อัยการสั่งฟ้อง นิสิต มมส ฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน จัด #อีสานสิบ่ทน แล้ว ศูนย์ศึกษาสิทธิฯ แนะมหา'ลัยสร้างพื้นที่ปลอดภัย

อัยการสั่งฟ้อง นิสิต มมส ฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จัด #อีสานสิบ่ทน แล้ว แนวร่วมนิสิตมมส.เพื่อประชาธิปไตยเดินหน้าจัดเวทีต้านเผด็จการอีสานลั่นกลองรบ 4 ต.ค.นี้ ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี แนะมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลสวัสดิภาพผู้ใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ 

 

1 ต.ค.2563 Voice TV  รายงานว่า ที่สำนักงานอัยการ จ.มหาสารคาม พงศธรณ์ ตันเจริญ หรือ สหายบอย นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แกนนำกลุ่มแนวร่วมนิสิต มมส เพื่อประชาธิปไตย พร้อมด้วย ไกรวัฒน์ โสมูล ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน เดินทางมารายงานตัวต่ออัยการ หลังได้รับหมายจากอัยการจังหวัด ในข้อหาเป็นผู้จัดให้มีกิจกรรมชุมนุม โดยมี ทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.พรรคก้าวไกล อดิศักดิ์ สมบัติคำ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ วินัย ผลเจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกลุ่มคนเสื้อแดง มาคอยสังเกตการณ์และให้กำลังใจจำนวนหนึ่ง

พงศธรณ์ กล่าวว่า เดินทางมาตามนัด ต้องรอลุ้นว่าทางอัยการจะสั่งฟ้องภายในวันนี้หรือไม่ ถ้าสั่งฟ้องเราก็สู้กันต่อในชั้นศาล สำหรับคดีนี้ ถูกกล่าวหาว่าจัดชุมนุมเกิดการสุ่มเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราก็ต้องสู้กันด้วยหลักฐานว่า ในข้อเท็จจริงมีคนติดโควิด-19 จริงหรือไม่ แล้วงานชุมนุมที่ตนจัดผิดอะไร ทำไมตนถึงโดนยัดเยียดข้อกล่าวหานี้ ซึ่งการชุมนุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง กิจกรรมการชุมนุมวันนั้นเป็นการจัดกิจกรรมตามปกติที่ลานแปดเหลี่ยม มีคนมาร่วมชุมนุมประมาณ 5,000 คน  

พงศธรณ์ มองว่า การจัดกิจกรรมที่ผ่านมานานกว่า 3 เดือนแล้ว ณ ตอนนี้ ยังไม่มีใครติดโรคระบาดโควิด-19 เลย การที่จะใช้โควิด มาเป็นข้ออ้างในการปิดปากปิดเสรีภาพในการชุมนุมก็ดี หรือการจัดกิจกรรมการแสดงออกของประชาชนแบบนี้ ตนคิดว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจของรัฐ และคุกคามประชาชนอย่างมาก รัฐบาลกำลังใช้เครื่องมือทางกฎหมายเข้ามาปิดปากประชาชน ตนยอมไม่ได้ยังไงก็ต้องสู้กันต่อไปถึงแม้ว่าจะยัดคดีมาให้เป็นร้อยเป็นพันคดีตนก็พร้อมจะสู้

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าทางศูนย์ฯ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมการชุมนุมทางการเมือง โดยเสนอให้มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรให้สามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ต่อมาเพจ แนวร่วมนิสิตมมส.เพื่อประชาธิปไตย - MSU Democracy Front สั่งฟ้อง พงศธรณ์ ข้อหา ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.ควบคุมโรค จากงานชุมนุม #อีสานสิบ่ทน ตอนนี้ถูกนำตัวไปที่ ศาลจังหวัดมหาสารคาม แล้ว

มีรายละเอียดดังนี้ : 

แถลงการณ์ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การจัดกิจกรรมการชุมนุมทางการเมือง

จากกรณีการชุมนุมทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในช่วงที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าว มีความเกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของปวงชนชาวไทยไว้ตามมาตรา 44 เรื่องเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธและมาตรา 34 เรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR)) ข้อ 21 กำหนดให้รัฐภาคีประกันสิทธิในการชุมนุมโดยสงบและข้อ 19 สิทธิที่จะมีความคิดเห็นและเสรีภาพในการแสดงออก โดยประเทศไทยเป็นภาคีในความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวตั้งแต่ปี 1996 จากกิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองดังกล่าว ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติวิธี จึงมีข้อคิดเห็นต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพ ดังนี้

  1. การชุมนุมและการแสดงความเห็นทางการเมือง เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งอาจมีข้อจำกัดตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม การจำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าว ต้องตระหนักถึงหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคล และการระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ โดยไม่เป็นการขัดขวางหรือก้าวล่วงการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
  2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ พื้นที่มหาวิทยาลัยจึงเป็นพื้นที่ซึ่งมีคุณค่าในการร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และการสื่อสารสำหรับผู้คนที่มีความคิดเห็นหลากหลาย รวมถึงความคิดเห็นต่างทางการเมือง โดยมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคลากรให้สามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างปลอดภัยและเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

 30 กันยายน 2563

จัดเวทีต้านเผด็จการอีสานลั่นกลองรบ 4 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา เพจ แนวร่วมนิสิตมมส.เพื่อประชาธิปไตย - MSU Democracy Front โพสต์ประกาศจัดกิจกรรม อีสานรวมพล คนรักประชาธิปไตย เวทีต้านเผด็จการอีสานลั่นกลองรบ! ซึ่งมีกำหนดจัดวันที่ 4 ต.ค.นี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่สนามฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตม.ใหม่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์