ชาวบ้านหวั่น ตั้งอุทยานฯ ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย ทับที่ทำกิน-บ้านเรือน

ชาวบ้านพื้นที่ดอยยาว-ดอยผาหม่น เรียกร้องกรมอุทยานฯ ชะลอการประกาศอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า กังวลกระทบพื้นที่ทำกิน ด้านกรมอุทยานแห่งชาติ ยืนยันได้ผ่านการเห็นชอบท้องถิ่นจัดตั้งอุทยานฯ ตามขั้นตอน


ภาพโดย นิภาภรณ์ วันทอง 

30 ก.ย.2563 วันนี้ ไทยพีบีเอสรายงานว่า ชาวบ้าน 19 หมู่บ้าน พื้นที่ดอยยาว-ดอยผาหม่น ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของ จ.เชียงราย รวมตัวกันคัดค้าน และออกแถลงการณ์ เรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เข้ามาแก้ปัญหาจากการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

เนื้อหาแถลงการณ์ ระบุว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยให้มีการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้าใน 2 ตำบล และ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ ต.ปอ, อ.เวียงแก่น ต.ตับเต่า, อ.เทิง และหมู่บ้านพญาพิภักดิ์ ต.ยางฮอม, อ.ขุนตาล จ..เชียงราย

เนื่องจากชาวบ้านไม่รู้แนวเขตที่จะประกาศอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า เกรงว่าจะทับซ้อนพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน อีกทั้งไม่มีการเข้ามาชี้แจง และทำประชาคมกับชาวบ้านจึงวิตกกังวลว่า อาจได้รับความเดือดร้อน

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ดอยยาว-ดอยผาหม่น จึงประชุมกันเพื่อคัดค้าน หรือให้มีการทบทวน และชะลอการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ไว้ก่อน พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการ ดังนี้

1.ออกเอกสารสิทธิ์รับรองสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย

2.ให้สิทธิ์ชาวบ้านทุกชุมชนได้ขึ้นทะเบียนป่าชุมชนให้ครบทุกชุมชนในพื้นที่ดอยยาว-ดอยผาหม่น ตาม พ.ร.บ.ป่าชุมชนปี 2562

3.ให้หน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการปกครอง กรมอุทยานฯ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร และกองทัพ ชี้แจงแผนการส่งเสริมและแก้ปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ดอยยาว-ดอยผาหม่น และทำประชาคมร่วมกันกับประชาชน

สนิท หอมนาน หัวหน้าวนอุทยานภูชี้ฟ้า เปิดเผยว่า ล่าสุดได้สรุปพื้นที่ประกาศอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า โดยกำหนดพื้นที่ 11 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 58,069 ไร่ ใน 4 อำเภอ ของ จ.เชียงราย ได้แก่ อ.เชียงของ เวียงแก่น ขุนตาล และเทิง ยืนยัน

พื้นที่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ในพื้นที่ ดอยยาว-ดอยผาหม่น มีเพียงพื้นที่ใน ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น และพื้นที่วนอุทยานภูชี้ฟ้าเดิม 2,500 ไร่

ส่วนพื้นที่ดอยยาว-ดอยผาหม่น อื่นๆ ยังอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ

ส่วนพื้นที่ป่าที่จะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ จะอยู่ใน อ.เชียงของ ได้แก่ ต.ศรีดอนชัย ต.ครึ่ง ต.บุญเรือง อ.ขุนตาล ได้แก่ ต.ยางฮอม ต.ป่าตาล ต.ต้า

พื้นที่ อ.เทิง ได้แก่ ต.เวียง ต.ท่าข้าม และ ต.หล่ายงาว โดยอุทยานฯ ได้รับฟังความคิดเห็นประชาชน และเห็นชอบให้จัดตั้งอุทยานฯ แล้ว

ส่วนพื้นที่ ต.ตับเต่า และ ต.ปอ มีเพียงพื้นที่ตั้งวนอุทยานภูชี้ฟ้า 2,500 ไร่ ที่อยู่รอยต่อ 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านร่มฟ้าไทย และบ้านร่มโพธิ์ทอง บริเวณที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)

