‘ก้าวไกล’ ยื่น 99 ชื่อร่วม แก้ รธน. หยุด ส.ว. ร่วมเลือกนายก - ฝั่ง 60 ส.ว.ประชุมล่ม

"ก้าวไกล" ยื่นญัตติแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกอำนาจ ส.ว.เลือกนายกฯ มีส.ส. 99 คนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลร่วมลงชื่อ ด้าน"เพื่อไทย" แถลงต้องปิดอำนาจ สว.ทั้งเลือกนายกฯและปฏิรูปประเทศ ยกเลิกอำนาจคำสั่ง คสช.และต้องแก้ระบบเลือกตั้งด้วย ส่วนประชุม ส.ว.อิสระแก้ตัดอำนาจตัวเองล่ม

8 ก.ย.2563 ทีมสื่อพรรคก้าวไกล รายงานว่า วันนี้ (8 ก.ย.63) เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ทวี สอดส่อง ตัวแทนพรรคประชาชาติ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมยื่นญัตติ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกมาตรา 272  ว่าด้วยอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี 

พิธา กล่าวว่า ในวันนี้ตน พร้อมเเกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล มายื่นญัตติ ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกมาตรา 272 โดยสาระสำคัญคือการยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นขั้นแรกในการปิดสวิตซ์ ส.ว. ตามที่พรรคก้าวไกลเสนอ โดยมีส.ส.พรรคการเมืองร่วมลงชื่อทั้งสิ้น 99 คน จาก 13 พรรคทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาล ซึ่งเกิน 1 ใน 5 ของสมาชิกตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

พิธากล่าวต่อว่า การมาครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของ ส.ส.ที่มองเห็นสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังจะไปถึงทางตัน จึงร่วมกันเพื่อหาฉันทามติเเละหาทางออกให้กับประเทศ ซึ่งญัตติที่เรายื่นในวันนี้สามารถบรรจุได้ทันสมัยประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม ขอให้สมาชิกวุฒิสภาอย่าขัดขวางการดำเนินการเพื่อเห็นเเก่ประชาชนและร่วมหาทางออก ลดความขัดเเย้งทางการเมืองในประเทศ

ขณะที่ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้เเทนราษฎร ผู้รับญัตติ กล่าวว่า ตามข้อบังคับของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อประธานรับแล้วจะส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นภายใน 15 วันสั่งการให้บรรจุ ซึ่งขณะนี้ฉบับแรกได้บรรจุเรียบร้อยแล้ว และฉบับพรรคร่วมรัฐบาลระหว่างรอสั่งบรรจุ โดยร่างนี้เป็นฉบับที่สาม โดยร่างแรกจะพิจารณาในวันที่ 23-24 กันยายน ซึ่งหากสั่งบรรจุฉบับนี้แล้ว สามารถนำไปพิจารณาร่วมกันได้

สาทิตย์ วงศ์หนองเตย ตัวแทนของพรรคประชาธิปัตน์ กล่าวว่า การเเก้ไขรัฐธรรมนญมาตรา 272 ถือว่าเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำประเทศมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง ลดทอนการขัดเเย้งทางการเมือง ในส่วนประเด็นอื่นเเต่ละพรรคการเมืองก็จะมีจุดยืนที่ต่างกัน โดยเฉพาะ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ที่ลงชื่อร่วม เพราะมีความสำคัญต่อสถานการณ์ทางการเมืองนอกสภาที่ทวีความรุนเเรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการลดเเละตัดอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรี เเละนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคก็เห็นด้วยกับการยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ โดยการลงรายชื่อครั้งนี้เป็นเอกสิทธิ์ ส.ส. ไม่ใช่มติพรรค และไม่ใช่การขัดความเห็นของพรรค ทั้งนี้เพื่อร่วมหาทางออกเเละฉันทามติร่วมกัน

เพื่อไทยแถลงเสนอตัดอำนาจ ส.ว.

