สำหรับสมาชิกกองกำลังความมั่นคง: แนวทางการสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 บัตรประจำตัวออกโดยคณะกรรมาธิการ​ความมั่นคง​แห่งเบลารุส กระดาษโน้ตเขียนว่า "3% ซาช่า ถึงเวลาเผ่นแล้ว" (ซาช่าหมายถึงประธานาธิบดี​ลูคาเชนโกของเบลารุส 3% หมายถึงผลโพลล์อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการสนับสนุน​ภายในประเทศที่มีต่อลูคาเชนโก) ที่มา: บัญชีทวิตเตอร์​ @BELAMOVA

เมื่อประชาชนใช้การต่อต้านโดยสันติวิธีเพื่อประชาธิปไตยและต่อสู้กับการปกครองแบบอำนาจนิยม สมาชิกของฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย ความมั่นคงภายใน หน่วยข่าวกรอง และกองทัพในประเทศสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ?

เมื่อไม่นานมานี้ ในประเทศเบลารุส สมาชิกบางคนในกองกำลังความมั่นคงของรัฐได้โยนบัตรประจำตัวทหารและเครื่องแบบลงถังขยะต่อสาธารณชนระหว่างการประท้วงเพื่อต่อต้านเผด็จการที่อยู่มายาวนาน

ในสหรัฐอเมริกา มีรายงานว่านายพลบางคนกำลังคิดว่าจะลาออก หากประธานาธิบดีของตนไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง และสั่งให้กองทัพปราบปรามผู้ประท้วงบนท้องถนน

สมาชิกหน่วยงานความมั่นคงของเบลารุสถ่ายวิดิโอตัวเองทิ้งชุดเครื่องแบบลงถังขยะเพื่อประท้วงคำสั่งต่อต้านขบวนการ​เคลื่อนไหว​ 12 สิงหาคม 2020 ที่มา: บัญชีอินสตาแกรม @ANATOLI_NOVITSKI

ทั้งสองประเทศมีความแตกต่างที่สำคัญหลายอย่าง แต่สองประเทศนี้ต่างก็เน้นให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่าการลุกฮือของประชาชนมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของกองกำลังความมั่นคงอย่างยิ่ง ที่จริงแล้ว งานวิจัยเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า ในการลุกฮือแบบสันติวิธีที่ประสบความสําเร็จในการต่อต้านเผด็จการ เกิดการแปรพักตร์ของกองกำลังความมั่นคงในอัตราร้อยละ 52 ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเมื่อการแปรพักตร์ลักษณะนั้นเกิดขึ้น มันทำให้ขบวนการสันติวิธีมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นถึง 46 เท่า

สมมติว่าคุณทำงานให้กับตำรวจ หน่วยงานความมั่นคงภายใน หน่วยข่าวกรอง หรือกองทัพ แล้วผู้ปกครองที่อยู่ในอำนาจสั่งให้คุณปราบปรามขบวนการเพื่อประชาธิปไตยและประชาชนที่ออกมาประท้วงขับไล่เขาโดยปราศจากอาวุธ คุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ปกครองและพวกลิ่วล้อทางการเมืองต้องการจากคุณ ลึก ๆ แล้ว คุณรู้ดีว่าคุณไม่ได้รับใช้ชาติและประชาชนของชาติอีกต่อไปหากปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว คุณกำลังมองหาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการเพื่อถ่วงเวลา ขัดขวาง หรือฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ปกครองให้ปราบปรามขบวนการสันติวิธี

คุณไม่ได้อยู่เพียงลำพัง ตามที่มีการบันทึกไว้โดยนักวิชาการ นักข่าว และนักกิจกรรมในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา กองกำลังความมั่นคงต่าง ๆ เคยทำในสิ่งที่กล้าหาญ ทว่าบ่อยครั้งก็ระมัดระวัง เพื่อสนับสนุนขบวนการประชาธิปไตยมาแล้ว พวกเขาเลือกวางตัวอยู่ฝ่ายถูกต้องในประวัติศาสตร์ ข้างล่างนี้คือลิสต์ของวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าว

หมายเหตุทั่วไป สมาชิกกองกำลังความมั่นคงจะต้องใช้วิจารณญานของตนในการประยุกต์ใช้วิธีการเหล่านี้ โดยไว้ใจคนที่สนิท หรือเชื่อถือได้จะดีที่สุด และ/หรืออาศัยแนวร่วมที่อยู่ข้างนอกถ้าเป็นไปได้ เพื่อให้มีวงชั้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ผลกระทบของการกระทำในระดับปัจเจกของคุณทวีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. อยู่ในระบบและช่วยเหลือขบวนการประชาธิปไตยจากข้างใน

