ศาลรธน. ตีตกคำร้องม็อบเยาวชน 'ล้มล้างการปกครอง' ให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้อง 'สนธิญา' กล่าวหาม็อบเยาวชนเมื่อวันที่ 19 ก.ค. และ 10 ส.ค. ล้มล้างการปกครอง ให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

2 ก.ย.2563 วันนี้ สนธิญา สวัสดี อดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 โดยกล่าวอ้างว่า กลุ่มผู้ชุมนุม นักเรียน นิสิต นักศึกษา และกลุ่มประชาชนเยาวชนปลดแอก (Free Youth) (ผู้ถูกร้อง) กระทำการจัดการชุมนุม เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2563 และวันที่ 10 ส.ค.2563 โดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 และผู้ถูกร้องมีข้อเรียกร้องหลายประการ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า ข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 (เรื่องพิจารณาที่ 16/0563) 

ทั้งนี้ ผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่เพียงพอ เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา ให้แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่

 

 

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์