กวีประชาไท: รัฏฐาชญากรรม-ราษฎร

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

อาชญากรรมโดยผู้พิทักษ์อสันติรัฐ
นักศึกษาถูกหมายหัวเป็นสัตว์เป็นศัตรู
บูชายัญอกุศลกรรมสังหารหมู่
คิดต่างจากพวก -ู...-ึงต้องตาย !

เสรีภาพเป็นของบรรดาสามัญชน
เราคือคนคือมนุษย์ เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย !
เจริญเมตตาละพยาบาทอาฆาตมาดร้าย
แตกต่างแต่อยู่ร่วมได้โดยเคารพกัน

 

 

#6ตุลาลืมไม่ได้จำไม่ลง

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์