ถ้าคุณเลือกเส้นทางนี้ คุณจะสามารถ:

สร้างเครือข่ายการต่อต้านจากข้างในร่วมกับกลุ่มภายนอก

• ปฏิบัติการด้วยตัวเอง หรือถ้าให้ดี ลองหาและรวมตัวกับคนอื่น ๆ ที่เหมือนคุณภายในหน่วยงาน แล้วสร้างเครือข่ายการต่อต้านของสมาชิกหน่วยงานที่มีความคิดแบบเดียวกัน

• สำรวจสอบถามเพื่อนร่วมงานของคุณในลักษณะกันเองว่าพวกเขาและครอบครัวของพวกเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวผู้ปกครองและคำสั่งให้ต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหว ถ้าคุณสัมผัสได้ถึงความลำบากใจหรือลังเล ชักชวนเขามาทำงานกับคุณจากข้างใน

ลองค้นหาผู้เข้าร่วมในขบวนการที่สมาชิกครอบครัวทำงานอยู่ในกองกำลังความมั่นคง (อาจอาศัยแนวร่วมภายนอกก็ได้) เข้าหาสมาชิกเหล่านี้เพื่อประเมินความภักดีที่พวกเขามีต่อผู้ปกครอง และถ้าโอกาสเหมาะ ให้สร้างเครือข่ายข้ามสาขาและประเภทงาน

สร้างฐานข้อมูลติดต่อกับอดีตผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุจากสายงานของคุณไป ซึ่งคุณรู้ว่าเห็นใจขบวนการและสิ่งที่ขบวนการยึดมั่น

สร้างฐานข้อมูลติดต่ออย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่ม ภายในประเทศและ/หรือกลุ่มนานาชาติ ที่สนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

ถ่วงเวลา ถ่วงเวลา ถ่วงเวลา ... แล้วปล่อยพัง

• เตะถ่วงให้คำสั่งและปฏิบัติการต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหวช้าลงด้วยการทำงานแค่ขั้นต่ำที่ต้องทำ กล่าวคือ ปฏิบัติตามระเบียบและกระบวนการของหน่วยงานและองค์กรของคุณทุกกระเบียดนิ้วอย่างถี่ถ้วนและแข็งขัน

แสดงออกว่าไม่มีความรู้หรือขาดทักษะที่จำเป็น ถ้าคุณถูกสั่งให้ต้องปฏิบัติการเพื่อต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหว. ที่จริงแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานของคุณต้องการความช่วยเหลือในกิจกรรมเพื่อต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหว ให้แสร้งทำเป็นว่าคุณ

o ไม่รู้วิธีการ

o ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน

o ไม่รู้ว่าจะตามหาอย่างไร

o ไม่รู้

o ไม่มี

o ไม่สามารถทำได้

o ไม่สามารถแบ่งให้ได้

o ไม่สามารถเข้าร่วมได้

o ไม่สามารถทำงานได้

o ยุ่งอยู่

o อยากช่วย

แสดงออกว่าไร้ความสามารถโดยไม่ได้เจตนา หรือ “เข้าใจผิด” เกี่ยวกับคำสั่งต่อต้านขบวนการ การกระทำการต่าง ๆ ที่ปรากฎออกมาว่าเป็น “ความผิดพลาดโดยบังเอิญ” ไม่ว่าจะด้วยความล้มเหลวในการทำร้ายหรือที่จริงแล้วเป็นการช่วยเหลือขบวนการ หากถูกสั่งให้ยิง ให้เล็งข้ามหัวผู้ชุมนุมไป

ขอลาหยุด

ขอลาป่วย เมื่อผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหว

ขอใช้สิทธิลาพักร้อนที่ค้างอยู่และควรได้รับ เมื่อผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งให้คุณต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหว

ลดความภักดีที่เพื่อนร่วมงานของคุณมีต่อผู้ปกครองและ/หรือผู้บังคับบัญชาให้อ่อนลง

แบ่งปันมุขตลกที่ล้อเลียนผู้ปกครอง หรือผู้บังคับบัญชากับเพื่อนร่วมงาน โดยบอกว่าคุณบังเอิญได้ยินมา คุณคงรู้ดีว่าฝันร้ายที่สุดของเผด็จการคือการถูกประชาชนล้อเลียนหรือหัวเราะเยาะ แทนที่จะหวาดกลัวหรือยกยอ ความเห็นที่ฟังดูแล้วคลุมเครือ เช่น “มุขตลกเกี่ยวกับท่านผู้นำอันเป็นที่รักของเราจริง ๆ แล้วไม่ตลกหรอก...มีคนขำแค่คนเดียวเอง” อาจช่วยปูทางได้

