มท.สั่งยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกจ่าย รับเสด็จส่งเสด็จฯ เหตุคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงของระเบียบ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกจ่าย รับเสด็จส่งเสด็จฯ เหตุคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2 ธ.ค.2563 จากที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เผยแพร่หนังสือเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ของฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้นายอําเภอ ทุกอําเภอทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป เกี่ยวกับแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

ล่าสุดวันนี้ เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เผยแพร่หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดจาก ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้ถือปฏิบัติและแจ้งให้นายอำเภอทุกอำเภอ พร้อมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถือปฏิบัติ เรื่อง การยกเลิกหนังสือแนวทางการเบิกจ่ายในการเตรียมการระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการระหว่างรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์นั้น

เนื่องจากเนื้อหาสาระมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ในสาระสำคัญ จึงให้ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 7167 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ ระหว่างการรับเสด็จ ส่งเสด็จ หรือเกี่ยวเนื่องกับการรับเสด็จ ส่งเสด็จ พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์