กลุ่มสื่ออีสานเรียกร้องรัฐบาลยกเลิกคำสั่งระงับสื่อออกอากาศ

“กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน” เรียกร้องรัฐบาลยกเลิกประกาศที่ให้ระงับสื่อ 4 แห่งระงับการออกอากาศเพราะริดรอนเสรีภาพสื่อ และเหตุที่รัฐบาลถูกไล่ทุกวันนี้ก็เพราะไม่ฟังเสียงประชาชน

ภาพจาก The Isaander

20 ต.ค.2563 เดอะ อีสานเด้อ (The Isaander) เผยแพร่แถลงการณ์ “กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน” เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ 4/2563 เรื่อง ให้ระงับการออกอากาศสื่อ 4 ราย ได้แก่ Voice TV, ประชาไท, The Reporters และ The Standard กับแฟนเพจ เยาวชนปลดแอก Free YOUTH  เนื่องจากเห็นว่าเป็นการลิดรอนเสรีภาพสื่อ

แถลงการณ์ระบุอีกว่าประชาชนควรเป็นผู้ตรวจสอบสื่อและไม่ให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสื่อ และก่อนที่รัฐบาลจะออกประกาศหรือคำสั่งใดๆ ต้องพิจารณาว่าสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

นอกจากนั้นรัฐบาลควรรับฟังข้อเรียกร้องของประชาชน  แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ฟังเสียงประชาชนจนถูกประชาชนขับไล่อย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้

“กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน ขอยืนยันว่า ในยุคปัจจุบัน สื่อมวลชนไม่ได้มีสถานะอยู่ในฐานันดรที่ 4 แล้ว สื่อมวลชนมิได้ต้องการอภิสิทธิ์ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ในการทำหน้าที่รายงานข้อมูล-ข่าวสาร เพียงแต่ต้องการสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่สื่อมวลชนบนหลักจรรยาบรรณ โดยมิต้องเกรงกลัวที่จะถูกปิดกั้น คุกคาม หรือถูกดำเนินคดีด้วยอำนาจรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลเอง” กลุ่มสื่อมวลชนอีสานระบุ

 

สื่ออีสานวอนผู้มีอำนาจ หยุดคุกคามเสรีภาพสื่อ

แถลงการณ์ เรื่อง ขอให้ยกเลิกคำสั่งให้มีการตรวจสอบและการระงับการออกอากาศรายการของสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ 4/2563 เรื่อง ให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการที่มีลักษณะตามข้อ 2 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 ประกอบมาตรา 11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(DES) ให้ตรวจสอบและระงับการออกอากาศหรือระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักข่าว Voice TV, ประชาไท, The Reporters และ The Standard

กลุ่มสื่อมวลชนอีสานได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นการลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งกระทบโดยตรงต่อสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและคำสั่งดังกล่าวเป็นการคุกคามสื่อมวลชน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ประชาชนควรจะได้รับรู้ข้อมูล-ข่าวสารอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถติดตาม และทำความเข้าใจปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างถี่ถ้วน ดังนั้น สื่อมวลชนอีสานจึงขอเรียกร้องให้

1. รัฐบาลยกเลิกคำสั่งหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ 4/2563 ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่มวลชน และเราเห็นว่า สื่อมวลชนไม่ควรถูกปิดกั้นเสรีภาพโดยรัฐบาล โดยผู้ที่มีสิทธิ์จะตัดสินความเหมาะสมในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนควรเป็นประชาชนในฐานะผู้บริโภคเท่านั้น

2. ประชาชนควรเป็นผู้กำกับ และตรวจสอบสื่อมวลชนให้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง และรอบด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่สื่อมวลชน เพราะการปล่อยให้รัฐบาลกำกับดูแลสื่อด้วยตัวเอง รัฐบาลจะกลายเป็นผู้ผูกขาดความถูกต้องในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนไว้แต่เพียงฝ่ายเดียว

3. ก่อนจะออกคำสั่ง หรือประกาศใดๆ รัฐบาลต้องพิจารณาความเหมาะสม และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งการออกคำสั่งให้ ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศหรือระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35 ที่ระบุว่า “การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนเสรีภาพจะกระทำมิได้” การออกคำสั่งในลักษณะนี้จึงอาจทำให้ รัฐบาลในฐานะผู้รักษากฎหมาย กระทำผิดกฎหมายเสียเอง

4. รัฐบาลควรรับฟังเสียงของประชาชนทุกฝ่าย ก่อนพิจารณาดำเนินการใดๆ เนื่องจากท่าทีของรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้ประชาชนสามารถอนุมานได้ว่า รัฐบาลไม่ได้นำข้อเรียกร้อง หรือข้อแนะนำของประชาชนมาพิจารณา จึงทำให้รัฐบาลเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีคนจำนวนมากออกมาขับไล่เช่นปัจจุบันนี้

กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน ขอยืนยันว่า ในยุคปัจจุบัน สื่อมวลชนไม่ได้มีสถานะอยู่ในฐานันดรที่ 4 แล้ว สื่อมวลชนมิได้ต้องการอภิสิทธิ์ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ในการทำหน้าที่รายงานข้อมูล-ข่าวสาร เพียงแต่ต้องการสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่สื่อมวลชนบนหลักจรรยาบรรณ โดยมิต้องเกรงกลัวที่จะถูกปิดกั้น คุกคาม หรือถูกดำเนินคดีด้วยอำนาจรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลเอง

---

กลุ่มสื่อมวลชนอีสาน

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์