กวีประชาไท: ถึงเวลาแล้ว

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะก่อเกิดประชาชนในสังคมไทยขณะนี้ต่างคือผู้เขียนประวัติศาสตร์แห่งความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
โลกที่หมุนไปอย่างซื่อตรงเสมอ 
โดยนำผู้คนไปสู่กาลสูญสิ้นความหมายที่มีเพื่อกาลพ้องพบความหมายใหม่ที่ดีกว่า
จักยังคงเป็นสัจธรรมของความผันแปรมิสุดสิ้น
และจักเป็นความดีงามท่ามกลางความวิปริตอภิสิทธิ์อยุติธรรม
ประชาธิปไตยอันหมายถึงอำนาจยิ่งใหญ่และสูงสุดของประชาชนจักทาบทาทั่วถ้วนทุกอณูลมหายใจผองมวลมนุษยชาติ
เผด็จการจักพินาศใต้อุ้งตีนประชาชน "คนประชาธิปไตย"
มันถึงเวลาแล้ว
ถึงเวลาแล้ว พี่น้องผองประชาภราดรภาพไม่เลือกหน้าเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหน 
สิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมความเป็นธรรมต้องดำรงอยู่สู้สร้างชีวิตมิตรประชา
ได้ลืมตาอ้าปากกันเสียที!
ได้เห็นและกู่ก้องว่าประเทศไทยมี #ประชาชน
ประเทศไทย! ประชาชน! ประชาธิปไตย!

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์