แรงงานชลบุรี ตั้งเวทีปราศรัย 'บ่อวินรวมพล ไม่ทนเผด็จการ'

กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ชุมนุม “บ่อวินรวมพล ไม่ทนเผด็จการ” หนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา ประชาชนปลดแอก และเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน หยุดคุกคามประชาชนทันที ตั้ง สสร.เขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รัฐบาลเผด็จการยุบสภาทันทีเมื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น และจัดทำรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ครบวงจร ทันที

6 ก.ย.2563 ผู้สื่อข่าวพิเศษประชาไท รายงานว่า วันนี้ (6 ก.ย.63) เมื่อเวลา 16.10 น ที่สี่แยกปากร่วม บ่อวิน จ.ชลบุรี กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ตั้งเวทีปราศรัยชุมนุม “บ่อวินรวมพล ไม่ทนเผด็จการ” เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา ประชาชนปลดแอก และเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน คือ 1. หยุดคุกคามประชาชนทันที 2. ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชน 3. ให้รัฐบาลเผด็จการยุบสภาทันทีเมื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น และ 4. ให้จัดทำรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ครบวงจร ทันที

พร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนและผู้ใช้แรงงาน ผู้มีจิตสำนึกว่า พวกเราเป็นชนชั้นที่ถูกกดขี่ และมีหัวใจรักประชาธิปไตย รักความเป็นธรรม ออกมาแสดงพลังและเข้าร่วม การต่อสู้ทางชนชั้นกับพวกเรา เพื่อครอบครัวและลูกหลานของทุกคน

รายงานข่าวความเคลื่อนไหวบนเวทีปราศรัยมีดังงนี้ 

  • 17.00 น. เริ่มกิจกรรมโดย นักศึกษาจากกลุ่มโกงกาง ม.บูรพา ร่วมแสดงดนตรีเปิดเวที โดย นักศึกษากลุ่มดังกล่าวยังเปิดโต๊ะลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย
  • 17.20 พิธีกรกล่าวถึงประวัติการพัฒนาภาคตะวันออกของรัฐไทย ตั้งแต่อีสเทิร์นซีบอร์ดมาจนถึง EEC ที่ไม่ให้ประโยชน์ใดกับแรงงาน
  • 17.32 น. ตัวแทนผู้ใช้แรงงานหญิงที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานกล่าวปราศรัยเชิญชวนให้ผู้คนเข้าร่วมการชุมนุมและสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักศึกษา พร้อมทั้งพูดถึงปัญหาการคุกคามคนที่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุม
  • 17.43 น. ตัวแทนคนรุ่นใหม่บ่อวิน เริ่มกล่าวปราศรัยถึงปัญหาของรัฐสภา และสนับสนุนการเคลื่อนไหวของประชาชนปลดแอก
  • 17.55 น. อดีตกรรมการสหภาพแรงงานเจนเนอรัล มอเตอร์สฯ ขึ้นปราศรัยกล่าวถึงปัญหาแรงงานในภาคตะวันออก การทำลายสหภาพแรงงาน การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม รวมถึงปัญหาสารเคมีและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง
  • 18.03 น. บุญยืน สุขใหม่ นักเคลื่อนไหวทางด้านแรงงาน เชิญชวนผู้เข้าร่วมชุมนุมทุกคนร้องเพลงชาติไทยพร้อมกับชูสามนิ้วไปด้วย
  • 18.14 น. นักศึกษาจากกลุ่มโกงกางกล่าวปราศรัยว่า นักศึกษาอย่างพวกตนก็กำลังจะเป็นแรงงานในอนาคต และพูดถึงปัญหาโครงสร้างที่กดทับแรงงานไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ และเชิญชวนให้พี่น้องแรงงานออกมาร่วมกันสร้างสรรอนาคตของสังคมร่วมกัน
  • 18.22 น. เซีย จำปาทอง นักเคลื่อนไหวด้านแรงงานร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์แรงงานหลังการรัฐประหาร และวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล รวมถึงเชิญชวนให้ผู้ใช้แรงงานทุกคนออกมาร่วมกันสนับสนุนการเคลื่อนไหวของนักศึกษา
  • ุ18.57 น. บุญยืน ปราศรัยถึงปัญหาการเลิกจ้างแรงงานในภาคตะวันออก และปัญหาการจ้างงานแบบเหมาค่าแรง และเชิญชวนประชาชน ผู้ใช้แรงงานเดินทางเข้าร่วมชุมนุมใหญ่วันที่ 19 กันยายน ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันเปลี่ยนแปลงสังคม
  • 19.04 น. ตัวแทนผู้จัดกิจกรรม เชิญชวนทุกคนร่วมกันเปิดแฟลชพร้อมอ่านแถลงการณ์บ่อวินรวมพล พร้อมทั้งกล่าวปิดเวที

รายละเอียดแถลงการณ์มีดังนี้ 

แถลงการณ์บ่อวินรวมพล

กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนงาน ที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และเล็งเห็นถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมร่วมกับประชาชนผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตย ในพื้นที่บ่อวินและใกล้เคียง ขอประกาศว่า รัฐบาลเผด็จการทหารที่ครองอำนาจมายาวนาน นับตั้งแต่การยึดอำนาจในปี 2557 ได้หมดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศนี้