ตั้งคำถามอย่างแนบเนียนว่าคุณและเพื่อนร่วมงานของคุณอยู่ข้างฝ่ายถูกต้องของประวัติศาสตร์หรือไม่ ถ้ายังคงภักดีและรับใช้ผู้ปกครองต่อไป

บ่มเพาะความเคลือบแคลงสงสัยว่าผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาของคุณจะสามารถควบคุมสั่งการประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากมีการไม่ให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวาง และระบอบที่ไม่สามารถสั่งการได้จะอยู่ได้ยั่งยืนหรือไม่

ช่วยเหลือให้เพื่อนร่วมงานหยุดภักดีกับผู้ปกครอง และหันไปภักดีกับรัฐธรรมนูญและ/หรือขบวนการและเป้าหมายของพวกเขาแทน

กระชากหน้ากากและทำลายความเป็นนิรนาม ของสมาชิกในหน่วยงานที่ขยันขันแข็งและกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามคำสั่งปราบปรามขบวนการ ใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับคนเหล่านี้ให้กับขบวนการเพื่อให้ขบวนการมีโอกาสร่วมกันประณามบุคคลที่ถูกกระชากหน้ากากต่อหน้าสาธารณะชน

ปรับมุมมองเพื่อนร่วมงานของคุณที่มีต่อขบวนการ

• ยอมรับว่าขบวนการสันติวิธีมาจากประชาชนที่ไม่มีอาวุธซึ่งต้องได้รับการคุ้มครอง ไม่ใช่ปราบปราม ถ้าเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในส่วนชายขอบของขบวนการ โปรดสังเกตว่าประชาชนส่วนใหญ่ในขบวนการไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด

• ชี้ให้เห็นว่าขบวนการเคลื่อนไหวสันติวิธี แม้จะเข้าร่วมในการขัดขวางโดยไม่ใช้ความรุนแรงจนทำให้ประเทศหยุดชะงัก ก็ยังเปิดโอกาสให้มีการเจรจาอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันติและการปฏิรูปเพื่อประชาธิปไตย

• ช่วยให้เพื่อนร่วมงานรู้จักแยกแยะระหว่างข่าวปลอม/โฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับขบวนการออกจากความจริง อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลอิสระที่น่าเชื่อถือ รวมไปถึงข้อมูลดิบและข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการและปฏิบัติการของขบวนการที่เก็บรวบรวมโดยหน่วยงานภายใน (บ่อยครั้งเป็นความลับต่อสาธารณชน) หากเข้าถึงได้ เพื่อแสดงให้เพื่อนร่วมงานเห็นข้อเท็จจริงที่ไม่บิดเบือน

ปกป้องเพื่อนร่วมงานของคุณ

ปกป้องคนในบังคับบัญชาที่เห็นอกเห็นใจขบวนการเคลื่อนไหวและสนับสนุนการปฏิรูปประชาธิปไตยอย่างสุดความสามารถ

บันทึกและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่คุณมี

บันทึกคำสั่งและปฏิบัติการต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผิดกฎหมายเท่าที่ทำได้ด้วยวิธีที่ปลอดภัย

ส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับขบวนการผ่านเจ้าหน้าที่อาวุโสเห็นอกเห็นใจขบวนการในสายงานของคุณ หรือส่งให้ถึงมือโดยตรง

• แจ้งข้อมูลให้ขบวนการทราบว่าผู้บังคับบัญชาของคุณต้องการให้คุณใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงเมื่อใดและภายใต้สถานการณ์แบบใด

• แจ้งข้อมูลให้ขบวนการทราบว่า มีการวางตัวสายลับแทรกซึมเข้าไปก่อกวนในขบวนการเคลื่อนไหวหรือ/และปฏิบัติการของเคลื่อนไหวหรือไม่ เมื่อไหร่ และที่ใด

ขอคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีการลงนาม และความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญของคำสั่ง

ขอคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการลงนามจากผู้บังคับบัญชา ถ้าคำสั่งเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำร้ายผู้ประท้วงและผู้เห็นต่าง และรอคำสั่งก่อนลงมือปฏิบัติการ

ตรวจสอบคำสั่งที่มาจากผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาเทียบกับรัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐานที่บรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญ และขอคำอธิบายเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บังคับบัญชาว่าคำสั่งเป็นไปตามหลักการเหล่านี้อย่างไร

ใช้ช่องทางศาล ถ้าคุณทำได้

อ้างถึง (หรือขอให้แนวร่วมของคุณอ้างถึง) คำสั่งต่อต้านขบวนการเคลื่อนไหวที่คุณได้รับจากผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาต่อศาลให้พิพากษาว่าคำสั่งเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่หรือไม่ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว การทำเช่นนี้จะช่วยซื้อเวลาให้คุณและ/หรือขบวนการได้เพิ่มเติม

ช่วยให้การศึกษากับขบวนการเคลื่อนไหว

ให้คำแนะนำแก่ขบวนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปฏิบัติการและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการทำให้มุมมองของเพื่อนร่วมงานคุณเกิดความลังเล เกี่ยวกับผู้ปกครอง ทำให้เพื่อนร่วมงานของคุณเลิกภักดีต่อผู้ปกครอง และสร้างทัศนคติที่ดีต่อขบวนการเคลื่อนไหว

เน้นย้ำกับขบวนการว่าวินัยของการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคุณในการทำให้เพื่อนร่วมงานหันมาอยู่ข้างคุณและขบวนการ เป็นเรื่องยากหรือบางทีอาจเป็นไม่ได้เลยที่จะโน้มน้าวให้เพื่อนร่วมงานหันมาอยู่ข้างขบวนการเคลื่อนไหว ถ้านักกิจกรรมข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงกับพวกเขา

พิจารณาการแทรกแซงขัดขวางโดยไม่ใช้ความรุนแรง

• ถ้าข้างในมีแรงหนุนให้ทำได้ ให้จัดนัดหยุดงานหรือเข้าไปนั่งยึดสถานที่ ระบุข้อเรียกร้องทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมไปถึง สภาพการทำงานที่ดีขึ้น และเรียกร้องให้สมาชิกครอบครัวของคุณและพลเมืองเพื่อนร่วมชาติให้เข้ามา นำอาหารมาด้วย และร่วมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและคุ้มครองผู้เข้าร่วม ผู้ปกครองอาจกล่าวหาว่าคุณผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่ง แต่เขาอาจถูกไล่ออกไปแล้วก่อนที่เขาหรือลูกสมุนทางการเมืองของเขาจะสามารถทำอะไรกับคุณได้

เปิดหน้าต่อสาธารณชนหากคุณถูกเปิดโปง

• ถ้าผู้ปกครองหรือผู้บังคับบัญชาพบการกระทำของคุณและคุณรู้ว่าพวกเขาเจตนาจับกุมคุณด้วยข้อหาที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง ให้พิจารณาถึงการเปิดหน้าต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการต่อต้านคัดค้านของคุณ และหาความคุ้มครองจากองค์กรสิทธิมนุษยชน พันธมิตรทางการเมือง กระทั่งจากทูตหรือในสถานทูตของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศของคุณ

2. ลาออกจากระบบและช่วยเหลือขบวนการเคลื่อนไหวจากข้างนอก

ถ้าคุณเลือกทางนี้ คุณจะสามารถ:

เข้าร่วมหรือสร้างกลุ่มอดีตผู้ปฏิบัติงานที่เห็นอกเห็นใจขบวนการเคลื่อนไหวและบอกอดีตเพื่อนร่วมงานที่ยังทำงานอยู่ให้รู้ว่าพวกเขาสามารถไว้ใจและเข้าหาคุณได้ หากพวกเขาต้องการส่งผ่านข้อมูลที่อาจช่วยขบวนการได้อย่างลับ ๆ

• นัดการลาออกของคุณร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ ที่คิดเหมือนกัน แล้วลาออกพร้อมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดผลกระทบมากขึ้น

จัดกิจกรรม "ลาออกดัง ๆ" ด้วยการออกประกาศเป็นวิดีโอเพื่อประนามการกระทำของผู้ปกครอง และส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานเดินรอยตามคุณ หรือยังคงอยู่ในระบบต่อไป แต่ช่วยเหลือขบวนการเคลื่อนไหว คุณสามารถให้คำแนะนำ ทั้งในทางส่วนตัวและทางสาธารณะ เกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือได้ เช่น การแบ่งปันข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มี ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อขบวนการ ก่อนที่คุณจะลาออก และไม่นานนักหลังคุณลาออกแล้ว ค่อยส่งข้อมูลให้กับขบวนการเคลื่อนไหว

