คกก.ข้อมูลข่าวสารฯ ให้ DSIเปิดความคืบหน้าคดีสลายชุมนุม 53

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีคำวินิจฉัยให้ดีเอสไอเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมษา-พฤษภา 53 แก่ประชาไท หลังจากประชาไทดำเนินการขอข้อมูลว่าสำนวนคดีเหล่านี้อยู่ในขั้นตอนใดบ้างของกระบวนการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่ถูกปฏิเสธ

7 ต.ค.2563 ประชาไทได้รับจดหมายแจ้งผลคำวินิจฉัยจากคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสาขาต่างประเทศ ความมั่นคงและการเมือง ว่าให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอทำการตรวจสอบ รวบรวมแล้วจัดทำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สลายการชุมนุมช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ให้แก่สำนักข่าวประชาไท

DSI แจ้งให้ข้อมูลความคืบหน้าคดีเสียชีวิตเมษา-พฤษภา 53 ไม่ได้

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวได้ทำหนังสือถึงรองอธิบดี ดีเอสไอ ซึ่งในขณะนี้มีตำแหน่งเป็นผู้รักษาการแทนตำแหน่งอธิบดีเพื่อขอทราบข้อมูลใน 2 ประเด็นหลักดังนี้

  1. คดีของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทางการเมือง ปี 2553 ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดของดีเอสไอ มีทั้งส่วนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและพลเรือนใช่หรือไม่

  2. ความคืบหน้าคดีของผู้เสียชีวิตตามรายชื่อในเอกสารแนบท้าย

    1. สำนวนคดีที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

    2. คดีใดบ้างที่ส่งสำนวนให้อัยการหรือหน่วยงานอื่น(เช่น ศาลทหาร) พิจารณาแล้ว

จากนั้นเมื่อวันที่ 13 ก.ค.2563 ทางดีเอสไอมีหนังสือตอบกลับมาและชี้แจงเพียงประเด็นแรกว่าคดีที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอทั้งหมด แต่ดีเอสไอปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลในประเด็นที่สองซึ่งเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดี โดยให้เหตุผลว่าเป็นข้อมูลในสำนวนการสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยให้ประชาไททราบได้เนื่องจากประเด็นดังกล่าวไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ แต่ประชาไทยังสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ภายใน 15 วัน ตามมาตรา 18 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ประชาไทจึงได้ทำการอุทธรณ์ประเด็นนี้ถึงคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเนื่องจากต้องการทราบเพียงความคืบหน้าของคดีเหล่านี้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้วเท่านั้น ไม่ได้ต้องการทราบเนื้อหาที่อยู่ในสำนวนการสอบสวนแต่อย่างใดซึ่งอาจกระทบต่อการสืบสวนสอบสวน

จากหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ระบุว่า ข้อมูลที่ทางประชาไทขอเป็น “ข้อมูลความคืบหน้าของคดีผู้เสียชีวิต” เป็นการขอข้อมูลข่าวสารตามบทกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และย่อมทำให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจพิจารณา ทั้งนี้ตามมาตรา 4 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การขอ “ข้อมูลความคืบหน้าของคดีผู้เสียชีวิต” คือสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงไม่ว่าจะทำในรูปแบบใด และถือเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งประชาไทมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะขอต่อหน่วยงานรัฐ เมื่อดีเอสไอปฏิเสธการเปิดเผยและประชาไทใช้สิทธิอุทธรณ์ คณะกรรมการฯ จึงมีอำนาจพิจารณา

ส่วนในประเด็นที่ดีเอสไอปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยชอบตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ หรือไม่ คณะกรรมการฯ เห็นว่า การที่หน่วยงานรัฐจะอ้างมาตรา 15 วรรคหนึ่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ในการไม่เปิดเผยข้อมูล จะต้องคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐ ประโยชน์ของสาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน และต้องได้ความว่าข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 15 (1)-(7) เท่านั้น ดังนั้นการที่ดีเอสไอปฏิเสธโดยอ้างหลักเกณฑ์ภายในขององค์กรจึงไม่ชอบด้วยมาตรา 15

อีกทั้งข้อมูลที่ประชาไทขอไม่ได้ก้าวล่วงไปในเนื้อหาของคดีและดีเอสไอมีข้อเท็จจริงนี้อยู่แล้วตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานสามารถตรวจสอบ รวบรวมแล้วจัดทำข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์โดยดำเนินการตามมาตรา 11 วรรค3 และ 4 ของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารได้ และเมื่อคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะและเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ของดีเอสไอ

คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าข้อมูลข่าวสารตามที่อุทธรณ์ดีเอสไอควรเปิดเผยให้กับประชาไททราบได้ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ส่วนทางด้านดีเอสไอ ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดตามกับเจ้าหน้าที่ ทางเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่าได้รับหนังสือแล้วและจะดำเนินการทำหนังสือตอบกลับในวันจันทร์

แก้ไขเพื่อปรับแก้ภาษา 19.25 น.

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์