กวีประชาไท: Les Misérables

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

นำพา, ศรัทธาและเชื่อมั่น
เรือนจำต่อแต่นั้นจากวันนี้
จบแล้วเดิมพันอิสรภาพเท่าที่มี
กล่าวคำยินดีที่ราวีร่วมกัน

เรามาไกลโพ้นจนเกินกังวลแล้ว
นำทัพจัดแถว, อย่ากลับหลังหัน
ก้าวเดินหน้าอย่างกล้าหาญ, จงยืนยัน
ถนนทุกสายมุ่งสู่สนามนั้น 19 กันยา

ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผู้เสียสละ
"ขบวนการอยุติธรรม" จะโถมเข้าหา
ปฏิบัติการคุกคามทุกรายนายสั่งมา ?
สัญญาไม่เป็นสัญญา-อารยะขัดขืน

ยอมเป็นเหยื่อนิติสงคราม แต่ทว่า
เขาคือมัจฉาพลิกฟ้า-พลิกแผ่นดิน

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์