กวีประชาไท: หนึ่งคนล้มร้อยคนจะยืน

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

พยายามจะฝังกลบจนจบจมดิน
หวังใจให้สูญสิ้นชั่วฟ้าดินสลาย
เราคือเมล็ดพันธุ์ท่านเหยียบย่ำ, ไม่มีวันตาย
ใบเลี้ยงปรากฏกายรากกระจายลงดิน

เราพัฒนาเป็นต้นอ่อนจนกล้าไม้
ขึ้นโดดเด่นโดยท้าทายทั่วทุกถิ่น
แตกกิ่งก้านใบดอกผลให้คนกิน
ยืนต้นเป็นไม้ประจำถิ่นแผ่นดินนี้

ท่านรานกิ่ง, เราจะแตกกิ่งก้านใหม่
ท่านเด็ดดอกทิ้งไป, เราจะผลิดอกออกใบถี่ๆ
ท่านปลิดผล, เราจะผลิดอกออกผลทุกนาที
แล้วไม่มีวันที่ท่านจะกดขี่เราถ่ายเดียว

ก็เมื่อ #หนึ่งคนล้มร้อยคนจะยืน
อุดมการณ์จะไม่เป็นอื่นรึยืนโดดเดี่ยว
#เพราะทุกคนคือแกนนำ ล่มหัวจมท้ายเทียว
หัวใจจักไม่ห่อเหี่ยว-เปล่าเปลี่ยวแน่นอน

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์