ล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ย.ได้เริ่มตั้งแนวเขตอุทยานฯ ตามพื้นที่วนอุทยานเดิม ยังพบชาวบ้านขยายพื้นที่เข้ามาในพื้นที่วนอุทยาน โดยเจ้าหน้าที่ไปปักหมุดแนวเขตอุทยานฯ

ได้แจ้งกับชาวบ้านเพื่อกันเป็นแนวเขตอุทยานแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทำประโยชน์ในที่ดินเป็นอย่างดี ซึ่งจุดนี้อาจสร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้าน ที่ชาวบ้านระบุว่า ไม่ได้ทำประชาคม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่วนอุทยานเดิมจึงไม่ต้องรับฟังความเห็น

 

สำหรับการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า มาจากนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลปัจจุบัน ที่ผ่านมาได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงราย ตั้งคณะทำงาน สำรวจ และรับฟังความคิดเห็น โดยเริ่มตั้งแต่

16 มิ.ย.2560 ตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายสนิท หอมนาน ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ (เตรียมการ)

22 ส.ค.2561 มติที่ประชุมคณะป้องกันและปราบปรามตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งคณะตรวจสอบและติดตามดำเนินงานสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

21 ก.ย.2561 จ.เชียงราย ตั้งคณะตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมประกาศเป็นอุทยานภูชี้ฟ้า

28 ก.พ.2562 จ.เชียงราย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมประกาศเป็นอุทยานภูชี้ฟ้า โดยปรับปรุงคำสั่งให้เป็นปัจจุบัน

10 ก.ค.2562 จ.เชียงราย ตั้งตรวจสอบ และติดตามการสำรวจพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (ระดับอำเภอ) ซึ่งปรับปรุงคำสั่งถอนชื่อ นายทรงเดช ยอดมณีบรรพต ออกจากคณะทำงานฯ

3 พ.ค.2562 มติที่ประชุม อบต.ต้า เห็นชอบพื้นที่ป่าในเขต ต.ต้า อ.ขุนต้า เพื่อเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานฯ เนื้อที่ 3,107 ไร่

7 พ.ค.2562 มติที่ประชุม เทศบาลตำบลยางฮอม เห็นชอบพื้นที่ป่าในเขตเทศบาลตำบลยางฮอม อ.ขุนต้า เพื่อเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานฯ เนื้อที่ 10,686 ไร่

29 พ.ค.2562 มติที่ประชุม เทศบาลตำบลบุญเรือง เห็นชอบพื้นที่ป่าในเทศบาลตำบลบุญเรือง อ.เชียงของ เพื่อเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานฯ เนื้อที่ 9,564 ไร่

5 ส.ค.2562 มติที่ประชุม เทศบาลตำบลศรีดอนชัย เห็นชอบพื้นที่ป่าในเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ เพื่อเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานฯ เนื้อที่ 6,598 ไร่

13 ส.ค.2562 มติที่ประชุม เทศบาลตำบลท่าข้าม เห็นชอบพื้นที่ป่าในเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น เพื่อเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานฯ เนื้อที่ 1,420 ไร่

13 ส.ค.2562 มติที่ประชุม เทศบาลตำบลหล่ายงาว เห็นชอบพื้นที่ป่าในเทศบาลตำบลหล่ายงาว อ.เวียงแก่น เพื่อเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานฯ เนื้อที่ 643 ไร่

15 ส.ค.2562 มติที่ประชุม อบต.เวียง เห็นชอบพื้นที่ป่าใน อบต.เวียง อ.เทิง เพื่อเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานฯ เนื้อที่ 3,410 ไร่

29 ส.ค.2562 มติที่ประชุม เทศบาลตำบลครึ่ง เห็นชอบพื้นที่ป่าในเทศบาลตำบลครึ่ง อ.เชียงของ เพื่อเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานฯ เนื้อที่ 17,235 ไร่

20 ก.ย.2562 มติที่ประชุม เทศบาลตำบลป่าตาล เห็นชอบพื้นที่ป่าในเทศบาลตำบลป่าตาล อ.ขุนตาล เพื่อเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานฯ เนื้อที่ 2,558 ไร่

20 ส.ค.2563 สรุปพื้นที่เป้าหมายที่มีความเหมาะสมเพื่อเตรียมประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์