กองทัพอยู่ข้าง​ประชาชน​ หยุดลูคา (หมายถึงลูคาเชนโก ผู้นำของเบลารุสที่อยู่มายาวนาน)​ 3% หมายถึงผลโพลล์อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการสนับสนุน​ภายในประเทศที่มีต่อลูคาเชนโก ที่มา: บัญชีทวิตเตอร์​ @BELAMOVA

3. เข้าร่วมขบวนการ

ถ้าคุณเลือกทางนี้ คุณจะสามารถ:

• ประกาศว่าคุณ เพื่อนร่วมงาน และ/หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของคุณที่คิดเหมือนกัน จะเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหว และคุณเจตนาที่จะมายังสถานที่ประท้วงในชุดเครื่องแบบโดยปราศจากอาวุธ เพื่อปกป้องนักกิจกรรมด้วยร่างกายของคุณ คุณสามารถสร้างโล่ห์มนุษย์เพื่อปกป้องผู้ประท้วงจากความรุนแรงของผู้ปกครองและผู้สวามิภักดิ์ของเขาได้

• เข้าร่วมปฏิบัติการของขบวนการเคลื่อนไหวในชุดเครื่องแบบของคุณ ขอให้ขบวนการเปิดเวทีให้คุณพูดกับผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวคุณและคนอื่น ๆ ในระบบที่เป็นเหมือนคุณ และสนับสนุนอุดมการณ์ที่ขบวนการยึดมั่น

ผันตัวมาเป็นนักกิจกรรมสันติวิธีในชุมชนของคุณเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการและเป้าหมายของขบวนการเคลื่อนไหว

• ใช้โซเชียลมีเดียและสื่อกระแสหลักที่มีเพื่อเปิดหน้าต่อสาธารณชนเกี่ยวกับแรงจูงใจของการออกมาเพื่อเข้าร่วมกับขบวนการ

ร้องขออดีตเพื่อนร่วมงานที่ยังปฏิบัติการงานอยู่ให้ออกมาเข้าร่วมกับขบวนการหรืออยู่ในระบบต่อไปแต่ต่อต้านจากข้างใน คุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขาสามารถช่วยเหลือได้ เช่น การแบ่งปันข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้

ระบุชื่อและประณาม กลุ่มคนในอดีตหน่วยงานของคุณที่คุณรู้ว่าเคยใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงที่ไม่มีอาวุธ

ไม่ว่าคุณจะสนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวอยู่แล้ว หรือยังลังเลไม่ตัดสินใจ โปรดอย่าเข้าใจผิด สักวันหนึ่งในอีกไม่ช้าคุณอาจจะถูกขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่คุณเห็นว่าไม่ชอบธรรมและผิดกฎหมายก็เป็นได้ คนที่เป็นแบบคุณ แต่ทำงานในช่วงเวลาอื่น ๆ ในประเทศอื่น ๆ และเผชิญกับความกระอักกระอ่วนใจแบบเดียวกัน เคยทำในสิ่งที่อยู่ในลิสต์ของเอกสารนี้มาแล้ว บ่อยครั้งทำทั้งที่เสี่ยงต่อตนเอง และคนที่เขารัก

ลองคิดให้ดี เตรียมความพร้อม พิจารณาทางเลือกที่คุณมีไว้ล่วงหน้า ที่ใดมีหวัง ที่นั่นย่อมมีหนทาง

ส่งต่อเอกสารนี้ให้กลุ่มคนที่ต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้


มาเชก บาร์ทคาวสกี้

ดร. มาเชก บาร์ทคาวสกี้ เป็น​ที่ปรึกษา​อาวุโส​ให้กับ ICNC เขา​ทำงานในโปรแกรมวิชาการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน​ วิจัย และศึกษาเกี่ยวกับ​การต่อต้านโดย​สันติวิธี​ เขา​เป็น​บรรณาธิการ​ของซีรีส์ ICNC Monographs (บทความ) และ ICNC Special Reports (รายงานพิเศษ) และบรรณาธิการ​ของหนังสือ Recovering Nonviolent History (ฟื้นฟูประวัติศาสตร์​ของสันติวิธี​)

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท