กกต. มีมติ จัดเลือกตั้ง สมาชิก-นายก อบจ. 20 ธ.ค.นี้

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติ จัดเลือกตั้ง สมาชิก-นายก อบจ. ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 โดยจะเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย.นี้ 'อดีต กกต. สมชัย' ถาม 60 วัน ตามกฎหมาย หรือ 60 วันตามใจ กกต.

12 ต.ค.2563 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงว่าหลังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงาน กกต. ว่าคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ต.ค. มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อนที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอและมีมติเห็นชอบในหลักการโดยในวันจันทร์ที่ 26 ต.ค. จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. โดยให้รับสมัครในวันที่ 2-6 พ.ย. และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ การที่ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ในวันที่ 26 ต.ค.นั้นเนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อ กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ทำให้กระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็นกกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอ กกต.กลาง พิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อนที่ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ประกอบกับสำนักงาน กกต.จะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต.ให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันที่ 20-21 ต.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.แล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ. ซึ่งประกาศดังกล่าวต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 26 ต.ค.ที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกและนายก อบจ.

อดีต กกต. ถาม 60 วัน ตามกฎหมาย หรือ 60 วันตามใจ กกต.

ขณะที่ สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Somchai Srisutthiyakorn วิจารณ์ประกาศนี้ของ กกต.ในชื่อว่า '60 วัน ตามกฎหมาย หรือ 60 วันตามใจ กกต.' โดยระบุว่า  กกต.กำหนดให้ วันเลือกตั้ง อบจ. เป็นวันที่ 20 ธ.ค. 2563 โดยให้เหตุผลว่า กกต. จะออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ 26 ต.ค. 2563 ดังนั้น วันที่ 20 ธ.ค.2563 จึงเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 60 วัน

มาตรา 142 ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ระบุว่าเมื่อ ครม.เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น และแจ้งให้ กกต. ทราบ กกต.จะเป็นผู้ประกาศวันเลือกตั้งท้องถิ่น

มาตรา 11 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว ระบุว่า ให้จัดการเลือกตั้งภายใน 60 วัน หากสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ

วรรคท้ายของมาตรานี้ ระบุว่า กกต.อาจมีคำสั่งย่นหรือขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ โดยต้องระบุเหตุผลการมีคำสั่งดัวกล่าว

อดีต กกต. ระบุอีกว่า ครม.มีมติ ให้ เลือกตั้ง อบจ. วันที่ 6 ต.ค. 2563 หนังสือของ ครม. มาถึง กกต. วันที่ 7 ต.ค.2563 กกต.ประชุม วันที่ 12 ต.ค. 2563 กกต. บอกจะไปออกประกาศวันที่ 26 ต.ค. เพื่อให้วันเลือกตั้งนับแล้วอยู่ในกรอบ 60 วันของกฎหมาย ข้อพิจารณา คือ 60 วัน สมควรนับจากวันที่มีเหตุ (6 ต.ค.) หรือวันที่ จดหมายมาถึง (7 ต.ค.) ก็ยังพอรับได้ แต่นับตามใจชอบจากวันที่ กกต.พร้อมทำงาน (26 ต.ค.)นั้น น่าจะตามใจ กกต. ไม่ใช่ตาม กม.แล้ว

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์