ด้วยเหตุที่รัฐบาลเผด็จการ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของพี่น้องชนชั้นกรรมกรได้ทั้งที่เป็นปัญหาเก่าในอดีต พร้อมกับปัญหาใหม่ที่รัฐบาลได้สร้างขึ้นอย่างเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการรับมือกับไวรัส โควิด-19 ซ้ำร้าย รัฐบาลเผด็จการกลับยิ่งซ้ำเติม ความทุกข์ยากให้แก่พี่น้องชนชั้นกรรมกรมากขึ้น ด้วยการนำเงินภาษีที่ขูดรีดไปจากพวกเรา ไปโอบอุ้มกลุ่มทุนธนาคารในยามวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น รวมทั้งอุ้มชูชนชั้นปกครองไม่กี่คน เช่น ส.ว. 250 คน ที่มิได้ทำประโยชน์อันใดให้แก่พวกเรา ให้สามารถเดินเชิดหน้าชูตาอยู่ในสังคมที่พี่น้องของพวกเรากำลังอดอยากและหิวโหย

มีหลายคนในครอบครัวของพวกเราชนชั้นกรรมกรที่ต้องตกงาน หลายคนต้องถูกปรับลดค่าจ้าง หลายคนต้องถูกเลิกจ้างแม้มิได้ทำอะไรผิด เพียงเพราะนายทุนที่พวกรัฐบาลเลียแข้งเลียขามองว่า พวกเราเป็นพวกก่อความวุ่นวาย เป็นนักสหภาพแรงงาน ที่ต้องการส่วนแบ่งในสิ่งที่พวกเราเป็นคนสร้างจากพวกนายทุนเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของพวกเราบ้าง

แต่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นหัวของพวกเรา ไม่เคยเห็นหัวครอบครัวของพวกเรา ไม่เคยสนใจว่า พ่อแม่ของพวกเรา ลูกๆของพวกเรา จะมีกิน จะมีใช้ เพียงพอหรือไม่ จะมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร

พวกเขาไม่เคยสนใจว่ากรรมกรจะมีชีวิตเช่นไรในนิคมอุตสาหกรรม ไม่เคยสนใจว่ามลพิษจากอุตสาหกรรมมันทำร้ายคนในพื้นที่ขนาดไหน ไม่เคยสนใจว่าถนนหนทางที่พวกเขาสร้างและพวกเราหวังจะใช้ประโยชน์นั้น มันจะเสร็จเมื่อไหร่

“ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝาท่อก็มีปัญหา ไฟฟ้าประปาก็ไม่เพียงพอ โรงเรียนดีๆพ่อแม่ก็จ่ายให้ลูกไม่ไหว สุขอนามัยก็ย ่าแย่” นี่คือคำนิยามสภาพความเป็นอยู่ของชนชั้นพวกเราในประเทศแห่งนี้ทั้งๆที่พวกเราก็ท างานหนักไม่แพ้คนในเมืองหลวง และทำงานหนักยิ่งกว่าพวกชนชั้นปกครองเสียอีก แต่ทำไม สภาพความเป็นอยู่กลับต่างกันราวฟ้ากับดิน อาจเป็นเพราะ เราคือดิน และนี่คือสิ่งที่พวกเราเรียกว่า “ความเหลื่อมล้ำในสังคม”

และเมื่อพวกเราออกมาเรียกร้อง วิงวอนให้พวกเขา หันมามองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพวกเขากลับบอกว่าพวกเราเป็นตัวสร้างปัญหา ไม่รักชาติ และสั่งให้ลูกสมุนของพวกเขามาทำร้ายเรา มาข่มขู่คุกคามเรา

“ดังนั้นพวกเราขอประกาศว่า ต่อไปนี้ คือการต่อสู้ทางชนชั้น พวกเราชนชั้นกรรมกรที่อดอยากและหิวโหย ต้องกัดฟันหากินอย่างยากลำบากแร้นแค้น จะไม่ยอมให้พวกชนชั้นปกครองและนายทุนหน้าเลือดเอาเปรียบอีกต่อไป พวกเราต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม ที่เอื้อประโยชน์ให้คนชนชั้นเรา ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในสังคมนี้เพื่อให้พวกเราได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่มองว่าพวกเราเป็นภาระสังคม

เราต้องการประชาธิปไตยที่กินได้ ต้องการการเมืองที่เห็นหัวคนจน และต้องการความสัมพันธ์ระหว่างทุกฝ่ายที่เป็นธรรมและเท่าเทียม

เราขอสนับสนุนข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษา ประชาชนปลดแอก และเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน คือ

1. หยุดคุกคามประชาชนทันที

2. ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

3. ให้รัฐบาลเผด็จการยุบสภาทันทีเมื่อตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้น และ
4. ให้จัดทำรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ครบวงจร ทันที

สุดท้ายนี้ เราขอให้ประชาชนและผู้ใช้แรงงาน ผู้มีจิตสำนึกว่า พวกเราเป็นชนชั้นที่ถูกกดขี่ และมีหัวใจรักประชาธิปไตย รักความเป็นธรรม ออกมาแสดงพลังและเข้าร่วมการต่อสู้ทางชนชั้นกับพวกเรา ....เพื่อครอบครัวและลูกหลานของทุกคน”

“เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ”
- นักศึกษา เกษตรกร และแรงงาน จงรวมตัวกัน -
กลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออกและประชาชนผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตย
6 กันยายน 2563
บ่อวิน ชลบุรี
 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์