เสวนา: เข้าใจคนรุ่นใหม่ท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง | 25 ส.ค. 63 [คลิป]

25 ส.ค. 63 คลิปจากวงเสวนาวิชาการ "เข้าใจคนรุ่นใหม่ท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง" จัดโดย ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมเสวนาโดย (1) อรรถพล อนันตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2) ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (3) กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (4) ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี ผู้ก่อตั้งเยาวชนปลดแอก และ (5) ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาค ดำเนินรายการโดย ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศุภณัฐ อเนกนำวงศ์ ประธานฝ่ายวิชาการ สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์