สปสช.ชวน รพ.-คลินิกเอกชน สมัคร 'หน่วยบริการบัตรทอง' ดูแลสุขภาพประชาชนเขตพื้นที่ กทม.             

สปสช. ชวน รพ.เอกชนและคลินิกเอกชน ร่วมสมัคร “หน่วยบริการบัตรทอง” ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ กทม. ยื่นใบสมัครได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ สปสช. 

7 ก.ย.2563 ทีมสื่อ สปสช. รายงานว่า นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการดำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองทุนบัตรทอง) หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นกลไกสำคัญเพื่อดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร “คลินิกชุมชนอบอุ่น” เป็นหน่วยบริการโดยความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ได้ร่วมดูแลชาว กทม. มาอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี ในการนี้เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับชาว กทม. และยังเป็นการทดแทนคลินิกเอกชนที่ สปสช.อาจมีการยกเลิกสัญญาหน่วยบริการในระบบเพิ่มเติม เช่นเดียวกับคลินิกเอกชน 18 แห่งที่พบการทุจริตบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและได้ยกเลิกสัญญาไปก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 13 กทม. จึงได้เปิดรับสมัครโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนเพื่อร่วมขึ้นทะเบียนเป็น “หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่กรุงเทพมหานคร” โดยเป็นไปตามมติคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ หรือ อปสข.เขต 13 กทม.  

ทั้งนี้โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนที่สมัครเข้าร่วมและผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบนั้น ต้องผ่านการตรวจประเมินด้านคุณภาพมาตรฐานและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ “ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ” โดย สปสช.จะแจ้งผลการอนุมัติขึ้นทะเบียนไปยังสถานพยาบาลโดยตรงและประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. ทั้งนี้ สปสช.จะทำการจัดสรรประชากรให้กับหน่วยบริการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงบริการของประชาชนเป็นสำคัญ   

โรงพยาบาลและคลินิกเอกชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 02-142-1000 ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://bkk.nhso.go.th/main/shownews.php?newsid=3400

“สปสช.ขอเชิญชวนโรงพยาบาลและคลินิกเอกชนในพื้นที่ กทม. เข้าเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อร่วมดูแลสุขภาพคนไทย สามารถยื่นสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย สปสช. จะเร่งตรวจสอบเอกสารหลักฐานสมัครเพื่อให้หน่วยบริการสามารถให้บริการประชาชนได้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ สปสช. ขอยกเว้นการรับสมัครคลินิกเอกชนที่มีผู้ประกอบการสถานพยาบาลอยู่ในระหว่างการถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีทุจริตค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค กองทุนบัตรทอง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว  

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์