สภา อบต.ดงมะไฟ ขยายวันประชุมอีก 1 วัน กลุ่มอนุรักษ์ฯ ยันติดตามใกล้ชิด หวังยุติเหมืองหินและโรงโม่

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ปักหลักเฝ้าการประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 หวั่นมีการเสนอวาระขออนุญาตให้ผู้ประกอบการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนฯ ในพื้นที่ป่าสงวน โดยยังเฝ้าจับตาในการประชุมวาระที่เหลือ ในวันศุกร์นี้

12 พ.ย. 2563 กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได รายงานว่าวันนี้ (12 พ.ย.) ประชาชนกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได ประมาณ 40 คน ร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โดยกลุ่มอนุรักษ์ฯ มีความกังวลว่าอาจมีการเสนอวาระขออนุญาตให้ผู้ประกอบการเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลาง เพื่อทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน อุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามประทานบัตร 27221/15393 เข้าสู่การพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟอีกครั้ง

การประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ ในวันนี้ประชุมตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ไล่เรียงระเบียบวาระการประชุมตามวาระหนังสือเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟเข้าร่วมประชุมสภาฯ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

ระหว่างที่สภา อบต.ดงมะไฟ ดำเนินการประชุมสภาฯ กลุ่มอนุรักษ์ฯ บางส่วนที่อยู่ด้านล่างบริเวณด้านหน้าอาคารที่ว่าการ อบต.ดงมะไฟ ปราศรัยถึงเรื่องการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน การทำเหมืองและโรงโม่หินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเก่ากลอยและป่านากลางที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนมาตลอด 26 ปี 3 ข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์ฯ คือ (1) ปิดเหมืองหินและโรงโม่ (2) ฟื้นฟูภูผาป่าไม้ (3) พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงขอให้สภา อบต.ดงมะไฟ ไม่เสนอวาระการทำเหมืองและโรงโม่หิน เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้การประชุมสภา อบต.ดงมะไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ในครั้งนี้ยังประชุมไม่ครบตามระเบียบวาระของการประชุมสภาฯ ที่ได้กำหนดไว้ โดยจะมีการประชุมในส่วนที่เหลือ คือ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาบางส่วน และระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (13 พ.ย. 63)

กลุ่มอนุรักษ์ฯ ระบุด้วยว่า การที่สภา อบต.ดงมะไฟ ยุติการประชุมในช่วงเวลา 12.00 น. แล้วยกระเบียบวาระการประชุมที่เหลือไปประชุมในวันพรุ่งทั้งที่ยังมีเวลาเหลือมากเพียงพอในดำเนินการประชุมระเบียบวาระที่เหลือต่อให้แล้วเสร็จในช่วงบ่ายของวันนี้ ทำให้ยังน่าสงสัยว่าการที่สภา อบต.ดงมะไฟ ยกระเบียบวาระการประชุมที่เหลือไปประชุมในวันพรุ่งนี้เพื่อยื้อเวลาหาช่องในการเสนอวาระการทำเหมืองและโรงโม่หินเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ หรือไม่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสภา อบต.ดงมะไฟ จะมีการเพิ่มเวลาประชุมสภาฯ ในวันพรุ่งนี้อีกกลุ่มอนุรักษ์ฯ ก็ยืนยันว่าจะเข้าร่วมและติดตามการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อปิดเหมืองหินและโรงโม่หินถาวร ฟื้นฟูภูผาป่าไม้ และพัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามข้อเรียกร้องของกลุ่มอนุรักษ์ฯ ให้สำเร็จ

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์