กวีประชาไท: ทวงอำนาจคืนราษฎร

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

สิ้นอิสระ 5 วัน นั้นพอสมควร ?
ไม่จำต้องทำการสอบสวนระหว่างขัง
คืนเสรีภาพนอกเรือนจำให้ทั้งๆ -
ที่ไม่ควรจับ-ควบคุม-ฝากขังตั้งแต่ต้น

เพียงร่างกาย, อุดมการณ์หาได้ไม่
มิอาจล้มการเคลื่อนไหวบนถนน
เวลาอยู่ข้างเราแล้ว, ประชาชน
19 กันยายน #ไม่ทนไม่ถอย

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์