เสวนา 6 ตุลา กับหน้าที่หายไปจากหนังสือเรียน

วิดีโอจากวงเสวนา "6 ตุลา กับ หน้าที่หายไปจากหนังสือเรียน" จากร้านหนังสือ Wild Dog Bookshop วิทยากรประกอบด้วย รศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ นักวิชาการที่ศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และ จันทิมาพร ชีวะสวัสดิ์ ครูสังคม โดยกิจกรรมนี้จัดโดย ภาคีนักเรียน KKC

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์