ ชิวารักษ์, และปิยรัฐ จงเทพ ทยอยเดินทางมารับทราบข้อกล่าวตามหมายเรียกที่ สน.นางเลิ้ง จากการชุมนุมหน้ากองทัพบกเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2563 ตอบโต้ที่ พ.อ.หญิง นุสรา วรภัทราทร รองโฆษกกองทัพบก โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาว่าการชุมนุมเยาวชนปลดแอกเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2563 เป็น "ม็อบมุ้งมิ้ง"

พนักงานสอบสวน สน.นางเลิ้ง แจ้งข้อกล่าวหาทั้งสี่คนใน 6 ข้อหา ได้แก่

1. ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกัน หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด หรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค อันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

2. กระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34

3. ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385

4. ร่วมกันวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทำด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร ตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก มาตรา 114

5. ร่วมกันตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 19

6. ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง มาตรา 4

หลังรับทราบข้อกล่าวและพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว อานนท์ถูกควบคุมตัวต่อไปยัง สภ.คลองหลวง จากการขึ้นปราศรัยบนเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทน เมื่อ 10 ส.ค. 2563 นับเป็นการถูกจับกุมครั้งที่ 3 ในเดือน ส.ค.

ประมาณ 12.50 น. อานนท์พร้อมทนายความเดินทางถึง สภ.คลองหลวง ท่ามกลางการตรึงกำลังของเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบโดยรอบสถานีตำรวจ รวมถึงมีการตั้งแผงเหล็กกั้นไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่

พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง แจ้งข้อกล่าวหาในความผิด 5 ข้อหา ได้แก่

1. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ร่วมกันกระทำให้ปรากฎแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้าง กระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร หรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน

2. พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา

3. ฝ่าฝืนข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย ชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุม ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทําการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค

4. พ.ร.บ.โรคติดต่อ มาตรา 34 (6) ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นแหล่งให้โรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาดแพร่ออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

5. พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงฯ ร่วมกันทำการโฆษณาใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากนั้น ประมาณ 14.25 น. อานนท์ และ 'ไมค์' ภาณุพงศ์ จาดนอก ซึ่งถูกจับกุมขณะชูป้ายประท้วงนายกรัฐมนตรี ที่ จ.ระยอง ด้วยหมายจับคดีเดียวกันตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. ถูกควบคุมตัวไปยังศาลจังหวัดธัญบุรีเพื่อขออำนาจฝากขังระหว่างสอบสวน โดยศาลจัดกำลังตำรวจกว่า 100 นายควบคุมพื้นที่โดยรอบ อนุญาตเฉพาะคู่ความ ทนายความ และสื่อมวลชนบางส่วนเข้าไปภายในศาล ทั้งนี้ทนายความได้ยื่นคำร้องคัดค้านฝากขังต่อศาลและขอให้ศาลไต่สวนพนักงานสอบสวน

ศาลพิจารณาอนุมัตให้ฝากขังทั้งสองคนเนื่องจากเห็นว่าเป็นการฝากขังครั้งที่ 1 ซึ่งพนักงานสอบสวนมีเวลาสอบสวนเพียง 48 ชั่วโมงแต่ยังมีพยานอีกหลายปากและยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องในคดี และเป็นการจับกุมผู้ต้องหาที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน 3 ปี

เมื่อศาลมีคำสั่งดังกล่าวอานนท์และภานุพงษ์จึงได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว ศาลอนุญาติให้ปล่อยโดยทำสัญญาประกันโดยไม่ต้องวงหลักทรัพย์และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขปล่อยตัว หากผิดสัญญาจะถูกปรับในวงเงิน 100,000 บาท

 

เพิ่มข้อมูล 18.00 น. วันที่ 25 ส.ค.2563

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์