Voice TV รายงานถึงด้านพรรคเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงประเด็นแก้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรค ร่วมกันแถลงว่า ที่ประชุมมีติจะยื่นร่างแก้ไข 4 ญัตติ เพิ่มเติมจากญัตติที่ร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในการเสนอแก้มาตรา 256 ที่เปิดให้มี ส.ส.ร. เข้ามาดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดย 4 ญัตติประกอบด้วย

1.เเก้ไขมาตรา 272 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี และ ให้เพิ่มเติมมาตรา 159 โดยการเลือกนายกฯ สามารถเลือกนอกบัญชีได้แต่ต้องเป็น ส.ส. เท่านั้น เพื่อปิดทางนายกฯ คนนอก

2.แก้ไขมาตรา 270 ยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 เกี่ยวกับการไม่เห็นชอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเกี่ยวกับ แก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฯลฯ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระทำความผิดพ้นจากความผิดหรือโทษ ที่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร

3.การยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ทำให้ประกาศคำสั่งและการกระทำของ คสช. อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพ

4. การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ด้วยการยกเลิกมาตรา 88, 83 , 85 , 90 , 91 และ 94 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญพ.ศ 2540 คือใช้บัตร 2 ใบ (เลือกคน และเลือกพรรค)

สำหรับเหตุผลที่มีการเสนอญัตติเพิ่ม เนื่องจากในรายงานของ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เห็นว่า มีหลายมาตราที่ยังคงเป็นปัญหา และเหตุที่พรรคเพื่อไทยยื่นแก้ไขมาตรา 272 คนละญัตติกับพรรคก้าวไกล เพราะแม้จะให้ ส.ว. ไม่มีอำนาจเลือกนายกฯ แต่บัญชีรายชื่อนายกฯ ที่เสนอมา ต้องมาจากการเป็น ส.ส. เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าปิดทางนายกฯ คนนอก ขณะเดียวกันยืนยันพรรคไม่เอารัฐบาลแห่งชาติ ตามที่มีกระเเสข่าวลือปฏิวัติในช่วงนี้

อย่างไรก็ตาม ญัตติที่เสนอทั้งหมด สมาชิกพรรคได้ให้ความเห็นชอบและเชิญชวนพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมกันผลักดัน ด้วยการร่วมเสนอญัตติและพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจะยื่นญัตติต่อประธานสภาฯ ได้ไม่เกิน วันที่ 10 กันยายน 2563 ขณะเดียวกันขอความร่วมมือร่วมลงชื่อเสนอญัตติให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญทันที หลังปิดประชุมสภาฯ ในวันที่ 24 กันยายนนี้ เพื่อเร่งให้แล้วเสร็จวาระ 3 เดือนตุลาคม

ประชุม 60 สว.อิสระแก้รัฐธรรมนูญล่ม

หลังจากเมื่อวันอาทิตย์กิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่า ยอมรับมีกลุ่ม ส.ว.อิสระ 60 คน ที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 272 ยกเลิกอำนาจ สว.เลือกนายกรัฐมนตรี โดยมีการพูดคุยประเด็นนี้กันในกลุ่มไลน์ ซึ่งก็เห็นตรงกันว่าให้ตัดอำนาจนี้เพราะเห็นว่าหมดความจำเป็นแล้ว แต่ควรแก้รายมาตราไม่ใช่การตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ และต้องไม่แตะหมวด 1 บททั่วไปและหมวด 2 พระมหากษัตริย์

'กิตติศักดิ์' เผยมี ส.ว. 60 เสียงเอาด้วย หนุนแก้รัฐธรรมนูญ ม.272

วันนี้ Bright TV รายงานว่ามาการนัดประชุม สว.อิสระทั้ง 60 คน แต่เมื่อถึงเวลานัดปรากฏว่ามีคนมาประชุมแค่ 2 คน เท่านั้นคือดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม และ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นอกจากนั้น สว.ที่อยู่ในกลุ่มไลน์ยังกดออกจากกลุ่มไป 30 คน ทำให้ต้องยกเลิกการประชุมไป

ดิเรกฤทธิ์ให้สัมภาษณ์สื่อว่าการตั้งกลุ่มก็เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเท่านั้นไม่ได้คิดแบบเดียวกันหมด ซึ่งตอนนี้ในกลุ่มยังมีความเห็นต่างกัน และที่ไม่มีประชุมในวันนี้เพราะตกใจที่เห้นสื่อมวลชนมา สว.หลายคนไม่ถนัดออกสื่อ หลังจากนี้อาจจะต้องใช้วิธีหารือกันภายในหรือในไลน์แทนเพราะหลายคนไม่กล้าเปิดเผยชื่อตัวเอง

วันเดียวกันนี้ มติชนออนไลน์ยังรายงานอีกว่า พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกลุ่ม สว.อิสระและการแก้ไขมาตรา 272 ว่าตนก็เห็นสมควรให้ตัดอำนาจนี้ออกเพราะไม่ได้ช่วยให้มีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลที่ดี ซึ่งต้องดูว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการเสนอมามีอะไรบ้าง โดยไม่สามารถบังคับ ส.ว.ได้ว่าต้องเห็นด้วยหรือไม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์